Netherlands-Amersfoort: General utility software package

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Netherlands-Amersfoort: General utility software package
OJEU (High Value) 569347-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2020-01-20 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nv SRO
National registration number: 61874529
Postal address: Soesterweg 556
Town: Amersfoort
Postal code: 3812 BP
Country: NL
Contact person: Lysanne van Leusden
Telephone: +31 338881803
E-mail: aanbestedingen@sro.nl
NUTS code: NL
Main address (URL): http://www.sro.nl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/02ca0c9a0cdb6601cd74cc9ee73370aa

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://www.tenderned.nl/tenderned-web/aankondiging/detail/publicatie/akid/02ca0c9a0cdb6601cd74cc9ee73370aa
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
Sport, recreatie, onderwijsvoorzieningen

Section II: Object of Contract


Title:

Software ondersteuning exploitatiedienstverlening


II.1.4) Short description

SRO heeft als doel te komen tot het verwerven een softwareoplossing ter ondersteuning van haar gehele exploitatiedienstverlening. Uitgangspunt is dat de huidige hardware (o.a. kassa’s, scanners, tourniquets, toegang tot sportaccommodaties) in gebruik blijft en vanuit de te verwerven oplossing aangestuurd wordt. Zie voor de vereisten hiertoe in het programma van eisen.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Zwembadexploitatie

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: NL
NUTS code: NL310
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Amersfoort

II.1.4) Short description

SRO heeft als doel te komen tot het verwerven een softwareoplossing ter ondersteuning van haar gehele exploitatiedienstverlening. Uitgangspunt is dat de huidige hardware (o.a. kassa’s, scanners, tourniquets, toegang tot sportaccommodaties) in gebruik blijft en vanuit de te verwerven oplossing aangestuurd wordt. Zie voor de vereisten hiertoe in het programma van eisen.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: G2 Kwaliteit
Weighting: 70
Cost/Price
Weighting: 30
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, met een looptijd van 4 jaar, met een optie tot eenzijdige verlenging door nv SRO van 2 maal 2 jaar. De overeenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve overeenkomst door partijen.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

N.v.t.Description: Item/Lot 2
Title:

Les en leerlingvolgsysteem

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: NL
NUTS code: NL310
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Amersfoort

II.1.4) Short description

SRO heeft als doel te komen tot het verwerven een softwareoplossing ter ondersteuning van haar gehele exploitatiedienstverlening. Uitgangspunt is dat de huidige hardware (o.a. kassa’s, scanners, tourniquets, toegang tot sportaccommodaties) in gebruik blijft en vanuit de te verwerven oplossing aangestuurd wordt. Zie voor de vereisten hiertoe in het programma van eisen.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: G2 Kwaliteit
Weighting: 70
Cost/Price
Weighting: 30
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, met een looptijd van 4 jaar, met een optie tot eenzijdige verlenging door nv SRO van 2 maal 2 jaar. De overeenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve overeenkomst door partijen.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

N.v.t.Description: Item/Lot 3
Title:

Exploitatie sportaccommodaties, inclusief Klimbos

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: NL
NUTS code: NL310
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Amersfoort

II.1.4) Short description

SRO heeft als doel te komen tot het verwerven een softwareoplossing ter ondersteuning van haar gehele exploitatiedienstverlening. Uitgangspunt is dat de huidige hardware (o.a. kassa’s, scanners, tourniquets, toegang tot sportaccommodaties) in gebruik blijft en vanuit de te verwerven oplossing aangestuurd wordt. Zie voor de vereisten hiertoe in het programma van eisen.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: G2 Kwaliteit
Weighting: 70
Cost/Price
Weighting: 30
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, met een looptijd van 4 jaar, met een optie tot eenzijdige verlenging door nv SRO van 2 maal 2 jaar. De overeenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve overeenkomst door partijen.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

N.v.t.Description: Item/Lot 4
Title:

Horeca kassa

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: NL
NUTS code: NL310
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Amersfoort

II.1.4) Short description

SRO heeft als doel te komen tot het verwerven een softwareoplossing ter ondersteuning van haar gehele exploitatiedienstverlening. Uitgangspunt is dat de huidige hardware (o.a. kassa’s, scanners, tourniquets, toegang tot sportaccommodaties) in gebruik blijft en vanuit de te verwerven oplossing aangestuurd wordt. Zie voor de vereisten hiertoe in het programma van eisen.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: G2 Kwaliteit
Weighting: 70
Cost/Price
Weighting: 30
II.02.07) Duration in months 48
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

De uitvoering van de opdracht is gepland vanaf het moment van inwerkingtreding van de overeenkomst, met een looptijd van 4 jaar, met een optie tot eenzijdige verlenging door nv SRO van 2 maal 2 jaar. De overeenkomst wordt gesloten door ondertekening van de definitieve overeenkomst door partijen.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

N.v.t.Section III: Legal, economic, financial and technical information


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-20
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 90
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-20
IV.02.07) Local time 12:00

Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Rechtbank Utrecht
Postal address: Vrouwe Justitiaplein 1
Town: Utrecht
Postal code: 3511 EX
Country: NL
E-mail: Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl
URL: http://www.rechtspraak.nl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Rechtbank Utrecht
Postal address: Vrouwe Justitiaplein 1
Town: Utrecht
Postal code: 3511 EX
Country: NL
E-mail: Civiel.RB-MNL.utrecht@rechtspraak.nl
URL: http://www.rechtspraak.nl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27

English Language Unavailable

CPV Codes
48771000; General utility software package;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions