Lithuania-Klaipėda: Engineering design services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Lithuania-Klaipėda: Engineering design services
OJEU (High Value) 570238-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2020-01-07 09:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Valstybės įmonė Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija
National registration number: 240329870
Postal address: J. Janonio g. 2
Town: Klaipėda
Postal code: LT-92251
Country: LT
Contact person: Alma Karčauskienė
Telephone: +370 46499716
E-mail: a.karcauskiene@port.lt
Fax: +370 46499748
NUTS code: LT023
Main address (URL): http://www.portofklaipeda.lt
Address of the buyer profile (URL): https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/5679

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=481531

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=481531&B=PPO
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo gilinimo iki 15,0 m gylio nuo PK(21) iki PK(85) projektas“ gilinimo projekto parengimo ir gilinimo projekto vykdymo priežiūra


II.1.4) Short description

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo gilinimo iki 15,0 m gylio nuo PK(21) iki PK(85) projektas“ gilinimo projekto parengimo ir gilinimo projekto vykdymo priežiūros paslaugos.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: LT023
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Klaipėdos uostas.

II.1.4) Short description

Objekto „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto vidinio laivybos kanalo gilinimo iki 15,0 m gylio nuo PK (21) iki PK(85) projektas“ gilinimo projekto parengimo ir gilinimo projekto vykdymo priežiūros paslaugos.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Atsiradus nenumatytoms, nuo tiekėjo nepriklausančioms aplinkybėms, dėl ko gali būti viršijamas nustatytas paslaugos įvykdymo terminas, sutartis galės būti pratęsta iki gilinimo darbų užbaigimo akto pasirašymo. Paslaugų sutarties termino pratęsimas nustatomas pirkėjo ir tiekėjo rašytiniu susitarimu.

II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Numatoma iš projekto bendrai finansuojamo 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.1.1-TID-V-505 priemones „Jūrų transporto eismo sąlygų gerinimas Klaipėdos valstybiniame jūrų uoste“.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti reikalavimus dėl tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimo. Tiekėjas pasiūlyme turi pateikti tik Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Visų pagal EBVPD reikalaujamų dokumentų bus prašoma pateikti tik galimą laimėtoją.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Konkursą laimėjęs tiekėjas privalo per 10 kalendorinių dienų po sutarties pasirašymo dienos pateikti pirkėjui besąlyginį ir neatšaukiamą sutarties įvykdymo užtikrinimą. Sutarties įvykdymo užtikrinimo suma – 10 proc. nuo pradinės sutarties vertės (be PVM). Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti pateiktas užsakovui suderinti. Sutarties įvykdymo užtikrinimas turi būti išduotas draudimo bendrovėje arba banke.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

Nurodyti pirkimo dokumentų sutarties projekto III skyriuje (3 priedas).


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-07
IV.02.02) Local time 09:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 3
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-07
IV.02.07) Local time 09:59
IV.02.07) Place

VĮ Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcijos posėdžių salėje, J. Janonio g. 24, Klaipėda.


Additional information:

Tiekėjai negali dalyvauti pirminio susipažinimo su CVP IS priemonėmis pateiktais pasiūlymais procedūroje, komisijos posėdžiuose, kuriuose atliekamos pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūros. VĮ KVJUD neteiks informacijos tiekėjams apie pasiūlymus pateikusius tiekėjus, pasiūlytas kainas, iki kol bus įvertinti pasiūlymai ir nustatyta pasiūlymų eilė.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

Vykdant sutartį sąskaitos faktūros turi būti teikiamos naudojantis informacine sistema „E. sąskaita“.


Review body:
Official name: Klaipėdos apygardos teismas
Postal address: Herkaus Manto g. 26
Town: Klaipėda
Country: LT

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-28

English Language Unavailable

CPV Codes
71320000; Engineering design services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions