Poland-Krakow: Advertising campaign services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Krakow: Advertising campaign services
OJEU (High Value) 146231-2020
Type Additional information
Date Published 2020-03-26
Deadline 2020-03-30 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
Additional informationSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Województwo Małopolskie – Urząd Marszałkowski
Postal address: ul. Basztowa 22
Town: Kraków
Postal code: 31-156
Country: PL
Contact person: Maciej Lewandowski, Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament Generalny, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków
Telephone: +48 514952070
E-mail: przetargi@umwm.pl
Fax: +48 126303158
NUTS code: PL21
Main address (URL): http://www.malopolska.pl
Address of the buyer profile (URL): http://bip.malopolska.pl/umwm/

Section II: Object of Contract


Title:

Przeprowadzenie kampanii outdoorowej dotyczącej Funduszy Europejskich.

Reference number: ZPO-IX.272.59.2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie kampanii outdoorowej dotyczącej Funduszy Europejskich.

2. Zamówienie będzie udzielane w IV częściach:

1) część I – kampania realizowana na terenie miasta Krakowa na nośnikach typu billboard;

2) część II – kampania realizowana na terenie miasta Krakowa na nośnikach typu citylight;

3) część III – kampania na terenie miasta Krakowa: plakatowanie na słupach ogłoszeniowych typu okrąglak lub tablicach reklamowych;

4) część IV – kampania realizowana na terenie województwa małopolskiego: reklama typu billboard lub siatki typu frontlight.

3. Każda z kampanii, w ramach poszczególnych części zamówienia, o których mowa w ust. 2, będzie składała się z czterech edycji.

4. W ramach każdej z edycji kampanii, o których mowa w ust. 3, Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia powierzchni reklamowej na nośnikach reklamy, wskazanych w danej części zamówienia i realizacji działań reklamowych obejmujących:

a) druk, montaż, ekspozycję oraz demontaż reklam na nośn...


Section V: Complementary information


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2020-03-24
IV.02.01) Notice number in the OJ S 2020/S 032-075198IV.2.2
Old Value:
2020-03-25
New Value:
2020-03-30


IV.2.7
Old Value:
2020-03-25
New Value:
2020-03-30

English Language Unavailable

CPV Codes
79341400; Advertising campaign services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions