Netherlands-Houten: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Netherlands-Houten: Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services
OJEU (High Value) 544893-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-18
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Waterschap Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
National registration number: 481695372
Postal address: Poldermolen 2
Town: Houten
Postal code: 3994 DD
Country: NL
Contact person: Diederik Biesboer
E-mail: inkoop@hdsr.nl
NUTS code: NL
Main address (URL): http://www.hdsr.nl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b6168be50dd843137aff78d74e38c9dc

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/b6168be50dd843137aff78d74e38c9dc
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY
I.5.2) Other activity -
Zuiveren van water en waterkeringen

Section II: Object of Contract


Title:

Raamovereenkomst in diverse percelen voor uitmaaien watergangen en maaien waterkeringen HDSR

Reference number: DM 1592906

II.1.4) Short description

Dit aanbestedingsdocument is opgesteld ten behoeve van het contracteren van 1 opdrachtnemer per perceel voor het uitmaaien van watergangen (5 gebiedsgebonden percelen) of het maaien van waterkeringen (3 gebiedsgebonden percelen). Voor zowel het uitmaaien van watergangen als het maaien van waterkeringen zal per perceel met 1 opdrachtnemer een raamovereenkomst worden afgesloten.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Perceel 1: IJssel(IJ)

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: NL
NUTS code: NL310
II.1.4) Short description

Zie aanbestedingsdocument.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kwaliteitsborging Werkzaamheden
Weighting: 25

Criteria: Ecologisch plan
Weighting: 20

Criteria: Duurzaamheid
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 45
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

De raamovereenkomst(en) worden afgesloten voor een periode van maximaal 4 jaar. De looptijd van de initiële contracttermijn is 2 jaar, van 1.4.2020 tot en met 1.4.2022. Er rust op de overeenkomsten een optie tot eenzijdige verlenging van HDSR van 2 keer 1 jaar op basis van een beoordeling van de geleverde prestatie door de opdrachtnemer.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Naast het beschreven maaiwerk, kan HDSR als optie de volgende activiteiten opdragen aan de desbetreffende opdrachtnemer in wiens verzorgingsgebied daar noodzaak toe ontstaat:

— het schoonmaken van kunstwerken,

— bomen rooien,

— ecologisch beheer oevers.Description: Item/Lot 2
Title:

Perceel 2: Oude Rijn (OR)

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: NL
NUTS code: NL310
II.1.4) Short description

Zie aanbestedingsdocument.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kwaliteitsborging Werkzaamheden
Weighting: 25

Criteria: Ecologisch plan
Weighting: 20

Criteria: Duurzaamheid
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 45
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

De raamovereenkomst(en) worden afgesloten voor een periode van maximaal 4 jaar. De looptijd van de initiële contracttermijn is 2 jaar, van 1.4.2020 tot en met 1.4.2022. Er rust op de overeenkomsten een optie tot eenzijdige verlenging van HDSR van 2 keer 1 jaar op basis van een beoordeling van de geleverde prestatie door de opdrachtnemer.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Naast het beschreven maaiwerk, kan HDSR als optie de volgende activiteiten opdragen aan de desbetreffende opdrachtnemer in wiens verzorgingsgebied daar noodzaak toe ontstaat:

— het schoonmaken van kunstwerken,

— bomen rooien,

— ecologisch beheer oevers.Description: Item/Lot 3
Title:

Perceel 3: Leidsche Rijn landelijk gebied (LR-L)

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: NL
NUTS code: NL310
II.1.4) Short description

De maaiwerkzaamheden zijn verdeeld in 8 percelen. Daarvan betreffen 5 percelen het uitmaaien van watergangen en drie percelen het maaien van primaire en/of regionale waterkeringen.

keringen.
1
2

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kwaliteitsborging Werkzaamheden
Weighting: 25

Criteria: Ecologisch plan
Weighting: 20

Criteria: Duurzaamheid
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 45
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

De raamovereenkomst(en) worden afgesloten voor een periode van maximaal 4 jaar. De looptijd van de initiële contracttermijn is 2 jaar, van 1.4.2020 tot en met 1.4.2022. Er rust op de overeenkomsten een optie tot eenzijdige verlenging van HDSR van 2 keer 1 jaar op basis van een beoordeling van de geleverde prestatie door de opdrachtnemer.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Naast het beschreven maaiwerk, kan HDSR als optie de volgende activiteiten opdragen aan de desbetreffende opdrachtnemer in wiens verzorgingsgebied daar noodzaak toe ontstaat:

— het schoonmaken van kunstwerken,

— bomen rooien,

— ecologisch beheer oevers.Additional information:

Zie aanbestedingsdocument.


Description: Item/Lot 4
Title:

Perceel 4: Leidsche Rijn stedelijk gebied (LR-S)

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: NL
NUTS code: NL310
II.1.4) Short description

Zie aanbestedingsdocument.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kwaliteitsborging Werkzaamheden
Weighting: 25

Criteria: Ecologisch plan
Weighting: 20

Criteria: Duurzaamheid
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 45
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

De raamovereenkomst(en) worden afgesloten voor een periode van maximaal 4 jaar. De looptijd van de initiële contracttermijn is 2 jaar, van 1.4.2020 tot en met 1.4.2022. Er rust op de overeenkomsten een optie tot eenzijdige verlenging van HDSR van 2 keer 1 jaar op basis van een beoordeling van de geleverde prestatie door de opdrachtnemer.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Naast het beschreven maaiwerk, kan HDSR als optie de volgende activiteiten opdragen aan de desbetreffende opdrachtnemer in wiens verzorgingsgebied daar noodzaak toe ontstaat:

— het schoonmaken van kunstwerken,

— bomen rooien,

— ecologisch beheer oevers.Description: Item/Lot 5
Title:

Perceel 5: Kromme Rijn (KR)

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: NL
NUTS code: NL310
II.1.4) Short description

De maaiwerkzaamheden zijn verdeeld in 8 percelen. Daarvan betreffen 5 percelen het uitmaaien van watergangen en 3 percelen het maaien van primaire en/of regionale waterkeringen.

keringen.
1
2

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kwaliteitsborging werkzaamheden
Weighting: 25

Criteria: Ecologisch plan
Weighting: 20

Criteria: Duurzaamheid
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 45
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

De raamovereenkomst(en) worden afgesloten voor een periode van maximaal 4 jaar. De looptijd van de initiële contracttermijn is 2 jaar, van 1.4.2020 tot en met 1.4.2022. Er rust op de overeenkomsten een optie tot eenzijdige verlenging van HDSR van 2 keer 1 jaar op basis van een beoordeling van de geleverde prestatie door de opdrachtnemer.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Naast het beschreven maaiwerk, kan HDSR als optie de volgende activiteiten opdragen aan de desbetreffende opdrachtnemer in wiens verzorgingsgebied daar noodzaak toe ontstaat:

— het schoonmaken van kunstwerken,

— bomen rooien,

— ecologisch beheer oevers.Additional information:

Zie aanbestedingsdocument.


Description: Item/Lot 6
Title:

Perceel 6: PR-01 primaire kering Lekdijk ter hoogte van Kromme Rijn, en RE-02 regionale keringen Kromme Rijn gebied

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: NL
NUTS code: NL310
II.1.4) Short description

Zie aanbestedingsdocument.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kwaliteitsborging Werkzaamheden
Weighting: 25

Criteria: Ecologisch plan
Weighting: 20

Criteria: Duurzaamheid
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 45
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

De raamovereenkomst(en) worden afgesloten voor een periode van maximaal 4 jaar. De looptijd van de initiële contracttermijn is 2 jaar, van 1.4.2020 tot en met 1.4.2022. Er rust op de overeenkomsten een optie tot eenzijdige verlenging van HDSR van 2 keer 1 jaar op basis van een beoordeling van de geleverde prestatie door de opdrachtnemer.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Naast het beschreven maaiwerk, kan HDSR als optie de volgende activiteiten opdragen aan de desbetreffende opdrachtnemer in wiens verzorgingsgebied daar noodzaak toe ontstaat:

— het schoonmaken van kunstwerken,

— bomen rooien,

— ecologisch beheer oevers.Description: Item/Lot 7
Title:

Perceel 7: PR-02 primaire kering Lekdijk grenzend aan het gebied van de IJssel en Leidsche Rijn

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: NL
NUTS code: NL310
II.1.4) Short description

Zie aanbestedingsdocument.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kwaliteitsborging Werkzaamheden
Weighting: 25

Criteria: Ecologisch plan
Weighting: 20

Criteria: Duurzaamheid
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 45
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

De raamovereenkomst(en) worden afgesloten voor een periode van maximaal 4 jaar. De looptijd van de initiële contracttermijn is 2 jaar, van 1.4.2020 tot en met 1.4.2022. Er rust op de overeenkomsten een optie tot eenzijdige verlenging van HDSR van 2 keer 1 jaar op basis van een beoordeling van de geleverde prestatie door de opdrachtnemer.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Naast het beschreven maaiwerk, kan HDSR als optie de volgende activiteiten opdragen aan de desbetreffende opdrachtnemer in wiens verzorgingsgebied daar noodzaak toe ontstaat:

— het schoonmaken van kunstwerken,

— bomen rooien,

— ecologisch beheer oevers.Description: Item/Lot 8
Title:

Perceel 8: RE-01 regionale keringen gebieden Oude Rijn en IJssel

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: NL
NUTS code: NL310
II.1.4) Short description

Zie aanbestedingsdocument.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Kwaliteitsborging Werkzaamheden
Weighting: 25

Criteria: Ecologisch plan
Weighting: 20

Criteria: Duurzaamheid
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 45
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

De raamovereenkomst(en) worden afgesloten voor een periode van maximaal 4 jaar. De looptijd van de initiële contracttermijn is 2 jaar, van 1.4.2020 tot en met 1.4.2022. Er rust op de overeenkomsten een optie tot eenzijdige verlenging van HDSR van 2 keer 1 jaar op basis van een beoordeling van de geleverde prestatie door de opdrachtnemer.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Naast het beschreven maaiwerk, kan HDSR als optie de volgende activiteiten opdragen aan de desbetreffende opdrachtnemer in wiens verzorgingsgebied daar noodzaak toe ontstaat:

— het schoonmaken van kunstwerken,

— bomen rooien,

— ecologisch beheer oevers.Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

— Ingevuld en ondertekend Uniform Europees Aanbestedingsdocument.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

— Bedrijfsaanpsrakelijkheidverzekering.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

— Certificering ISO 9001-2015,

— Certificering VCA*,

— Referentie uitmaaien watergangen in landelijk en/of stedelijk gebied,

— Referentie maaien van primaire waterkeringen.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 12:00

Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht
Postal address: Vrouwe Justitiaplein 1
Town: Utrecht
Postal code: 3511 EX
Country: NL
Telephone: +31 883620000
E-mail: Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl
URL: http://www.rechtspraak.nl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Klachtenmeldpunt Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden
Postal address: Poldermolen 2
Town: Houten
Postal code: 3994 DD
Country: NL
Telephone: +31 306345700
E-mail: klachtenmeldpuntaanbesteden@hdsr.nl
URL: http://www.hdsr.nl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht
Postal address: Vrouwe Justitiaplein 1
Town: Utrecht
Postal code: 3511 EX
Country: NL
Telephone: +31 883620000
E-mail: bestuursrecht.rb-mnl@rechtspraak.nl
URL: http://www.rechtspraak.nl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-13

English Language Unavailable

CPV Codes
77000000; Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions