Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Croatia-Zagreb: Refuse skips
OJEU (High Value) 568514-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2020-01-08 13:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
National registration number: 85828625994
Postal address: Radnička cesta 80
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Contact person: Antonija Bračun
Telephone: +385 15391994
E-mail: nabava@fzoeu.hr
Fax: +385 15391810
NUTS code: HR
Main address (URL): www.fzoeu.hr
Address of the buyer profile (URL): www.fzoeu.hr

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0046934

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Spremnici za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada

Reference number: E-VV-11/2019/R4

II.1.4) Short description

Predmet nabave su nabava i isporuka (što uključuje prijevoz i istovar na privremena skladišta jedinica lokalne samouprave) spremnika (kanti) za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada raznih zapremina, označenih oznakom EU vidljivosti projekta, a sve sukladno uvjetima navedenim u ovoj Dokumentaciji o nabavi.

II.01) Estimated value excluding VAT:
HRK 190850000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Kante za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Prilog 1. Dokumentacije o nabavi je Tablični prikaz jedinica lokalne samouprave za koje se obavlja isporuka spremnika, s navedenim adresama isporuke te količinama i vrstama spremnika koji se isporuč

II.1.4) Short description

Kante za odvojeno prikupljanje otpadnog papira i kartona – u ovoj grupi nabavljaju se kante zapremine 120 l, 240 l i 360 l - tijelo spremnika i poklopac u plavoj boji.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jamstveni rok za spremnike (P2)
Weighting: 20 %
Cost/Price
Weighting: 80 %
Value excluding VAT: HRK 63477000.00
II.02.07) Duration in months 70
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Operativni program Konkurentnost i Kohezija (Odluka Ministarstva zaštite okoliša i energetike o dodjeli bespovratnih EU sredstava za nabavu);spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada;


Additional information:

Nema ih


Description: Item/Lot 2
Title:

Kante za odvojeno prikupljanje otpadne plastike

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Prilog 1. Dokumentacije o nabavi je Tablični prikaz jedinica lokalne samouprave za koje se obavlja isporuka spremnika, s navedenim adresama isporuke te količinama i vrstama spremnika koji se isporuč

II.1.4) Short description

Kante za odvojeno prikupljanje otpadne plastike – u ovoj grupi nabavljaju se kante zapremine 120 l, 240 l i 360 l - tijelo spremnika i poklopac u žutoj boji.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jamstveni rok za spremnike (P2)
Weighting: 20 %
Cost/Price
Weighting: 80 %
Value excluding VAT: HRK 82182000.00
II.02.07) Duration in months 70
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Operativni program Konkurentnost i kohezija (Odluka Ministarstva zaštite okoliša i energetike o dodjeli bespovratnih EU sredstava za nabavu;spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada)


Additional information:

Nema ih


Description: Item/Lot 3
Title:

Kante za odvojeno prikupljanje biootpada

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Prilog 1. Dokumentacije o nabavi je Tablični prikaz jedinica lokalne samouprave za koje se obavlja isporuka spremnika, s navedenim adresama isporuke te količinama i vrstama spremnika koji se isporuč

II.1.4) Short description

Kante za odvojeno prikupljanje biootpada – u ovoj grupi nabavljaju se kante zapremine 80 l,120 l, 240 l i 360 l - tijelo spremnika i poklopac u smeđoj boji.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jamstveni rok za spremnike (P2)
Weighting: 20 %
Cost/Price
Weighting: 80 %
Value excluding VAT: HRK 22912000.00
II.02.07) Duration in months 70
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Operativni program Konkurentnost i kohezija (Odluka Ministarstva zaštite okoliša i energetike o dodjeli bespovratnih EU sredstava za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada)


Additional information:

Nema ih.


Description: Item/Lot 4
Title:

Kante za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Prilog 1. Dokumentacije o nabavi je Tablični prikaz jedinica lokalne samouprave za koje se obavlja isporuka spremnika, s navedenim adresama isporuke te količinama i vrstama spremnika koji se isporuč

II.1.4) Short description

Kante za odvojeno prikupljanje reciklabilnog otpada – u ovoj grupi nabavljaju se kante zapremine 120 l, 240 l i 360 l - tijelo spremnika u zelenoj boji, a poklopac u narančastoj boji.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Jamstveni rok za spremnike (P2)
Weighting: 20 %
Cost/Price
Weighting: 80 %
Value excluding VAT: HRK 22279000.00
II.02.07) Duration in months 70
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Operativni program Konkurentnost i kohezija (Odluka Ministarstva zaštite okoliša i energetike o dodjeli bespovratnih EU sredstava za nabavu spremnika za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada)


Additional information:

Nema ih.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

3.2.1 Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti

Dokaz o upisu gospodarskog subjekta u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni ESPD obrazac (Dio IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, za sve gospodarske subjekte u ponudi.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 dana, dostavi ažurirani popratni dokument kojim dokazuje uvjete sposobnosti iz ove točke, osim ako već posjeduje taj dokument:

— izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi članici njegova poslovnog nastana.

U slučaju zajednice gospodarskih subjekata, svi članovi zajednice obvezni su pojedinačno dokazati svoju sposobnost.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2.2) Contract performance conditions

Sukladno DON-u.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-08
IV.02.02) Local time 13:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 6
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-08
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

Sjedište Naručitelja: Radnička cesta 80, Zagreb, HRVATSKA.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Sukladno DON-u i prilozima.


Review body:
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933
URL: www.dkom.hr

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
44613700; 44611000; Refuse skips; Tanks;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions