Poland-Katowice: Cleaning services

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Poland-Katowice: Cleaning services
OJEU (High Value) 530242-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-08
Deadline 2019-12-11 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Prokuratura Okręgowa w Katowicach.
Postal address: ul. Wita Stwosza 31
Town: Katowice
Postal code: 40-042
Country: PL
Contact person: Magdalena Jędrusik; Tomasz Sikorski
E-mail: zamowieniapubliczne@katowice.po.gov.pl
NUTS code: PL22A
Main address (URL): www.katowice.po.gov.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ezamowienia.ms.gov.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.3.8) to the above mentioned address
https://ezamowienia.ms.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
Organ ochrony prawnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:

ŚWIADCZENIE USŁUG SPRZĄTANIA CZĘŚCI WEWNĘTRZNEJ I ZEWNĘTRZNEJ OBIEKTÓW PROKURATURY OKRĘGOWEJ W KATOWICACH ORAZ PODLEGŁYCH JEJ PROKURATUR REJONOWYCH.

Reference number: PO VII WB 261.14.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest: Kompleksowe utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych w budynku PR w Będzinie, PR w Dąbrowie Górniczej, PR w Jaworznie, PR Katowice - Wschód w Katowicach, PR w Mikołowie, PR w Mysłowicach, PR w Siemianowicach Śl. (Część: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 11) oraz kompleksowe utrzymanie czystości części wewnętrznej i zewnętrznej PR w Bytomiu, PR w Chorzowie, PR Katowice - Północ w Katowicach, PR w Pszczynie, PR Sosnowiec - Północ w Sosnowcu, PR Sosnowiec - Południe w Sosnowcu, PR w Tychach (Część: 2, 3, 6, 10, 12, 13), a także świadczenie usług sprzątania części wewnętrznej nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 31 – siedziby Prokuratury Okręgowej w Katowicach oraz siedziby Prokuratury Rejonowej Katowice–Południe w Katowicach i Prokuratury Rejonowej Katowice–Zachód w Katowicach (Część: 14). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 14

Description: Item/Lot 1
Title:

Kompleksowe utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 73a, 42-501 Będzin.

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Prokuratura Rejonowa w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 73a, 42-501 Będzin.

II.1.4) Short description

Usługa sprzątania polegające na kompleksowym utrzymaniu w czystości pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Będzinie przy ul. Modrzejowskiej 73a, 42-501 Będzin, powierzchnia łączna wynosi - 812,00 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6) Pzp.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości: dla Części 1 – 800,00 zł (słownie: osiemset złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w nin. polu Zamawiający wskazuje, że szczegółowe informacje w powyższym temacie zawarte są w SIWZ.


Description: Item/Lot 2
Title:

Kompleksowe utrzymanie czystości części wewnętrznej i zewnętrznej Prokuratury Rejonowej w Bytomiu przy ul. Sądowej 2, 41-900 Bytom.

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Prokuratura Rejonowa w Bytomiu przy ul. Sądowej 2, 41-900 Bytom.

II.1.4) Short description

Usługa sprzątania polegające na kompleksowym utrzymaniu czystości części wewnętrznej i zewnętrznej Prokuratury Rejonowej w Bytomiu przy ul. Sądowej 2, 41-900 Bytom, powierzchnia łączna wynosi – 1626,00 m2 + 280,00 m2 pomieszczenie po archiwum sądowym oraz powierzchnia zewnętrzna 128,00 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6) Pzp.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości: dla Części 2–1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w nin. polu Zamawiający wskazuje, że szczegółowe informacje w powyższym temacie zawarte są w SIWZ


Description: Item/Lot 3
Title:

Kompleksowe utrzymanie czystości części wewnętrznej i zewnętrznej Prokuratury Rejonowej w Chorzowie przy Pl. Piastowskim 17, 41-500 Chorzów.

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Prokuratura Rejonowa w Chorzowie przy Pl. Piastowskim 17, 41-500 Chorzów.

II.1.4) Short description

Usługa sprzątania polegające na kompleksowym utrzymaniu czystości części wewnętrznej i zewnętrznej Prokuratury Rejonowej w Chorzowie przy Pl. Piastowskim 17, 41-500 Chorzów, o powierzchni wewnętrznej 2201,00 m2 i powierzchni zewnętrznej 1905,00 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6) Pzp.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości: dla Części 3 – 1800,00 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset zł. i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w nin. polu Zamawiający wskazuje, że szczegółowe informacje w powyższym temacie zawarte są w SIWZ.


Description: Item/Lot 4
Title:

Kompleksowe utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Prokuratura Rejonowa w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

II.1.4) Short description

Usługa sprzątania polegające na kompleksowym utrzymaniu w czystości pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Dąbrowie Górniczej przy ul. Granicznej 23, 41-300 Dąbrowa Górnicza, powierzchnia łączna wynosi – 1292,50 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6) Pzp.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości: dla Części 4 – 1300,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta zł. i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w nin. polu Zamawiający wskazuje, że szczegółowe informacje w powyższym temacie zawarte są w SIWZ.


Description: Item/Lot 5
Title:

Kompleksowe utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Jaworznie przy ul. Inwalidów Wojennych 5, 43-606 Jaworzno.

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Prokuratura Rejonowa w Jaworznie przy ul. Inwalidów Wojennych 5, 43-606 Jaworzno.

II.1.4) Short description

Usługa sprzątania polegające na kompleksowym utrzymaniu w czystości pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Jaworznie przy ul. Inwalidów Wojennych 5, 43-606 Jaworzno, powierzchnia łączna wynosi – 560,00 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6) Pzp.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości: dla Części 5 – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w nin. polu Zamawiający wskazuje, że szczegółowe informacje w powyższym temacie zawarte są w SIWZ.


Description: Item/Lot 6
Title:

Kompleksowe utrzymanie czystości części wewnętrznej i zewnętrznej Prokuratury Rejonowej Katowice – Północ w Katowicach przy ul. Pocztowej 8, 40-002 Katowice.

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Prokuratura Rejonowa Katowice – Północ w Katowicach przy ul. Pocztowej 8, 40-002 Katowice.

II.1.4) Short description

Usługa sprzątania polegające na kompleksowym utrzymaniu czystości części wewnętrznej i zewnętrznej Prokuratury Rejonowej Katowice – Północ w Katowicach przy ul. Pocztowej 8, 40-002 Katowice,o powierzchni łącznej – 1290,00 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6) Pzp.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości: dla Części 6 – 1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta zł. i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w nin. polu Zamawiający wskazuje, że szczegółowe informacje w powyższym temacie zawarte są w SIWZ


Description: Item/Lot 7
Title:

Kompleksowe utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej Katowice – Wschód w Katowicach przy ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice.

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Prokuratura Rejonowa Katowice – Wschód w Katowicach przy ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice.

II.1.4) Short description

Usługa sprzątania polegające na kompleksowym utrzymaniu w czystości pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej Katowice – Wschód w Katowicach przy ul. Kossutha 11, 40-844 Katowice, powierzchnia łączna wynosi – 1046,10 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6) Pzp.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości: dla Części 7 – 900,00 zł (słownie: dziewięćset złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w nin. polu Zamawiający wskazuje, że szczegółowe informacje w powyższym temacie zawarte są w SIWZ.


Description: Item/Lot 8
Title:

Kompleksowe utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Mikołowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 13, 43-190 Mikołów.

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Prokuratura Rejonowa w Mikołowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 13, 43-190 Mikołów.

II.1.4) Short description

Usługa sprzątania polegające na kompleksowym utrzymaniu w czystości pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Mikołowie przy ul. Kard. Wyszyńskiego 13, 43-190 Mikołów, powierzchnia łączna wynosi – 521,00 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6) Pzp.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości: dla Części 8 – 600,00 zł (słownie: sześćset złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w nin. polu Zamawiający wskazuje, że szczegółowe informacje w powyższym temacie zawarte są w SIWZ.


Description: Item/Lot 9
Title:

Kompleksowe utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 4a, 41-400 Mysłowice.

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Prokuratura Rejonowa w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 4a, 41-400 Mysłowice.

II.1.4) Short description

Usługa sprzątania polegające na kompleksowym utrzymaniu w czystości pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach przy ul. Mikołowskiej 4a, 41-400 Mysłowice, powierzchnia łączna wynosi – 579,31 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6) Pzp.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości: dla Części 9 – 700,00 zł (słownie: siedemset złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w nin. polu Zamawiający wskazuje, że szczegółowe informacje w powyższym temacie zawarte są w SIWZ.


Description: Item/Lot 10
Title:

Kompleksowe utrzymanie w czystości części wewnętrznej i zewnętrznej Prokuratury Rejonowej w Pszczynie przy ul. Stefana Batorego 10, 43-200 Pszczyna.

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Prokuratura Rejonowa w Pszczynie przy ul. Stefana Batorego 10, 43-200 Pszczyna.

II.1.4) Short description

Usługa sprzątania polegające na kompleksowym utrzymaniu czystości części wewnętrznej i zewnętrznej Prokuratury Rejonowej w Pszczynie przy ul. Stefana Batorego 10, 43-200 Pszczyna, o powierzchni łącznej – 3441,52 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6) Pzp.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości: dla Części 10 – 1500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset zł. i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w nin. polu Zamawiający wskazuje, że szczegółowe informacje w powyższym temacie zawarte są w SIWZ.


Description: Item/Lot 11
Title:

Kompleksowe utrzymanie w czystości pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich przy ul. 1-go Maja 11, 41-100 Siemianowice Śl.

II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Prokuratura Rejonowa w Siemianowicach Śląskich przy ul. 1-go Maja 11, 41-100 Siemianowice Śl.

II.1.4) Short description

Usługa sprzątania polegające na kompleksowym utrzymaniu w czystości pomieszczeń biurowych w budynku Prokuratury Rejonowej w Siemianowicach Śląskich przy ul. 1-go Maja 11, 41-100 Siemianowice Śl., powierzchnia łączna wynosi – 825,94 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6) Pzp.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości: dla Części 11 – 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w nin. polu Zamawiający wskazuje, że szczegółowe informacje w powyższym temacie zawarte są w SIWZ.


Description: Item/Lot 12
Title:

Kompleksowe utrzymanie czystości części wewnętrznej i zewnętrznej PR Sosnowiec – Północ w Sosnowcu, PR Sosnowiec – Południe w Sosnowcu przy ul. Janowskiego 14, 41-200 Sosnowiec.

II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Prokuratura Rejonowa Sosnowiec – Północ w Sosnowcu, Prokuratura Rejonowa Sosnowiec – Południe w Sosnowcu przy ul. Janowskiego 14, 41-200 Sosnowiec.

II.1.4) Short description

Usługa sprzątania polegające na kompleksowym utrzymaniu czystości części wewnętrznej i zewnętrznej Prokuratury Rejonowej Sosnowiec – Północ w Sosnowcu, Prokuratury Rejonowej Sosnowiec – Południe w Sosnowcu przy ul. Janowskiego 14, 41-200 Sosnowiec, o powierzchni łącznej – 4014,45 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6) Pzp.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości: dla Części 12–1400,00 zł (słownie: jeden tysiąc czterysta zł. i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w nin. polu Zamawiający wskazuje, że szczegółowe informacje w powyższym temacie zawarte są w SIWZ.


Description: Item/Lot 13
Title:

Kompleksowe utrzymanie czystości części wewnętrznej i zewnętrznej Prokuratury Rejonowej w Tychach przy ul. Wojska Polskiego 8, 43-100 Tychy.

II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Prokuratura Rejonowa w Tychach przy ul. Wojska Polskiego 8, 43-100 Tychy.

II.1.4) Short description

Usługa sprzątania polegające na kompleksowym utrzymaniu czystości części wewnętrznej i zewnętrznej Prokuratury Rejonowej w Tychach przy ul. Wojska Polskiego 8, 43-100 Tychy, o powierzchni wewnętrznej 2002,05 m2 i powierzchni zewnętrznej 3130,22 m2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6) Pzp.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości: dla Części 13–2300,00 zł (słownie:dwa tysiące trzysta zł. i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w nin. polu Zamawiający wskazuje, że szczegółowe informacje w powyższym temacie zawarte są w SIWZ.


Description: Item/Lot 14
Title:

Świadczenie usług sprzątania części wewnętrznej nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 31 – siedziby Prokuratury Okręgowej w Katowicach oraz siedziby Prokuratur Rejonowych.

II.2.1) Lot No: 14
NUTS code: PL22
II.2.3.2) Main site or place of performance:

PO w Katowicach, PR Katowice - Południe w Katowicach, PR Katowice - Zachód w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 31, 40-042 Katowice.

II.1.4) Short description

Świadczenie usług sprzątania części wewnętrznej nieruchomości położonej w Katowicach przy ul. Wita Stwosza 31 – siedziby Prokuratury Okręgowej w Katowicach oraz siedziby Prokuratury Rejonowej Katowice–Południe w Katowicach i Prokuratury Rejonowej Katowice–Zachód w Katowicach. Powierzchnia wewnętrzna w budynku wynosi: 11 549,20 m2 (w tym powierzchnia wspólna użytkowana przez wszystkich najemców, użytkowników – 2 696,50 m2).

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2020-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, o którym mowa w art. 67 ust. 1, pkt 6) Pzp.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca, pod rygorem nieważności oferty, wnosi wadium w wysokości: dla Części 14 – 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych i 00/100) przed upływem terminu składania ofert. Brak wniesienia wadium w tym terminie spowoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania. Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w nin. polu Zamawiający wskazuje, że szczegółowe informacje w powyższym temacie zawarte są w SIWZ.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej: Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada zawartą umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia o sumie gwarancyjnej nie mniejszej niż:

Dla Część 1: PR Będzin 35 000,00 zł Słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 2: PR Bytom 63 000,00 zł Słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych i 00/100

Dla Część 3: PR Chorzów 75 000,00 zł Słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 4: PR Dąbrowa G. 55 000,00 zł Słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 5: PR Jaworzno 25 000,00 zł Słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 6: PR Katowice - Północ 60 000,00 zł Słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 7: PR Katowice - Wschód 40 000,00 zł Słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 8: PR Mikołów 25 000,00 zł Słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 9: PR Mysłowice 30 000,00 zł Słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 10: PR Pszczyna 65 000,00 zł Słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 11: PR Siemianowice Śl. 42 000,00 zł Słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych i 00/100

Dla Część 12: PR Sosnowiec PD i PN 60 000,00 zł Słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 13: PR Tychy 95 000,00 zł Słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 14: PO i PR Wita Stwosza 330 000,00 zł Słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych i 00/100

W przypadku składania oferty na kilka Części zamówienia wymagane sumy gwarancyjne podlegają zsumowaniu odpowiednio dla tych Części zamówienia, na które składana jest oferta.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym polu Zamawiający wskazuje, że szczegółowe informacje w powyższym temacie zawarte są w SIWZ.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie: minimum jedną usługę sprzątania o charakterze i złożoności porównywalnej z usługą będącą przedmiotem zamówienia odpowiednio w Części 1 - 14; o wartości, co najmniej:

Dla Część 1: PR Będzin 35 000,00 zł Słownie: trzydzieści pięć tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 2: PR Bytom 63 000,00 zł Słownie: sześćdziesiąt trzy tysiące złotych i 00/100

Dla Część 3: PR Chorzów 75 000,00 zł Słownie: siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 4: PR Dąbrowa G. 55 000,00 zł Słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 5: PR Jaworzno 25 000,00 zł Słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 6: PR Katowice - Północ 60 000,00 zł Słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 7: PR Katowice - Wschód 40 000,00 zł Słownie: czterdzieści tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 8: PR Mikołów 25 000,00 zł Słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 9: PR Mysłowice 30 000,00 zł Słownie: trzydzieści tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 10: PR Pszczyna 65 000,00 zł Słownie: sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 11: PR Siemianowice Śl. 42 000,00 zł Słownie: czterdzieści dwa tysiące złotych i 00/100

Dla Część 12: PR Sosnowiec PD i PN 60 000,00 zł Słownie: sześćdziesiąt tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 13: PR Tychy 95 000,00 zł Słownie: dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych i 00/100

Dla Część 14: PO i PR Wita Stwosza 330 000,00 zł Słownie: trzysta trzydzieści tysięcy złotych i 00/100

W przypadku składania oferty na kilka Części zamówienia wartość usług podlega zsumowaniu odpowiednio dla tych Części zamówienia, na które składana jest oferta.

b) dysponuje narzędziami, wyposażeniem zakładu i urządzeniami technicznymi dostępnymi Wykonawcy usług w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (szczegółowe informacje w powyższym temacie zawarte są w SIWZ).

c) dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (kadrą kierowniczą i personelem) lub przedstawi zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia:

Zamawiający wprowadza warunek szczegółowy Minimalnego zespołu Wykonawcy realizującego przedmiot zamówienia zatrudnionego na podstawie umowy o pracę:

Na podstawie art. 29 ust. 3a) w zw. z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp, Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wszystkich osób wchodzących w skład Minimalnego zespołu, wynoszącego odpowiednio dla danej Części zamówienia:

Dla Część 1: PR Będzin nie mniej niż 1 osoba.

Dla Część 2: PR Bytom nie mniej niż 2 osoby.

Dla Część 3: PR Chorzów nie mniej niż 2 osoby.

Dla Część 4: PR Dąbrowa G. nie mniej niż 1 osoba.

Dla Część 5: PR Jaworzno nie mniej niż 1 osoba.

Dla Część 6: PR Katowice - Północ nie mniej niż 2 osoby.

Dla Część 7: PR Katowice - Wschód nie mniej niż 1 osoba.

Dla Część 8: PR Mikołów nie mniej niż 1 osoba.

Dla Część 9: PR Mysłowice nie mniej niż 1 osoba.

Dla Część 10: PR Pszczyna nie mniej niż 2 osoby.

Dla Część 11: PR Siemianowice Śl. nie mniej niż 1 osoba.

Dla Część 12: PR Sosnowiec PD i PN nie mniej niż 3 osoby.

Dla Część 13: PR Tychy nie mniej niż 2 osoby.

Dla Część 14: PO i PR Wita Stwosza nie mniej niż 3 osoby.

Osoby zatrudnione do sprzątania strefy ochronnej winny posiadać poświadczenie bezpieczeństwa potwierdzające ich dostęp do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane w oparciu o ustawę z 22 stycznia 1999 r., o ochronie informacji niejawnych lub posiadać upoważnienie do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” wydane w oparciu o ustawę z 5 sierpnia 2010 r., o ochronie informacji niejawnych (szczegółowe informacje zawiera SIWZ).

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym polu Zamawiający wskazuje, że szczegółowe informacje w powyższym temacie zawarte są w SIWZ

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy określone zostały we wzorze umowy dla Części 1 - 14, stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2019-12-11
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-02-08
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2019-12-11
IV.02.07) Local time 10:10
IV.02.07) Place

W siedzibie Zamawiającego w Sali Nr 719 na VII piętrze budynku przy ul. Wita Stwosza 31 w Katowicach.


Additional information:

W wyżej wskazanym terminie odbędzie się publiczna sesja otwarcia ofert podczas, której zostanie dokonane otwarcie (rozszyfrowanie) ofert złożonych za pośrednictwem Systemu. Otwarcie ofert jest jawne dla wszystkich zainteresowanych. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwoty, jakie zamierza przeznaczyć na sfinansowanie poszczególnych części zamówienia.


Section V: Complementary informationAdditional information:

I. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców:

1) wobec których zachodzi którakolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12 – 23 ustawy,

2) wobec, których zachodzi którakolwiek z przesłanek określonych w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy,

3) którzy nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa Rozdziale IV, podrozdział I, ust.1, pkt 1.2.;

II. Wykaz dokumentów:

1. Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w Rozdziale IV SIWZ, składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (dalej jako „JEDZ”), który powinien zawierać co najmniej następujące informacje: 1) Oświadczenie Wykonawcy, że w stosunku do niego nie zachodzą przesłanki wykluczenia, 2) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu przez niego warunków udziału w postępowaniu, 3) Wykonawca, może ograniczyć się do wypełniania w części IV formularza JEDZ tylko sekcji α. 4) Określenie organu publicznego lub osoby trzeciej odpowiedzialnych za wystawienie dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia oraz w stosownych przypadkach spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 5) Formalne oświadczenie Wykonawcy, że będzie w stanie na żądanie i bez zwłoki przedstawić dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu, 6) Informacje niezbędne w celu uzyskania przez Zamawiającego dokumentów potwierdzających bezpośrednio za pomocą bazy danych (na warunkach określonych w art. 59 ust. 5 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/ WE; Dz. Urz. UE L 94 z 8.03.2014 r., str. 65, z późn. zm.) 2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów: 1) Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) odpisu z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, 4) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 5) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczanie 6) oświadczenia Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych 7) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne 8) polisy lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej 9) wykazu usług 10) wykazu osób 11) wykazu narzędzi.

III. Inne dokumenty:

1. W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w Systemie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków w niniejszym polu Zamawiający wskazuje, że szczegółowe informacje w powyższym temacie zawarte są w SIWZ.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843).


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://uzp.gov.pl/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-05

English Language Unavailable

CPV Codes
90910000; Cleaning services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions