Poland-Sosnowiec: Medical equipments

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Sosnowiec: Medical equipments
OJEU (High Value) 569158-2019
Type Additional information
Date Published 2019-12-02
Deadline 2019-12-16 09:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
Additional informationSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5 im. św. Barbary w Sosnowcu
Postal address: pl. Medyków 1
Town: Sosnowiec
Postal code: 41-200
Country: PL
Contact person: Jacek Gorszanów
Telephone: +48 323682449
E-mail: zam.publ@wss5.pl
Fax: +48 323682012
NUTS code: PL
Main address (URL): www.wss5.pl

Section II: Object of Contract


Title:

Sprzęt jednorazowy do leczenia udaru niedokrwiennego, tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczo-żylnych i przetok oponowych; zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego; zestaw do wkłucia ce...

Reference number: 70/PNE/SW/2019

II.1.4) Short description

Sprzęt jednorazowy do leczenia udaru niedokrwiennego, tętniaków wewnątrzczaszkowych, malformacji tętniczo-żylnych i przetok oponowych; zestaw do znieczulenia podpajęczynówkowego; zestaw do wkłucia centralnego – w asortymencie określonym w załączniku nr 1 do SIWZ.


Section V: Complementary information


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27
IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 207-504009IV.2.2
Old Value:
2019-11-28
New Value:
2019-12-16


IV.2.7
Old Value:
2019-11-28
New Value:
2019-12-16

Additional information:

Zmiany zostały wprowadzone do odpowiedniej dokumentacji przetargowej.


English Language Unavailable

CPV Codes
33100000; Medical equipments;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions