Sweden-Stockholm: District heating

To get tender notifications and more sign up now and never miss an oppertunity again. Already a member? log in to your account.

Tile Sweden-Stockholm: District heating
OJEU (High Value) 531389-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-08
Deadline 2019-12-11 23:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Negotiated procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Stockholm Exergi AB
National registration number: 556016-9095
Postal address: Lidingövägen 2
Town: Stockholm
Postal code: 115 77
Country: SE
Contact person: Mikael Ermebrant
Telephone: +46 727072196
E-mail: mikael.ermebrant@stockholmexergi.se
NUTS code: SE
Main address (URL): http://stockholmexergi.se

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.e-avrop.com/forumvarme/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=48348

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://www.e-avrop.com/forumvarme/e-Upphandling/NoticeLink.aspx?id=48348
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Driftentreprenad Panncentraler, Mobila panncentraler, Kylcentraler åt Stockholm Exergi

Reference number: UH-2019-155

II.1.4) Short description

Stockholm Exergi AB har många anläggningar belägda i Stockholm som producerar värme, kyla samt elkraft. Det finns ett antal mindre anläggningar som är belägna i våra kunders fastigheter som producerar värme samt kyla, men även en mobil insatsverksamhet (mobila panncentraler) som är en del av denna entreprenad.

II.01) Estimated value excluding VAT:
SEK 76000000

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SE11
II.1.4) Short description

Stockholm Exergi AB har många anläggningar belägda i Stockholm som producerar värme, kyla samt elkraft. Det finns ett antal mindre anläggningar som är belägna i våra kunders fastigheter som producerar värme samt kyla, men även en mobil insatsverksamhet (mobila panncentraler) som är en del av denna entreprenad.

Entreprenaden innefattar:

Drift- och underhåll av värme och kylanläggningar, 4 st. undercentraler samt 2 st. växlarstationer som avväxlar fjärrvärmenätet mot ett sekundärnät plus 13 st. mobila panncentraler (MPC). Verksamheten pågår dygnet runt och E ska ha en beredskapsstyrka som kan ta emot och åtgärda larmen dygnet runt 365 dagar om året. B:s slutkunder ska ha hög tillgänglighet på värme och kylleveranserna och störningar i dessa leveranser ska åtgärdas så fort ett larm om störningar har inkommit. E ska sköta planerat och akut underhåll på anläggningarna i egen regi och med hjälp av ue. E ska i samråd med B göra årliga revisionsplaner och föreslå förbättringar för verksamheten. E ska sköta månadsavläsningar för respektive anläggning och rapportera in siffror i en månadsrapport som B tillhandahåller. MPC-uppdraget omfattar bokning av transporter, uppställning och inkoppling av enheterna, driftövervakning dygnet runt, bränsleavrop, hemtagning efter avslutat uppdrag och det sträcker sig geografiskt över hela Stockholms län.

II.2.5) Award criteria:

Value excluding VAT: SEK 76000000
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-04-01
II.2.7) End 2022-03-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

2 + 2 + 2

II.2.9.2) Minimum number of candidates: 1
II.2.9.3) Maximum number of candidates: 1
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Enligt prekvalificeringsdokument

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Enligt avtalsförslag

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Enligt avtalsförslag

III.2.2) Contract performance conditions

Enligt upphandlingsdokument

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.3) In the case of framework agreements – justification for any duration exceeding 4 years

Anläggningar som kommer vara i drift i minst 8 år.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2019-12-11
IV.02.02) Local time 23:00
IV.02.03) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2019-12-20


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-30

Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Förvaltningsrätten i Stockholm och migrationsdomstol
Town: Stockholm
Postal code: 115 76
Country: SE
Telephone: +46 8-56168000
E-mail: forvaltningsrattenistockholm@dom.se
Fax: +46 8-56168001
URL: http://www.forvaltningsrattenistockholm.domstol.se

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-07

English Language Unavailable

CPV Codes
09323000; 42515000; 50700000; 65000000; District heating; District heating boiler; Repair and maintenance services of building installations; Public utilities;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions