Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Sweden-Örebro: Printers and plotters
OJEU (High Value) 569084-2019
Type Additional information
Date Published 2019-12-02
Deadline 2019-12-16 23:59:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
Additional informationSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Örebro kommun
National registration number: 212000-1967
Postal address: Box 30000
Town: Örebro
Postal code: 701 35
Country: SE
Contact person: Robin Ingbrant
E-mail: robin.ingbrant@orebro.se
NUTS code: SE124
Main address (URL): http://www.orebro.se

Section II: Object of Contract


Title:

Skrivare och kopiatorer

Reference number: Ks 863/2019

II.1.4) Short description

Inledning

Härmed inbjuds ni att inkomma med anbud gällande ramavtal på skrivare, kopiatorer, tillbehör och produktrelaterade tjänster för leverans till Örebro kommun.

Upphandlingsdokumenten innehåller samtliga förutsättningar och krav som gäller för anbudsgivningen. Vi emotser ert anbud med intresse.

Upphandlingens omfattning

Denna upphandling avser ett ramavtal med en leverantör enligt 7 kap. 4 § LOU gällande köp av nya skrivare, kopiatorer, tillbehör samt produktrelaterade tjänster. Avrop kommer att ske successivt, se bilaga 1 Kravspecifikation för beskrivning av kravställda modeller av maskiner och uppskattade volymer. Upphandlingen baseras på de villkor och förutsättningar som anges i detta förfrågningsunderlag inklusive bilagor.


Section V: Complementary information


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-28
IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 206-501460IV.2.2)
Old Value:
2019-12-09
New Value:
2019-12-16


IV.2.7)
Old Value:
2019-12-10
New Value:
2019-12-17

Additional information:

Visma annons: https://opic.com/id/afkjyttlxf


English Language Unavailable

CPV Codes
30230000; 30232130; 30125000; 30120000; 30232100; Computer-related equipment; Colour graphics printers; Parts and accessories of photocopying apparatus; Photocopying and offset printing equipment; Printers and plotters;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions