Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Belgium-Grimbergen: Library books
OJEU (High Value) 568520-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2019-12-31 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gemeente Grimbergen
Postal address: Prinsenstraat 3
Town: Grimbergen
Postal code: 1850
Country: BE
Contact person: Mevrouw Kim Van Bellingen
Telephone: +32 2260121245
E-mail: kim.vanbellingen@grimbergen.be
Fax: +32 22701266
NUTS code: BE241
Main address (URL): www.grimbergen.be

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://cloud.3p.eu/Downloads/1/818/6I/2019

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://eten.publicprocurement.be
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Jeugd- en volwassenenboeken aan de gemeentelijke openbare bibliotheek voor 2020 en 2021

Reference number: 2019/735

II.1.4) Short description

Zie II.1.1).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Jeugdboeken gemeentelijke openbare bibliotheek

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: BE241
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gemeentelijke openbare bibliotheek, p/a Cultuurcentrum, Gemeenteplein z/n, te 1853 Grimbergen.

II.1.4) Short description

Zie II.2.1).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Aanbod en specialisatie (bijlage C)
Weighting: 25

Criteria: Leveringsvoorwaarden en service (bijlage D)
Weighting: 15
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-01-01
II.2.7) End 2021-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

De opdracht kan 2 keer verlengd worden, telkens voor een jaar. Verlenging 1: 1.1.2022–31.12.2022. Verlenging 2: 1.1.2023–31.12.2023. De verlenging gebeurt stilzwijgend. Na de laatste verlenging zal in ieder geval geen enkele nieuwe bestelling kunnen gebeuren in uitvoering van dit contract. Indien de opdracht niet wordt verlengd kan de dienstverlener hiervo[...] (zie opdrachtdocumenten).

II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Volwassenenboeken gemeentelijke openbare bibliotheek

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: BE241
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Gemeentelijke openbare bibliotheek, p/a Cultuurcentrum, Gemeenteplein z/n, te 1853 Grimbergen.

II.1.4) Short description

Zie II.2.1).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Aanbod en specialisatie (bijlage C)
Weighting: 25

Criteria: Leveringsvoorwaarden en service (bijlage D)
Weighting: 15
Cost/Price
Weighting: 60
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-01-01
II.2.7) End 2021-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

De opdracht kan 2 keer verlengd worden, telkens voor een jaar. Verlenging 1: 1.1.2022–31.12.2022. Verlenging 2: .1.1.2023–31.12.2023. De verlenging gebeurt stilzwijgend. Na de laatste verlenging zal in ieder geval geen enkele nieuwe bestelling kunnen gebeuren in uitvoering van dit contract. Indien de opdracht niet wordt verlengd kan de dienstverlener hiervo[...] (zie opdrachtdocumenten).

II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) attest.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

1) Bankverklaring.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) 3 referenties van de voornaamste openbare of andere bibliotheken waarvoor de inschrijver de afgelopen 3 jaar opdrachten voor de levering van boeken heeft uitgevoerd.

Per bibliotheek moet worden vermeld: de naam en het adres van de instelling, het jaar van de opdracht, de aard van de opdracht en het totale bedrag van deze leveringen per jaar.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1) 3 referenties.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2019-12-31
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-29
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2019-12-31
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Logistiek, Prinsenstraat 3, te 1850 Grimbergen.


Section V: Complementary informationAdditional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/


Review body:
Official name: Raad van State (griffie)
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: BE
URL: http://www.raadvanstate.be

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
22113000; Library books;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions