Poland-Malbork: Household-refuse disposal services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Malbork: Household-refuse disposal services
OJEU (High Value) 570002-2019
Type Additional information
Date Published 2019-12-02
Deadline 2019-12-06 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
Additional informationSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Malbork
Postal address: ul. Ceglana 7
Town: Malbork
Postal code: 82-200
Country: PL
Contact person: Urząd Gminy Malbork, ul. Ceglana 7, 82-200 Malbork, pok. nr 5
Telephone: +48 556472807
E-mail: sekretarz@gmina.malbork.pl
Fax: +48 556472807
NUTS code: PL63
Main address (URL): http://ugmalbork.mojbip.pl

Section II: Object of Contract


Title:

Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w granicach administracyjnych gminy Malbork

Reference number: PN-O.1/2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia są usługi:

a. Odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości, w graniach administracyjnych Gminy Malbork.

b. Usługi wyposażenia i utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych, a także dostawa worków do zbiórki selektywnej odpadów.

2. Gmina Malbork obejmuje systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkie nieruchomości zamieszkałe (ok. 1100), wszystkie nieruchomości mieszane (ok. 30) oraz tylko te z niezamieszkałych, które wyraziły na to zgodę (ok. 30).


Section V: Complementary information


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27
IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 211-516735II.1.1)
Old Value:

Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości w granicach administracyjnych gminy Malbork

New Value:

Usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych w granicach administracyjnych gminy MalborkII.2.4)
Old Value:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi:

a. Odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości, w graniach administracyjnych Gminy Malbork.

b. Usługi wyposażenia i utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych, a także dostawa worków do zbiórki selektywnej odpadów.

2. Gmina Malbork obejmuje systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkie nieruchomości zamieszkałe (ok. 1100), wszystkie nieruchomości mieszane (ok. 30) oraz tylko te z niezamieszkałych, które wyraziły na to zgodę (ok. 30).

3. Z nieruchomości zamieszkałych, są odbierane:

Odpady komunalne zmieszane,

Odpady selektywnie zebrane: osobno papier, osobno szkło, łącznie tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, w workach lub pojemnikach na poszczególne frakcje odpadów,

Bioodpady (osobno odpady zielone z ogrodów) w workach, pojemnikach lub kontenerach w okresie od 1kwietnia do 30 listopada,

Bioodpady (osobno odpady kuchenne) w specjalnych workach umieszczanych w pojemniku na odpady zmieszane w okresie całego roku,

Odpady selektywnie zebrane: popioły w okresie całego roku,

Odpady selektywnie zebrane: odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ramach „wystawek” 2 x w roku.

4. Z nieruchomości niezamieszkałych, są odbierane:

Odpady komunalne zmieszane,

Odpady selektywnie zebrane: osobno papier, osobno szkło, łącznie tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe w pojemnikach lub workach zależnie od ilości zadeklarowanych odpadów do odbioru,

Odpady selektywnie zebrane: popioły w okresie całego roku, tylko z tej części nieruchomości, która jest związana z powstawaniem odpadów komunalnych (np. piece ogrzewane paliwem stałym w obiektach publicznych, pomieszczeniach biurowych, itp.),

Bioodpady (tylko resztki żywności) w specjalnych workach umieszczanych w pojemniku na odpady zmieszane w okresie całego roku,

5. Z nieruchomości mieszanych są odbierane:

Odpady komunalne zmieszane,

Odpady selektywnie zebrane: osobno papier, osobno szkło, łącznie tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, w workach na poszczególne frakcje odpadów,

Bioodpady (osobno odpady zielone z ogrodów) w workach w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada,

Bioodpady (osobno odpady kuchenne i resztki żywności z biur) w specjalnych workach umieszczanych w pojemniku na odpady zmieszane w okresie całego roku,

Odpady selektywnie zebrane: popioły w okresie całego roku,

Odpady selektywnie zebrane: odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ramach „wystawek” 2 x w roku.

6. Właściciele nieruchomości wnoszą opłaty do gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi w następujący sposób:

Nieruchomość zamieszkała- opłata wg. liczby mieszkańców na danej nieruchomości;

Nieruchomość niezamieszkała – opłata wg. liczby zadeklarowanych pojemników określonej wielkości dla danej nieruchomości;

Nieruchomość mieszana- opłata wg. liczby zadeklarowanych pojemników określonej wielkości dla danej nieruchomości.

7. Gmina zawarła umowę na przetwarzanie odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych i odpadów surowcowych (papier szkło, tworzywa sztuczne, metale) z RIPOK Tczew.

8. Podmiot odbierający odpady z nieruchomości jest zobowiązany do dostarczenia całego strumienia odpadów komunalnych do instalacji komunalnej w Tczewie (wcześniej RIPOK Tczew).

New Value:

1. Przedmiotem zamówienia są usługi:

a. Odbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z nieruchomości zamieszkałych i mieszanych, w graniach administracyjnych Gminy Malbork.

b. Usługi wyposażenia i utrzymania w należytym stanie technicznym i sanitarnym pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych, a także dostawa worków do zbiórki selektywnej odpadów.

2. Gmina Malbork obejmuje systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wszystkie nieruchomości zamieszkałe (ok. 1 100), wszystkie nieruchomości mieszane (ok. 30).

3. Z nieruchomości zamieszkałych, są odbierane:

Odpady komunalne zmieszane,

Odpady selektywnie zebrane: osobno papier, osobno szkło, łącznie tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, w workach lub pojemnikach na poszczególne frakcje odpadów,

Bioodpady (osobno odpady zielone z ogrodów) w workach, pojemnikach lub kontenerach w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada,

Bioodpady (osobno odpady kuchenne) w specjalnych workach umieszczanych w pojemniku na odpady zmieszane w okresie całego roku,

Odpady selektywnie zebrane: popioły w okresie całego roku,

Odpady selektywnie zebrane: odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ramach „wystawek” 2 x w roku.

4. Z nieruchomości mieszanych są odbierane:

Odpady komunalne zmieszane,

Odpady selektywnie zebrane: osobno papier, osobno szkło, łącznie tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, w workach na poszczególne frakcje odpadów,

Bioodpady (osobno odpady zielone z ogrodów) w workach w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada,

Bioodpady (osobno odpady kuchenne i resztki żywności z biur) w specjalnych workach umieszczanych w pojemniku na odpady zmieszane w okresie całego roku,

Odpady selektywnie zebrane: popioły w okresie całego roku,

Odpady selektywnie zebrane: odpady wielkogabarytowe, w tym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny w ramach „wystawek” 2 x w roku.

5. Gmina zawarła umowę na przetwarzanie odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów zielonych i odpadów surowcowych (papier szkło, tworzywa sztuczne, metale) z RIPOK Tczew.

6. Podmiot odbierający odpady z nieruchomości jest zobowiązany do dostarczenia całego strumienia odpadów komunalnych do instalacji komunalnej w Tczewie (wcześniej RIPOK Tczew).IV.2.2)
Old Value:
2019-12-02
New Value:
2019-12-06


IV.2.6)
Old Value:
2020-01-31
New Value:
2020-02-04


IV.2.7)
Old Value:
2019-12-02
New Value:
2019-12-06

English Language Unavailable

CPV Codes
90511200; 90513100; Household-refuse collection services; Household-refuse disposal services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions