Poland-Krakow: Medical equipments

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Krakow: Medical equipments
OJEU (High Value) 569136-2019
Type Additional information
Date Published 2019-12-02
Deadline 2019-12-10 11:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
Additional informationSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
Postal address: ul. Kopernika 36
Town: Kraków
Postal code: 31-501
Country: PL
Contact person: Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Sekcja Zamówień Publicznych, ul. Kopernika 19, pok. 20A, 31-501 Kraków
Telephone: +48 124247072
E-mail: aburszczan@su.krakow.pl
Fax: +48 124247120
NUTS code: PL213
Main address (URL): www.su.krakow.pl

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa kompleksowego wyposażenia oddziałów kardiologicznych, przeznaczonych dla NSSU wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu (NSSU.DFP.271.92.2019.ADB)

Reference number: NSSU.DFP.271.92.2019.ADB

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa kompleksowego wyposażenia oddziałów kardiologicznych, przeznaczonych dla nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego (NSSU) wraz z instalacją, uruchomieniem i szkoleniem personelu.

W ramach niniejszego przedmiotu zamówienia należy uwzględnić dostawę sprzętu do nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim oraz instalację, szkolenie i uruchomienie sprzętu w nowej siedzibie Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Wyposażenie nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego Kraków-Prokocim” dofinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020 (Oś priorytetowa 12. Infrastruktura Społeczna, Działanie 12.1 Infrastruktura ochrony zdrowia, Poddziałanie 12.1.1 Strategiczna infrastruktura ochrony zdrowia w regionie).


Section V: Complementary information


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27
IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 211-515244IV.2.2
Old Value:
2019-12-03
New Value:
2019-12-10


IV.2.7
Old Value:
2019-12-03
New Value:
2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
33100000; Medical equipments;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions