Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Kościerzyna: Medical equipments
OJEU (High Value) 569146-2019
Type Additional information
Date Published 2019-12-02
Deadline 2019-12-05 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
Additional informationSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie Sp. z o.o.
Postal address: ul. Piechowskiego 36
Town: Kościerzyna
Postal code: 83-400
Country: PL
Contact person: Beata Zaborowska
Telephone: +48 586860131
E-mail: zp@szpital.koscierzyna.pl
Fax: +48 586860119
NUTS code: PL634
Main address (URL): www.szpital-koscierzyna.pl

Section II: Object of Contract


Title:

Sprzęt medyczny dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

Reference number: DZP/39/19

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu medycznego dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie Sp. z o.o. w podziale na 12 zadań/pakietów:

1. łóżko do intensywnej terapii, wózek RTG przezierny, wózek-wanna transportowa;

2. system ogrzewania/oziębiania pacjenta, aparat do ogrzewania płynów infuzyjnych;

3. lampy;

4. przyłóżkowy RTG, ultrasonograf, kardiomonitory z centralą;

5. mankiet do ciśnieniowego toczenia płynów infuzyjnych, piła do gipsu, waga najazdowa, deska ortopedyczna, wózek inwalidzki;

6. aparat do znieczulania;

7. pompy infuzyjne;

8. videobronchoskop;

9. aparat EKG;

10. defibrylator;

11. wyciąg szkieletowy ortopedyczny – zestaw napędowy;

12. respirator.


Section V: Complementary information


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27
IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 212-519488II.2.14
II.2.1) Lot No: 1
Old Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. certyfikat o antybakteryjności - łóżko do IT;

4. prospekt producenta.

New Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. certyfikat o antybakteryjności – łóżko do IT;

4. prospekt producenta lub materiał firmowy autoryzowanego dystrybutora.II.2.14
II.2.1) Lot No: 2
Old Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokument dopuszczający zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta.

New Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokument dopuszczający zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta lub materiał firmowy autoryzowanego dystrybutora.II.2.14
II.2.1) Lot No: 3
Old Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta.

New Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokument dopuszczający zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta lub materiał firmowy autoryzowanego dystrybutora.II.2.14
II.2.1) Lot No: 4
Old Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta.

New Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokument dopuszczający zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta lub materiał firmowy autoryzowanego dystrybutora.II.2.14
II.2.1) Lot No: 5
Old Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta.

New Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokument dopuszczający zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta lub materiał firmowy autoryzowanego dystrybutora.II.2.14
II.2.1) Lot No: 6
Old Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta.

New Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokument dopuszczający zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta lub materiał firmowy autoryzowanego dystrybutora.II.2.14
II.2.1) Lot No: 7
Old Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta.

New Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokument dopuszczający zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta lub materiał firmowy autoryzowanego dystrybutora.II.2.14
II.2.1) Lot No: 8
Old Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta.

New Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokument dopuszczający zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta lub materiał firmowy autoryzowanego dystrybutora.II.2.14
II.2.1) Lot No: 9
Old Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta.

New Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokument dopuszczający zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta lub materiał firmowy autoryzowanego dystrybutora.II.2.14
II.2.1) Lot No: 10
Old Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta.

New Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokument dopuszczający zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta lub materiał firmowy autoryzowanego dystrybutora.II.2.14
II.2.1) Lot No: 11
Old Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta.

New Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokument dopuszczający zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta lub materiał firmowy autoryzowanego dystrybutora.II.2.14
II.2.1) Lot No: 12
Old Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy, wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokumenty dopuszczające zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta.

New Value:

Najwyżej oceniony Wykonawca będzie wezwany do złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:

1. dokument dopuszczający zaoferowane urządzenie do obrotu i używania ...;

2. zgłoszenie wyrobu lub powiadomienie Prezesa ...;

3. prospekt producenta lub materiał firmowy autoryzowanego dystrybutora.VI.3
Old Value:

Na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. z póź. zmianami (Pzp).

Na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca złoży oświadczenie o grupie kapitałowej.

Najwyżej oceniony Wykonawca złoży oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, dotyczące odpowiednio:

1) informację z KRK;

2) zaśw. naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

3) zaśw. ZUS lub KRUS albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) odpis z właściwego rejestru lub z CEIDG;

5) ośw. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo –w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) ośw. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) ośw. Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych;

Wykonawca z poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dodatkowo zastosowanie będą miały przepisy RMR z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z póź. zmianami).

Do oferty należy dołączyć:

— formularz oferta – zał. do SIWZ,

— JEDZ,

— formularz cenowy - zał. do SIWZ,

— zestawienie parametrów i warunków wymaganych - zał. do SIWZ,

— warunki gwarancji – zał. do SIWZ,

— informacja o wadium – zał. do SIWZ i dowód wniesienia wadium,

— pełnomocnictwa.

Wymagane wadium:

Pakiet wadium (PLN)

1 5 000,00

2 400,00

3 2 300,00

4 10 000,00

5 300,00

6 3 500,00

7 1 000,00

8 3 000,00

9 700,00

10 2 500,00

11 500,00

12 2 800,00

Formy oraz zasady wniesienia wadium zostały szczegółowo opisane w SIWZ.

Zamawiający może zastosować w postępowaniu - art. 24aa ust. 1 Pzp.

New Value:

Na podstawie art. 93 ust. 1a Pzp Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23 i ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.1.2004 r. z późn. zmianami (Pzp).

Na podstawie art. 24 ust. 11 Pzp Wykonawca złoży oświadczenie o grupie kapitałowej.

Najwyżej oceniony Wykonawca złoży oświadczenia lub dokumenty potwierdzające brak podstaw wykluczenia, dotyczące odpowiednio:

1) informacji z KRK;

2) zaśw. naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków;

3) zaśw. ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;

4) odpisu z właściwego rejestru lub z CEIDG;

5) ośw. Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

6) ośw. Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

7) ośw. Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych.

Wykonawca spoza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Pzp;

2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności...;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dodatkowo zastosowanie będą miały przepisy RMR z dnia 26.7.2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 z późn. zmianami).

Do oferty należy dołączyć:

— formularz oferta – zał. do SIWZ,

— JEDZ,

— formularz cenowy – zał. do SIWZ,

— zestawienie parametrów i warunków wymaganych – zał. do SIWZ,

— warunki gwarancji – zał. do SIWZ,

— informacja o wadium – zał. do SIWZ i dowód wniesienia wadium,

— pełnomocnictwa.

Wymagane wadium:

Pakiet wadium (PLN)

1 5 000,00;

2 400,00;

3 2 300,00;

4 10 000,00;

5 300,00;

6 3 500,00;

7 1 000,00;

8 3 000,00;

9 700,00;

10 2 500,00;

11 500,00;

12 2 800,00.

Formy oraz zasady wniesienia wadium zostały szczegółowo opisane w SIWZ.

Zamawiający może zastosować w postępowaniu art. 24aa ust. 1 Pzp.


English Language Unavailable

CPV Codes
33100000; Medical equipments;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions