Finland-Helsinki: Architectural, construction, engineering and inspection services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Finland-Helsinki: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJEU (High Value) 565163-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-11-28
Deadline 2020-01-15 13:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Väylävirasto
National registration number: 1010547-1
Postal address: PL 33 (Opastinsilta 12 A)
Town: Helsinki
Postal code: 00521
Country: FI
Contact person: Mikko Heiskanen
Telephone: +358 295343808
E-mail: mikko.heiskanen@vayla.fi
NUTS code: FI196
Main address (URL): http://www.vayla.fi

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=263572&tpk=06e36d55-6ce2-46c8-9761-f3f945d9876c

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=263572&tpk=06e36d55-6ce2-46c8-9761-f3f945d9876c
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Pori-Tampere tasoristeysten poistaminen, rakennuttajakonsultin hankinta


II.1.4) Short description

Hankinnan kohteena on Tampere-Pori tasoristeysten poistamisen suunnitteluttamiseen, rakennuttamiseen ja valvontaan liittyvät tehtävät liite 11 Tampere-Pori tasoristeykset esiselvitys -lomakkeella esitetyn VE2, VE3 tai VE4 laajuuden (kustannusarvio 40 000 000 EUR) sekä tämän tarjouspyynnön sekä siinä mainittujen liiteasiakirjojen mukaisesti. Tehtäviin kuuluu Tampere-Pori tasoristeysten poistaminen rakennuttamispalveluihin liittyvien hankkeen tehtävien suunnitteluttamis-, rakennuttamis- ja valvontatehtävät tehtäväluettelon mukaisesti. Lisäksi hankinnan optiona on Tampere-Pori tasoristeysten poistamisen suunnitteluttamiseen, rakennuttamiseen ja valvontaan liittyvät tehtävät liite 11 Tampere-Pori tasoristeykset esiselvitys -lomakkeella esitetyn VE1 esitetyn laajuuden sekä tämän tarjouspyynnön sekä siinä mainittujen liiteasiakirjojen mukaisesti.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: FI196
II.1.4) Short description

Tehtäviin kuuluu rakennusurakoiden ja järjestelmien hankinta-, suunnitteluttamis- ja rakennuttamis- ja valvontatehtävät tarjouspyynnön liitteenä olevan tehtäväluettelon mukaisesti. Tehtävät ovat: Tehtävä 1 Tasoristeysten poiston suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta koskien Tampere-Pori tasoristeykset esiselvityksen (liite 11) vaihtoehtoa VE 2, VE 3 tai VE 4. Tehtävän 1 mukaisen tasoristeysten poistoa koskevan hankkeen kokonaisarvo on enintään 40 000 000 EUR. Tehtävä 2, tilaajan optio. Tilaajan optiona on tasoristeysten poiston suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta koskien niiden Tampere-Pori rataosan tasoristeysten poistoa, mitkä eivät ole kuuluneet tehtävään 1. Tehtävän 2 mukaisen tasoristeysten poistoa koskevan hankkeen kokonaisarvo on enintään 20 000 000 EUR.

Toimeksiantoon sisältyvät myös päätoteuttajan tehtävien osalta ratatöiden yhteensovittamisvastuu rataosalla sekä VnA 205/2009 mukaisten, tilaajan turvallisuuskoordinaattorin vastattaviksi kuuluvat tehtävät kaikissa hankkeiden vaiheissa, vaikkei niitä olisikaan erikseen yksilöity liitteenä olevissa tehtävänmäärittelyissä.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 60
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Tilaajan optiona on tasoristeysten poiston suunnitteluttaminen, rakennuttaminen ja valvonta koskien niiden Tampere-Pori rataosan tasoristeysten poistoa, mitkä eivät ole kuuluneet tehtävään 1. Tehtävän 2 mukaisen tasoristeysten poistoa koskevan hankkeen kokonaisarvo on enintään 20 000 000 EUR.Additional information:

Vertailuperusteena käytetään edullisinta hintaa. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen määrityksessä otetaan huomioon tarjoushinta (vertailuhinta). Laatutekijät huomioidaan soveltuvuusvaatimuksissa ja tarjousten vähimmäisvaatimuksissa.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Vaatimukset hankintaa koskevissa asiakirjoissa määritellyn mukaisesti.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 13:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 3
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 13:10

Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Review body:
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: FI
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
71000000; 71500000; 71521000; 71311230; Architectural, construction, engineering and inspection services; Construction-related services; Construction-site supervision services; Railway engineering services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions