Bulgaria-Sofia: Medical consumables

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Bulgaria-Sofia: Medical consumables
OJEU (High Value) 143232-2020
Type Invitation to tender
Date Published 2020-03-25
Deadline 2020-04-07 16:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Национален център по трансфузионна хематология
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Национален център по трансфузионна хематология
National registration number: 000662819
Postal address: ул. „Братя Миладинови“ № 112
Town: София
Postal code: 1202
Country: BG
Contact person: д-р Николай Николов — директор; Елиян Михайлов
Telephone: +359 29210417
E-mail: ncth_bg@abv.bg
Fax: +359 29210419
NUTS code: BG411
Main address (URL): www.ncth.bg
Address of the buyer profile (URL): http://ncth.bg/profil-na-kupuvacha

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://ncth.bg/profil-na-kupuvacha

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Периодични доставки на медицински изделия за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за нуждите на ЦТХ в страната за 2020 г., групирани в 3 обособени позиции


II.1.4) Short description

Периодични доставки на медицински изделия за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки за 2020 г. за нуждите на центровете по трансфузионна хематология в страната по 3 (три) обособени позиции, както следва:

— обособена позиция № 1 „Пластмасови сакове за вземане на кръв“,

— обособена позиция № 2 „Пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и плазмафереза“,

— обособена позиция № 3 „Консумативи“.

II.01) Estimated value excluding VAT:
BGN 3519590.73

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Двойни пластмасови сакове за вземане на кръв с CPD А1

II.2.1) Lot No: 1.1
NUTS code: BG411
NUTS code: BG421
NUTS code: BG344
NUTS code: BG331
NUTS code: BG314
II.2.3.2) Main site or place of performance:

НЦТХ — гр. София, РЦТХ — Пловдив, РЦТХ — Стара Загора, РЦТХ — Варна, РЦТХ — Плевен

II.1.4) Short description

Изпълнителят трябва да достави 43 072 броя двойни пластмасови сакове за вземане на кръв с CPD А1.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 352328.96
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Тройни пластмасови сакове за вземане на кръв с CPD А1

II.2.1) Lot No: 1.2
NUTS code: BG411
NUTS code: BG421
NUTS code: BG344
NUTS code: BG331
NUTS code: BG314
II.2.3.2) Main site or place of performance:

НЦТХ-гр. София, РЦТХ-Пловдив, РЦТХ-Стара Загора, РЦТХ-Варна, РЦТХ-Плевен

II.1.4) Short description

Изпълнителят трябва да достави 38000 броя тройни пластмасови сакове за вземане на кръв CPD А1.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 336680
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Тройни пластмасови сакове за вземане на кръв с добавен разтвор CPD + SAGM

II.2.1) Lot No: 1.3
NUTS code: BG411
NUTS code: BG421
NUTS code: BG344
NUTS code: BG331
NUTS code: BG314
II.2.3.2) Main site or place of performance:

НЦТХ-гр. София, РЦТХ-Пловдив, РЦТХ-Стара Загора, РЦТХ-Варна, РЦТХ-Плевен

II.1.4) Short description

Изпълнителят тлрябва да дстави 55745 броя тройни пластмасови сакове за вземане на кръв с добавен разтвор CPD + SAGM.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 423661.66
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

Четворни пластмасови сакове за кръвовземане с вграден филтър за обезлевкоцитяване на цяла кръв за получаване на обезлевкоцитени еритроцитен концентрат и плазма с CPD + SAGM

II.2.1) Lot No: 1.5
NUTS code: BG411
NUTS code: BG421
NUTS code: BG344
NUTS code: BG331
NUTS code: BG314
II.2.3.2) Main site or place of performance:

НЦТХ-гр. София, РЦТХ-Пловдив, РЦТХ-Стара Загора, РЦТХ-Варна, РЦТХ-Плевен

II.1.4) Short description

Изпълнителят трябва да достави четворни пластмасови сакове за кръвовземане с вграден филтър за обезлевкоцитяване на цяла кръв за получаване на обезлевкоцитени еритроцитен концентрат и плазма с CPD + SAGM - 11000 броя.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 405900
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 5
Title:

Четворни пластмасови сакове за кръвовземане с вградени 2 филтъра(твърди филтри)за обезлевкоцитяване на цяла кръв за получаване на обезлевкоцитени - продължава в II. 2. 14. Допълнителна информация

II.2.1) Lot No: 1.6
NUTS code: BG411
NUTS code: BG421
NUTS code: BG344
NUTS code: BG331
NUTS code: BG314
II.2.3.2) Main site or place of performance:

НЦТХ-гр. София, РЦТХ-Пловдив, РЦТХ-Стара Загора, РЦТХ-Варна, РЦТХ-Плевен

II.1.4) Short description

Изпълнителят трябва да достави четворни пластмасови сакове за кръвовземане с вградени 2 филтъра (твърди филтри) за обезлевкоцитяване на цяла кръв за получаване на обезлевкоцитени еритроцитен концентрат, тромбоцитен концентрат и плазма с добавен разтвор CPD + SAGM за политрансфузирани болни - 14300 бр

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 729300
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Цялото наименование на номенклатурната единица: "Четворни пластмасови сакове за кръвовземане с вградени 2 филтъра (твърди филтри) за обезлевкоцитяване на цяла кръв за получаване на обезлевкоцитени еритроцитен концентрат, тромбоцитен концентрат и плазма с CPD + SAGM за политрансфузирани болни"


Description: Item/Lot 6
Title:

Четворни пластмасови сакове за кръвовземане с вградени 2 филтъра (меки филтри) за обезлевкоцитяване на цяла кръв за получаване на обезлевкоцитен - продължава в II. 2. 14. Допълнителна информация

II.2.1) Lot No: 1.7
NUTS code: BG411
NUTS code: BG421
NUTS code: BG344
NUTS code: BG331
NUTS code: BG314
II.2.3.2) Main site or place of performance:

НЦТХ-гр. София, РЦТХ-Пловдив, РЦТХ-Стара Загора, РЦТХ-Варна, РЦТХ-Плевен

II.1.4) Short description

Изпълнителят трябва да достави четворни пластмасови сакове за кръвовземане с вградени 2 филтъра (меки филтри) за обезлевкоцитяване на цяла кръв за получаване на обезлевкоцитен еритроцитен концентрат, тромбоцитен концентрат и плазма с добавен разтвор CPD + SAGM за трансплантирани и онкохематологично болни - 9345 броя.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 476595
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Цялото наименование на номенклатурната единица: "Четворни пластмасови сакове за кръвовземане с вградени 2 филтъра (меки филтри) за обезлевкоцитяване на цяла кръв за получаване на обезлевкоцитен еритроцитен концентрат, тромбоцитен концентрат и плазма с добавен разтвор CPD + SAGM за трансплантирани и онкохематологично болни"


Description: Item/Lot 7
Title:

Четворни пластмасови сакове за кръвовземане с вграден филтър за обезлевкоцитяване на цяла кръв за получаване на обезлевкоцитени еритроцитен концентрат и плазма за микропедиатрична практика с СPD А1

II.2.1) Lot No: 1.8
NUTS code: BG411
NUTS code: BG421
NUTS code: BG344
NUTS code: BG331
NUTS code: BG314
II.2.3.2) Main site or place of performance:

НЦТХ-гр. София, РЦТХ-Пловдив, РЦТХ-Стара Загора, РЦТХ-Варна, РЦТХ-Плевен

II.1.4) Short description

Изпълнителят трябва да достави четворни пластмасови сакове за кръвовземане с вграден филтър за обезлевкоцитяване на цяла кръв за получаване на обезлевкоцитени еритроцитен концентрат и плазма за микропедиатрична практика с СPD А1 - 2500 броя.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 162122.91
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 8
Title:

Пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни разтвори за получаване на два продукта за апарати с непрекъснато сепариране - продължава в II. 2. 14. Допълнителна информация

II.2.1) Lot No: 2.1
NUTS code: BG411
NUTS code: BG421
NUTS code: BG344
NUTS code: BG331
NUTS code: BG314
II.2.3.2) Main site or place of performance:

НЦТХ-гр. София, РЦТХ-Пловдив, РЦТХ-Стара Загора, РЦТХ-Варна, РЦТХ-Плевен

II.1.4) Short description

Изпълнителят трябва да достави пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни разтвори за получаване на два продукта за апарати с непрекъснато сепариране (непрекъснат цикъл), съвместими с автоматизирана система AmiCORE, или еквивалентни” - 360 броя.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 169560
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Цялото наименование на номенклатурната единица: "Пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни разтвори за получаване на два продукта за апарати с непрекъснато сепариране (непрекъснат цикъл), съвместими с автоматизирана система AmiCORE, или еквивалентни"


Description: Item/Lot 9
Title:

Пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни разтвори за получаване на три продукта за апарати с непрекъснато сепариране - продължава в II. 2. 14. Допълнителна информация

II.2.1) Lot No: 2.2
NUTS code: BG411
NUTS code: BG421
NUTS code: BG344
NUTS code: BG331
NUTS code: BG314
II.2.3.2) Main site or place of performance:

НЦТХ-гр. София, РЦТХ-Пловдив, РЦТХ-Стара Загора, РЦТХ-Варна, РЦТХ-Плевен

II.1.4) Short description

Изпълнителят трябва да достави пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни разтвори за получаване на три продукта за апарати с непрекъснато сепариране (непрекъснат цикъл), съвместими с автоматизирана система Trima Accel, или еквивалентни” - 360 броя.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 169560
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Цялото наименование на номенклатурната единица: "Пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни разтвори за получаване на три продукта за апарати с непрекъснато сепариране (непрекъснат цикъл), съвместими с автоматизирана система Trima Accel, или еквивалентни"


Description: Item/Lot 10
Title:

Пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни разтвори за апарати с циклично сепариране (прекъснат цикъл), съвместими с автоматизирана система Haemonetics MCS+, или еквивалентни

II.2.1) Lot No: 2.3
NUTS code: BG411
NUTS code: BG421
NUTS code: BG344
NUTS code: BG331
NUTS code: BG314
II.2.3.2) Main site or place of performance:

НЦТХ-гр. София, РЦТХ-Пловдив, РЦТХ-Стара Загора, РЦТХ-Варна, РЦТХ-Плевен

II.1.4) Short description

Изпълнителят трябва да достави пластмасови сакове (сетове) за апаратна тромбофереза и компенсаторни разтвори за апарати с циклично сепариране (прекъснат цикъл), съвместими с автоматизирана система Haemonetics MCS+, или еквивалентни - 362 броя.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 136872.20
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 11
Title:

Пластмасови сакове (сетове) за апаратна плазмафереза и компенсаторни разтвори, съвместими с автоматизирана система HAEMONETICS MCS+ или еквивалентни

II.2.1) Lot No: 2.4
NUTS code: BG411
NUTS code: BG421
NUTS code: BG344
NUTS code: BG331
NUTS code: BG314
II.2.3.2) Main site or place of performance:

НЦТХ-гр. София, РЦТХ-Пловдив, РЦТХ-Стара Загора, РЦТХ-Варна, РЦТХ-Плевен

II.1.4) Short description

Изпълнителят трябва да достави пластмасови сакове (сетове) за апаратна плазмафереза и компенсаторни разтвори съвместими с автоматизирана система HAEMONETICS MCS+, или еквивалентни - 60 броя.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 5040
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 12
Title:

Вакуум епруветки с обем 6-10 мл. и диаметър 10 - 15 мм

II.2.1) Lot No: 3.1
NUTS code: BG411
NUTS code: BG421
NUTS code: BG344
NUTS code: BG331
NUTS code: BG314
II.2.3.2) Main site or place of performance:

НЦТХ-гр. София, РЦТХ-Пловдив, РЦТХ-Стара Загора, РЦТХ-Варна, РЦТХ-Плевен

II.1.4) Short description

Изпълнителят трябва да достави вакуум епруветки с обем 6-10 мл. и диаметър 10 - 15 мм. - 356000 броя.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 32040
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 13
Title:

Вакуум епруветки с обем 3-5 мл.

II.2.1) Lot No: 3.2
NUTS code: BG411
NUTS code: BG421
NUTS code: BG344
NUTS code: BG331
NUTS code: BG314
II.2.3.2) Main site or place of performance:

НЦТХ-гр. София, РЦТХ-Пловдив, РЦТХ-Стара Загора, РЦТХ-Варна, РЦТХ-Плевен

II.1.4) Short description

Изпълнителят трябва да достави вакуум епруветки с обем 3-5 мл. - 128000 броя.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 10240
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 14
Title:

Микрокювети за фотометрично определяне на хемоглобина в кръвта, съвместими с апарат HemoCue Hb301, или еквивалентни

II.2.1) Lot No: 3.3
NUTS code: BG411
NUTS code: BG421
NUTS code: BG344
NUTS code: BG331
NUTS code: BG314
II.2.3.2) Main site or place of performance:

НЦТХ-гр. София, РЦТХ-Пловдив, РЦТХ-Стара Загора, РЦТХ-Варна, РЦТХ-Плевен

II.1.4) Short description

Изпълнителят трябва да достави микрокювети за фотометрично изследване на хемоглобина в кръвта, съвместими с апарат HemoCue Hb301, или еквивалентни - 100000 броя.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 74000
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 15
Title:

Микрокювети за фотометрично изследване на ниски стойности на хемоглобина в плазма съвместими с апаратHemoCue Plasma/Low Hb Photometer, или еквивалентни

II.2.1) Lot No: 3.4
NUTS code: BG411
NUTS code: BG421
NUTS code: BG344
NUTS code: BG331
NUTS code: BG314
II.2.3.2) Main site or place of performance:

НЦТХ-гр. София, РЦТХ-Пловдив, РЦТХ-Стара Загора, РЦТХ-Варна, РЦТХ-Плевен

II.1.4) Short description

Изпълнителят трябва да достави микрокювети за фотометрично изследване на ниски стойности на хемоглобина в плазма, съвместими с апарат HemoCue Plasma/Low Hb, или еквивалентни - 1300 броя.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 8450
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 16
Title:

Ножчета за апарат за стерилно свързване, съвместими с апарат TERUMO TSCD, или еквивалент

II.2.1) Lot No: 3.5
NUTS code: BG411
NUTS code: BG421
NUTS code: BG344
NUTS code: BG331
NUTS code: BG314
II.2.3.2) Main site or place of performance:

НЦТХ-гр. София, РЦТХ-Пловдив, РЦТХ-Стара Загора, РЦТХ-Варна, РЦТХ-Плевен

II.1.4) Short description

Изпълнителят трябва да достави ножчета за апарат за стерилно свързване, съвместими с апарат TERUMO TSCD или еквивалент - 1800 броя.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 10440
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 17
Title:

Консуматив за стерилно свързване, съвместим с апарат Compodock, или еквивалент

II.2.1) Lot No: 3.6
NUTS code: BG411
NUTS code: BG421
NUTS code: BG344
NUTS code: BG331
NUTS code: BG314
II.2.3.2) Main site or place of performance:

НЦТХ-гр. София, РЦТХ-Пловдив, РЦТХ-Стара Загора, РЦТХ-Варна, РЦТХ-Плевен

II.1.4) Short description

Изпълнителят трябва да достави консуматив за стерилно свързване, съвместим с апарат Compodock или еквивалент - 1 брой.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 5800
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 18
Title:

Алуминиеви клипси

II.2.1) Lot No: 3.7
NUTS code: BG411
NUTS code: BG421
NUTS code: BG344
NUTS code: BG331
NUTS code: BG314
II.2.3.2) Main site or place of performance:

НЦТХ-гр. София, РЦТХ-Пловдив, РЦТХ-Стара Загора, РЦТХ-Варна, РЦТХ-Плевен

II.1.4) Short description

Избраният за изпълнител участник трябва да достави 100 000 броя Алуминиеви клипси за нуждите на Възложителя.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: BGN 11000
II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Участниците да отговарят на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 или чл. 78а от ЗМИ за търговия на едро с медицински изделия.

При подаване на офертата участникът декларира в ЕЕДОП съответствието си с критерия за подбор. Доказателство за декларираното в ЕЕДОП обстоятелство под формата на разрешение за търговия на едро с медицински изделия и приложението към него на името на участника, издадено от компетентен орган по реда на чл. 77, ал. 1 или ал. 2 или чл. 78а от ЗМИ, се представя от участника по всяко време при поискване от възложителя след отварянето на заявленията за участие или офертите съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Възложителят не поставя икономически и финансови изисквания към участниците.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Възложителят не поставя икономически и финансови изисквания към участниците.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Участникът да има успешно внедрена система за управление на качеството с обхват, съответстващ на предмета на поръчката/на обособената позиция/на номенклатурната единица, сертифицирана съгласно БДС EN ISO 9001:2015.

Кандидатът или участникът следва да разполага с опит за изпълнение на поръчката. Да е изпълнил дейности с предмет и обем, идентични или сходни с тези на предмета на поръчката, за последните 3 години от датата на подаване на заявлението или на офертата — за доставки и услуги.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Участникът следва да има успешно внедрена система за управление на качеството по БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент. Съответствието с декларираното в ЕЕДОП обстоятелство се доказва от участника с представяне на заверено копие на валиден сертификат БДС EN ISO 9001:2015 или еквивалент, издаден от независими акредитирани лица, за контрол на качеството и с обхват, съответстващ на предмета на поръчката/на обособената позиция/номенклатурната единица, и описание на процесите при поискване в хода на процедурата или преди сключване на договор за обществена поръчка съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП.

Участникът да разполага с опит за изпълнение на поръчката според посоченото по-горе в обявлението. Под идентични дейности с тези на предмета на поръчката възложителят разбира в последните 3 години, считано към датата на подаване на офертата, участникът да е доставил медицински изделия за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки от всеки вид, включен в състава на обособената позиция/номенклатурната единица, за която подава оферта (участникът да е доставил изделия от вида, съответстващ на номенклатурната единица, за която подава оферта), в обем (брой изделия) не по-малък от 50 % от количеството от съответния вид изделие, посочено в техническата и количествена спецификация по настоящата поръчка. Доставките следва да са с получател център по трансфузионна хематология.

Под сходни дейности с тези на предмета на поръчката възложителят разбира в последните 3 години, считано към датата на подаване на офертата, участникът да е доставил медицински изделия за вземане, преработване и съхраняване на кръв и кръвни съставки от всеки вид, включен в състава на обособената позиция/номенклатурната единица, за която подава оферта (участникът да е доставил изделия от вида, съответстващ на номенклатурната единица, за която подава оферта), в обем (брой изделия) не по-малък от 50 % от количеството от съответния вид изделие, посочено в техническата и количествена спецификация по настоящата поръчка. Доставките следва да са с получател център по трансфузионна хематология, друго лечебно или здравно заведение, извършващо вземане, преработване и/или съхраняване на кръв и кръвни съставки, или друг субект, надлежно функциониращ според законите на държавата, в която е установен, извършващ такава дейност.

Съответствието с декларираното в ЕЕДОП обстоятелство се доказва от участника чрез представяне на списък на доставките или услугите, които са идентични или сходни с предмета на обществената поръчка, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с документи, които доказват извършената доставка или услуга, при поискване от възложителя в хода на процедурата или преди сключването на договора за изпълнение на обществената поръчка на основание чл. 67, ал. 5 от ЗОП.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Възложителят обявява обществената поръчка в условията на спешност, възползвайки се от възможността по чл. 74, ал. 4 от ЗОП, със следните мотиви: договорите за възлагане на предходната обществена поръчка със същия предмет — за 2019 г., са изпълнени и към настоящия момент няма възможност за поръчване на допълнителни количества изделия по тях. Използваемостта на наличните изделия е функция от срока на годност и темпа на разход, като при актуалните им величини изискването за непрекъсваемост в снабдяването налага спешно възлагане на поръчката и е обстоятелство, при което за възложителя е невъзможно да спази минималния срок за получаване на офертите по чл. 74, ал. 1 от ЗОП. Срокът за получаване на оферти по настоящата поръчка ще бъде 18 дни от изпращане на обявлението за поръчката за публикуване.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-04-07
IV.02.02) Local time 16:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-09-04
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-04-08
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

гр. София, ул. „Братя Миладинови“ № 112, НЦТХ


Additional information:

Могат да присъствуват законни и упълномощени представители на участниците.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Участниците могат да подават оферта за участие за 1, за няколко или за всички обособени позиции, както и за 1, за няколко или за всички номенклатурни единици от позициите. За всяка номенклатурна единица се представя отделно техническо предложение.

Определеният за изпълнител на обществената поръчка представя на възложителя предвидените гаранции. Гаранцията за изпълнение на договора по настоящата поръчка е в размер на 3 % от стойността на договора без включен ДДС и е със срок на валидност от 60 (шестдесет) дни след изтичане срока на договора или след извършване на последната доставка по договора, ако последното е след срока на договора. Предоставя се към момента на сключване на договора за обществена поръчка. Гаранцията се предоставя в една от следните форми:

а) парична сума;

б) банкова гаранция;

г) застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

Гаранцията по може да се предостави от името на изпълнителя за сметка на трето лице — гарант. Участникът, определен за изпълнител, избира сам формата на гаранцията за изпълнение. Когато избраният изпълнител е обединение, което не е юридическо лице, всеки от съдружниците в него може да е наредител по банковата гаранция, съответно вносител на

Сумата по гаранцията или титуляр на застраховката. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за обществена поръчка.

Когато се предоставя гаранция за изпълнение под формата на парична сума (депозит), тя следва да бъде внесена по банковата сметка на възложителя:

Национален център по трансфузионна хематология

Обслужваща банка — БНБ ЦУ

IBAN: BG 61 BNBG 9661 3300 1505 03

ВIC: BNBGBGSD.


Review body:
Official name: Комисия за защита на конкуренцията
Postal address: бул. „Витоша“ № 18
Town: София
Postal code: 1000
Country: BG
Telephone: +359 29884070
E-mail: cpcadmin@cpc.bg
Fax: +359 29807315
URL: http://www.cpc.bg
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Решението за откриване на процедурата подлежи на обжалване, както е посочено в него.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-03-20

English Language Unavailable

CPV Codes
33140000; Medical consumables;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions