Denmark-Herning: Sewage, refuse, cleaning and environmental services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Denmark-Herning: Sewage, refuse, cleaning and environmental services
OJEU (High Value) 564406-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-28
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: AFLD I/S
National registration number: 13814708
Postal address: Uldjydevej 2
Town: Herning
Postal code: 7400
Country: DK
Contact person: Lennart Spring
Telephone: +45 20807212
E-mail: ls@afld.dk
NUTS code: DK
Main address (URL): https://permalink.mercell.com/118751858.aspx
Address of the buyer profile (URL): http://www.afld.dk/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://permalink.mercell.com/118751858.aspx

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://permalink.mercell.com/118751858.aspx
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Levering af lastbil til AFLD Fasterholt

Reference number: 02120015

II.1.4) Short description

Entreprisen omfatter levering af en lastbil til AFLD Fasterholt.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: DK04
II.1.4) Short description

Entreprisen omfatter levering af en lastbil til AFLD Fasterholt. Der ønskes tilbud på ny lastbil, tilbuddet skal tillige omfatte tilbud på guld-/full serviceaftale. Nuværende lastbil skal tages prissættes og tages i bytte.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-05-31
II.2.7) End 2027-05-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Samlet årsomsætning pr. år over de seneste 3 år.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Tjenesteydelser af sammenlignelig karakter over de seneste 3 år.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-02-28
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 12:00

Section V: Complementary information


VI.2.3) Electronic payment will be used

Review body:
Official name: Klagenævnet for Udbud
Postal address: Nævnenes Hus, Toldboden 2
Town: Viborg
Postal code: 8800
Country: DK
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799
URL: http://www.klfu.dk
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Præcise oplysninger om klagefrist(er): I henhold til LBK nr. 593 af 2.6.2016 om lov om Klagenævnet for Udbud gælder følgende klagefrister i relation til gennemførelse af udbud:

Klage over ikke at være prækvalificeret skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 20 kalenderdage regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiveren har afsendt en underretning til de berørte ansøgere om, hvem der er blevet prækvalificeret, hvis underretningen har angivet en kort redegørelse for de relevante grunde for beslutningen, jf. lovens § 7, stk. 1.

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at

ordregiveren har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har

indgået en kontrakt.

Klage i forbindelse med indgåelse af en rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere.

Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette

ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

Samtidig med indgivelse af klage skal der indbetales et klagegebyr på 20 000 DKK til Klagenævnet for Udbud.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Postal address: Carl Jacobsens Vej 35
Town: Valby
Postal code: 2500
Country: DK
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
URL: http://www.kfst.dk

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-26

English Language Unavailable

CPV Codes
90000000; 34130000; Sewage, refuse, cleaning and environmental services; Motor vehicles for the transport of goods;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions