Slovenia-Maribor: Miscellaneous general and special-purpose machinery

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Slovenia-Maribor: Miscellaneous general and special-purpose machinery
OJEU (High Value) 568458-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2019-12-13 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
National registration number: 5067855000
Postal address: Nasipna ulica 64
Town: Maribor
Postal code: 2000
Country: SI
Contact person: Jasmina Purič
Telephone: +386 26205818
E-mail: jn@snaga-mb.si
Fax: +386 26205810
NUTS code: SI
Main address (URL): http://www.snaga-mb.si

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.snaga-mb.si/razpisi.html

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14582
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Dobava in namestitev naprave za predelavo biološko razgradljivih odpadkov v sklopu projekta Urban Soil 4 food - postopek kompostiranja

Reference number: JN 06/19-2/P

II.1.4) Short description

Dobava ina namestitev naprave za predelavo biološko razgradljivih odpadkov - postopek kompostiranja.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SI
II.1.4) Short description

Kompostiranje zajema:

— sistem kompostiranja v polzaprtem rotacijskem bobnu z odvodom plinov na biofilter ali drug sistem kompostiranja, ki bo zagotavljal obvladovanje emisij smradu iz procesa; sistem zajema procesno opremo za predelavo BIOO v kompost (po sistemu rotacijskega kompostiranja v bobnu ali drugem načinu, ki bo zagotavljal obvladovanje emisij smradu iz procesa) s funkcijo delnega premešavanja različno predelane biomase, možnostjo dodatnega vlaženja, zajem in vračanje viškov izcednih vod, vsipno korito za sprejem vhodnega materiala, polžasti elevator ali tekoči trak za odvod končnega produkta,

— izvajanje postopkov upravljanja pilotnega testiranja in obdelave rezultatov ter izobraževanje vsaj dveh delavcev naročnika za kvalitetno in varno upravljanje s sklopom z namenom zagotavljanja pričakovanih rezultatov sklopa pilotnega projekta predvsem:

— nastavljanje in prilagajanje elementov tega sklopa pilotne naprave,

— izvedba potrebnih sprememb in dogradenj tega sklopa pilotnega projekta,

— sledenje doseženih parametrov in izvedbo potrebnih korekcij tega sklopa pilotnega projekta,

— prenos spoznanj v operativno izvajanje (poučevanje operativnih delavcev naročnika).

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Urban Innovative Action - Urban Soil 4 Food


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2.2) Contract performance conditions

Opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.1)Accelerated procedure
IV.1.1.2) Justification

Nujnost izvedbe postopka naročnik utemeljuje s tem, da je že izvajal postopek oddaje naročila po odprtem postopku, v katerem je prejel ponudbo, vendar ni bila dopustna. Hkrati pa je predmet javnega naročila vezan na pridobitev evropskih sredstev, pri čemer podaljšanje izvedbe samega projekta ni več mogoče in bi z izvedbo postopka javnega naročila v rokih, ki so določeni v drugem odstavku 40. člena nedvomno bil izpostavljen sankcijam s strani programa Urban Innovative Action. Razpisne dokumentacije, ki je bila objavljena v prejšnjem postopku naročnik ni bistveno spreminjal.


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2019-12-13
IV.02.02) Local time 09:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-06-30
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2019-12-13
IV.02.07) Local time 09:01
IV.02.07) Place

https://ejn.gov.si/


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 6.12.2019 09:00:00


Review body:
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Snaga, družba za ravnanje z odpadki in druge komunalne storitve, d.o.o.
Postal address: Nasipna ulica 64
Town: Maribor
Postal code: 2000
Country: SI

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
42900000; Miscellaneous general and special-purpose machinery;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions