Slovakia-Trebišov: Radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devices

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Slovakia-Trebišov: Radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devices
OJEU (High Value) 563754-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-28
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a.s.
National registration number: 36597376
Postal address: SNP 1079/76
Town: Trebišov
Postal code: 075 01
Country: SK
Contact person: Osoba poverená realizáciou VO
Telephone: +421 904420290
E-mail: vo1@svetzdravia.com
NUTS code: SK042
Main address (URL): https://www.procare.sk/nemocnica/nemocnica-s-poliklinikou-trebisov-s/
Address of the buyer profile (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/detail/9394

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5278/summary

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://josephine.proebiz.com/sk/tender/5278/summary
I.4) Type of the contracting authority:
Osoba podľa § 8 ods. 1 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Základné medicínske zariadenia (NsP Trebišov)

Reference number: TV_ZMZ_2019

II.1.4) Short description

Predmetom zákazky je dodávka nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti, vrátane záruky na 24 mesiacov, ich dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy. Predmet zákazky je rozdelený na 8 častí.

II.01) Estimated value excluding VAT:
EUR 1418665.23

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Výhrevné lôžka

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: SK042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s., Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO

II.1.4) Short description

Predmetom tejto časti predmetu dodanie nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti - prístrojov zabezpečujúcich nepretržitý ohrev detského pacienta. Dodanie zahŕňa 8 ks výhrevných lôžok s režimom kontroly teploty pacienta. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 46851.00
II.02.07) Duration in months 18
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

NFP 302021M084


Additional information:

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3. Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti. Číslo výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20.


Description: Item/Lot 2
Title:

Inkubátory

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: SK042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s., Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO

II.1.4) Short description

Predmetom tejto časti predmetu dodanie nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti - prístrojov zabezpečujúcich nepretržitý ohrev pacienta. Dodanie zahŕňa 7 ks inkubátorov pre intenzívnu starostlivosť o novorodencov v rôznom gestačnom veku s určením k starostlivosti o novorodencov a nedonosené deti. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 77805.00
II.02.07) Duration in months 18
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

NFP 302021M084


Additional information:

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3. Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti. Číslo výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20.


Description: Item/Lot 3
Title:

Monitory vitálnych funkcií a Anestéziologický prístroj s monitorom vitálnych funkcií

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: SK042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s., Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO

II.1.4) Short description

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti - monitorov vitálnych funkcií delených na centrálny monitor a jednotlivé monitory vitálnych funkcií podľa konkrétnych oddelení, zabezpečujúce sledovanie životných funkcií. Predmet tejto časti zákazky tvoria nasledovné položky: 2 ks centrálneho monitora, 16 ks monitorov vitálnych funkcií s invazívnym meraním určených na meranie a sledovanie parametrov životných funkcií pacientov, 18 ks monitorov vitálnych funkcií s neinvazívnym meraním určených na meranie a sledovanie parametrov životných funkcií pacientov, 5 ks transportného monitora vitálnych funkcií určeného na meranie a sledovanie parametrov životných funkcií pri transporte pacientov a 9 ks anestéziologických prístrojov s monitorom vitálnych funkcií. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 527970.00
II.02.07) Duration in months 18
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

NFP302021M084


Additional information:

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3. Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti. Číslo výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20.


Description: Item/Lot 4
Title:

Ventilátory

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: SK042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s., Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO

II.1.4) Short description

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie nových nerepasovaných základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti - prístrojov pre ventiláciu pacienta. Predmet tejto časti zákazky tvoria nasledovné položky: 9 ks servoventilátorov pre UPV určených pre dlhodobú ventiláciu pacientov na jednotkách intenzívnej starostlivosti pre ventiláciu pacientov všetkých vekových skupín na pojazdnom podvozku a 3 ks transportného ventilátora určeného pre všetky vekové kategórie (dospelý, dieťa a novorodenec). Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadení do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 257596.00
II.02.07) Duration in months 18
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

NFP302021M084


Additional information:

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3. Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti. Číslo výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20.


Description: Item/Lot 5
Title:

Laparoskopická veža

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: SK042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s., Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO

II.1.4) Short description

Predmetom tejto časti predmetu zákazky je dodanie novej nerepasovanej laparoskopickej veže ako základného medicínskeho zariadenia potrebného pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti a vykonávanie laparoskopických zdravotných výkonov. Dodanie zahŕňa 2 ks plne funkčnej laparoskopickej veže tak, aby bolo možné vykonávanie laparoskopických výkonov (to znamená vrátane najmä 4K UHDTV kamery, kamerovej hlavy, svetelného zdroja, monitorov, insulfátora, pracovnej stanice a optiky). Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 277803.33
II.02.07) Duration in months 18
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

NFP302021M084


Additional information:

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3. Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti. Číslo výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20.


Description: Item/Lot 6
Title:

Videobronchoskopy

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: SK042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s., Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO

II.1.4) Short description

Predmetom tejto časti predmetu zákazky dodanie 1 ks nového nerepasovaného intubačného videobronchoskopu pre OAIM a 1 ks nového nerepasovaného intubačného videobronchoskopu pre COS ako základných medicínskych zariadení potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na oddelení OAIM a COS vhodných na diagnostiku a miniinvazívne zákroky s pracovným kanálom. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedených zariadení vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 35759.23
II.02.07) Duration in months 18
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

NFP 302021M084


Additional information:

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3. Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti. Číslo výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20.


Description: Item/Lot 7
Title:

Operačný mikroskop pre OFT

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: SK042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s., Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO

II.1.4) Short description

Predmetom tejto časti predmetu zákazky dodanie 1 ks nového nerepasovaného operačného mikroskopu pre OFT za účelom oftalmochirurgickej diagnostiky a oftalmochirurgických zákrokov, položka bude používaná na operačných sálach. Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 107986.67
II.02.07) Duration in months 18
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

NFP302021M084


Additional information:

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3. Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti. Číslo výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20.


Description: Item/Lot 8
Title:

Operačný mikroskop pre ORL

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: SK042
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Nemocnica s poliklinikou Trebišov, a. s., Ul. SNP 1079/76, 075 01 Trebišov, SLOVENSKO

II.1.4) Short description

Predmetom tejto časti predmetu zákazky dodanie 1 ks nového nerepasovaného operačného mikroskopu pre ORL.

Predmetom tejto časti zákazky je dodanie uvedeného zariadenia vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na mieste dodania, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenie zariadenia do prevádzky, prvého zaškolenia obsluhy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: EUR 86894.00
II.02.07) Duration in months 18
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

NFP 302021M084


Additional information:

Predmet zákazky bude financovaný z Operačného programu Integrovaný regionálny operačný program, Prioritná os 2 Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám, Špecifický cieľ 2.1.3. Modernizovať infraštruktúru ústavných zariadení poskytujúcich akútnu zdravotnú starostlivosť, za účelom zvýšenia ich produktivity a efektívnosti. Číslo výzvy: IROP-PO2-SC213-2017-20.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len ZVO) v plnom rozsahu. Túto skutočnosť preukáže spôsobom uvedeným v ZVO.

V prípade skupiny dodávateľov sa postupuje podľa § 37 ZVO.

Verejný obstarávateľ nemá prístup k informačným systémom verejnej správy podľa osobitného predpisu (zákon proti byrokracii), preto preukázanie splnenia podmienok účasti podľa § 32 ods. 3 nie je možné.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Nevyžaduje sa.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Nevyžaduje sa.

III.2.2) Contract performance conditions

Podmienky dodania predmetu zákazky sú uvedené v návrhu kúpnej zmluvy.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.6.1) An electronic auction will be used
IV.1.6.2) Additional information about electronic auction

Všetky informácie o podmienkach elektronickej aukcii sú uvedené v súťažných podkladov.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00IV.2.6) Tender must be valid until
2021-01-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Otváranie ponúk sa uskutoční v mieste na adrese: Svet zdravia, a.s., Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, SLOVENSKO alebo v sídle verejného obstarávateľa podľa časových možností členov komisie.


Additional information:

Z dôvodu použitia elektronickej aukcie je otváranie ponúk neverejné.


Section V: Complementary information


VI.2.1) Electonic ordering will be used
VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. V cene musia byť zahrnuté všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky, vrátane všetkých súvisiacich služieb a poplatkov, vrátane nákladov na komunikáciu v súlade so špecifikáciou predmetu zákazky. Záujemca je pred predložením svojej ponuky povinný vziať do úvahy všetko, čo je nevyhnutné na úplné a riadne plnenie zmluvy, pričom do svojich cien zahrnie všetky náklady spojené s plnením predmetu zákazky.

3. V prípade, ak uchádzač použije jednotný európsky dokument (JED) je ho povinný vyplniť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ povoľuje vyplniť oddiel časti 4 - globálny údaj. Doklady a dokumenty dočasne nahradené JED musia preukazovať stav platný k dátumu predkladania ponúk.

4. Verejný obstarávateľ bude pri komunikácii s uchádzačmi resp. záujemcami postupovať v zmysle § 20 zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom komunikačného rozhrania systému Josephine, tento spôsob komunikácie sa týka akejkoľvek komunikácie a podaní medzi verejným obstarávateľom a záujemcami/uchádzačmi počas celého procesu verejného obstarávania.

5. Ponuka musí byť vyhotovená elektronicky v zmysle § 49 a vložená do systému Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/

6. Predkladanie ponúk je umožnené iba autentifikovaným uchádzačom. Autentifikáciu je možné zrealizovať týmito spôsobmi:

— v systéme Josephine registráciou a prihlásením pomocou občianskeho preukazu s elektronickým čipom a bezpečnostným osobnostným kódom (eID). V systéme je autentifikovaná spoločnosť, ktorú pomocou eID registruje štatutár danej spoločnosti. Autentifikáciu vykonáva poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod,

— nahraním kvalifikovaného elektronického podpisu (napríklad podpisu eID) štatutára danej spoločnosti na kartu užívateľa po registrácii a prihlásení do systému Josephine. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovných dňoch v čase 8.00-16.00 hod,

— vložením plnej moci na kartu užívateľa po registrácii, ktorá je podpísaná elektronickým podpisom štatutára aj splnomocnenou osobou, alebo prešla zaručenou konverziou. Autentifikáciu vykoná poskytovateľ systému Josephine, a to v pracovné dni v čase 8.00-16.00 hod,

— počkaním na autentifikačný kód, ktorý bude poslaný na adresu sídla firmy do rúk štatutára uchádzača v listovej podobe formou doporučenej pošty. Lehota na tento úkon sú obvykle 3 pracovné dni a je potrebné s touto lehotou počítať pri vkladaní ponuky.

7. Obhliadka miesta dodania nie je potrebná.

8. Zábezpeka ponuky sa nevyžaduje.

9.Súťažné podklady a ostatná dokumentácia k predmetnému obstarávaniu bude uverejnená v príslušnej zákazke v systéme Josephine umiestnenom na webovej adrese https://josephine.proebiz.com/, čím verejný obstarávateľ umožní neobmedzený a priamy prístup k podkladom.


Review body:
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úrad pre verejné obstarávanie
Postal address: Ružová dolina 10, P.O.Box 98
Town: Bratislava
Postal code: 820 05
Country: SK
Telephone: +421 250264176
Fax: +421 250264219
URL: http://www.uvo.gov.sk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-26

English Language Unavailable

CPV Codes
33150000; 33195000; 33180000; 33164000; 33168100; Radiotherapy, mechanotherapy, electrotherapy and physical therapy devices; Patient-monitoring system; Functional support; Coelioscopy devices; Endoscopes;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions