Denmark-Ølstykke: Passenger cars

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Denmark-Ølstykke: Passenger cars
OJEU (High Value) 529636-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-08
Deadline 2019-12-09 12:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Egedal Kommune
National registration number: 29188386
Postal address: Dronning Dagmars Vej 200
Town: Ølstykke
Postal code: 3650
Country: DK
Contact person: Maja Barnekov
Telephone: +45 72596260
E-mail: udbud@egekom.dk
NUTS code: DK
Main address (URL): https://permalink.mercell.com/116994295.aspx
Address of the buyer profile (URL): http://www.egedalkommune.dk/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://permalink.mercell.com/116994295.aspx

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://permalink.mercell.com/116994295.aspx
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

EU-udbud af leasing af biler til Egedal Kommune

Reference number: 19/16956

II.1.4) Short description

Egedal Kommune udbyder hermed operationel leasing af op til 36 biler. Det vindende tilbud vil være det tilbud, der afgiver tilbuddet med den laveste pris.

II.01) Estimated value excluding VAT:
DKK 3250000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK013
II.1.4) Short description

Egedal Kommune udbyder hermed operationel leasing af op til 36 biler.

Tilbudsgiver skal levere leasingaftaler på 17 biler i 2020, 7 biler i 2021 og en option på leasing af op til yderligere 12 biler til og med 2021. Der henvises til kravspecifikationens afsnit 2.1. for specificerede leveringsterminer.

Aftalegrundlaget vil være den tilbudte standard for operationel leasing, dvs. den tilbudte leasingaftale, og den tilbudte serviceaftale. Tilbuddet skal indeholde en detaljeret beskrivelse af den serviceaftale, der inkluderes i den tilbudte leasingafgift. Bemærk, at begge aftaler skal være på dansk.

I udbudsmaterialet er anført udbyders krav, herunder finansielle krav til leasingaftalerne, tekniske krav til de tilbudte biler og generelle krav.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: DKK 3250000.00
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Mulighed for leasing af op til 12 biler til og med 2021.Additional information:

Der skal underskrives en arbejdsklausul.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Tilbudsgiver skal inden indgåelsen af første leasingaftale have tegnet en relevant erhvervsforsikring.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Tilbudsgiver skal være i besiddelse af de fornødne faglige forudsætninger og have erfaring med lignende opgaver. Tilbudsgiver skal i ESPD i Mercell udfylde en referenceliste indeholdende hvilke lignende opgaver tilbudsgiver har udført indenfor det seneste 3 år, dog max 5.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Referenceliste med mindst 3 referencer for leasingaftaler indgået mellem tilbudsgiver og en offentlig instans, f.eks. en kommune, indenfor de seneste 3 år.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2019-12-09
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 3
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2019-12-09
IV.02.07) Local time 12:00

Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
URL: http://www.klfu.dk
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for

beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige

Angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
URL: http://www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-06

English Language Unavailable

CPV Codes
34110000; Passenger cars;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions