Poland-Krakow: Advertising campaign services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Krakow: Advertising campaign services
OJEU (High Value) 144441-2020
Type Additional information
Date Published 2020-03-25
Deadline 2020-03-30 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
Additional informationSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski
Postal address: ul. Basztowa 22
Town: Kraków
Postal code: 31-156
Country: PL
Contact person: Renata Bednarska, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Telephone: +48 126303372
E-mail: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
NUTS code: PL21
Main address (URL): http://www.malopolska.pl
Address of the buyer profile (URL): http://bip.malopolska.pl/umwm/

Section II: Object of Contract


Title:

Realizacja kampanii outdoorowej dotyczącej promocji Województwa Małopolskiego na nośnikach zewnętrznych

Reference number: KDP-VI.272.7.2020

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja kampanii outdoorowej o charakterze regionalnym, stanowiącej element działań promocyjnych Województwa Małopolskiego. Do realizacji kampanii wykorzystane zostaną nośniki zewnętrzne typu billboard oraz środki komunikacji miejskiej typu tramwaj.

2. Przedmiot zamówienia składa się z trzech części:

a) część I:

usługa polegająca na realizacji kampanii outdoorowej Województwa Małopolskiego na nośnikach typu billboard zlokalizowanych na terenie miasta Krakowa;

b) część II:

usługa polegająca na realizacji kampanii outdoorowej Województwa Małopolskiego na nośnikach typu billboard zlokalizowanych w wybranych miastach Małopolski;

c) część III:

usługa polegająca na realizacji kampanii outdoorowej Województwa Małopolskiego na środkach komunikacji miejskiej typu tramwaj w Krakowie.

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia odpowiednio dla wszystkich części stanowi załącznik nr 4 do SIWZ (będący jednocześnie dla każdej części załącznikiem nr 1 do umowy).


Section V: Complementary information


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-03-23
IV.02.01) Notice number in the OJ S 2020/S 032-075298IV.2.2
Old Value:
2020-03-27
New Value:
2020-03-30


IV.2.7
Old Value:
2020-03-27
New Value:
2020-03-30

English Language Unavailable

CPV Codes
79341400; Advertising campaign services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions