Belgium-Ghent: Road construction works

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Belgium-Ghent: Road construction works
OJEU (High Value) 568112-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2020-01-28 10:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Stad Gent
National registration number: 207.451.227
Postal address: Botermarkt 1
Town: Gent
Postal code: 9000
Country: BE
Telephone: +32 92667780
E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent
Fax: +32 92667379
NUTS code: BE234
Main address (URL): www.gent.be

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://enot.publicprocurement.be

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
Official name: Contactpunt Overheidsopdrachten
National registration number: STJUROVOP
Postal address: Botermarkt 1
Town: Gent
Postal code: 9000
Country: BE
Telephone: +32 92667780
E-mail: overheidsopdrachten@stad.gent
Fax: +32 92667379
NUTS code: BE
Main address (URL): www.stad.gent
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://eten.publicprocurement.be
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen en het uitvoeren van bitumineuze overlagingen in diverse straten op het grondgbied van de stad Gent

Reference number: TDW/2019/044

II.1.4) Short description

Zie II.2.4).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: BE234
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Grondgebied van de stad Gent.

II.1.4) Short description

Uitvoeren van onderhouds- en herstellingswerken aan bitumineuze verhardingen en het uitvoeren van bitumineuze overlagingen in diverse straten op het grondgbied van de stad Gent.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden, zoals bedoeld in artikels 67 tot en met 69 van de Wet van 17.6.2016 betreffende overheidsopdrachten.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

1) Niet van toepassing.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

1) Niet van toepassing.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1) Een bewijs van erkenning.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1) Een bewijs van erkenning: de kandidaat/inschrijver moet voldoen aan de Wet van 20.3.1991 houdende regeling van de erkenning van aannemers van werken. De aannemer moet erkend zijn in de (onder-)categorie: C. De werken behoren op basis van de raming tot klasse: 5. Vereiste erkenning: C (wegenbouwkundige werken), klasse 5.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-28
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-07-26
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-28
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Stad Gent De Stroom, Franklin Rooseveltlaan 1, 9000 Gent – Juridische Dienst – contactpunt Overheidsopdrachten, 9000 Gent.


Section V: Complementary informationAdditional information:

dag van de maand die volgt op de sluiting van de opdracht. De omvang van dit bestek zal verdeeld worden in afzonderlijke werken (deelopdrachten), waarvoor telkens een aanvangsdatum en een uitvoeringstermijn zullen vastgelegd worden in overeenstemming met de bepalingen opgenomen in dit bestek.
e

Opgelet.

Indien u geïnteresseerd bent in deze opdracht kunt u deze verder opvolgen door u als onderneming te registreren op de website van e-Notification. Deze aankondiging kunt u dan aanduiden als favoriet door bovenaan op de hiervoor aangemaakte knop te drukken ‘toevoegen aan favorieten’ en de functie ‘messaging’ te activeren. U wordt dan op de hoogte gehouden van eventuele wijzigingsberichten. De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/


Review body:
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel (Etterbeek)
Postal code: 1040
Country: BE

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
45233120; Road construction works;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions