Slovakia-Bratislava: Repair and maintenance services of locomotives

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Slovakia-Bratislava: Repair and maintenance services of locomotives
OJEU (High Value) 570327-2019
Type Additional information
Date Published 2019-12-02
Deadline 2019-12-04 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Negotiated procedure

Description :
Additional informationSection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
National registration number: 35914939
Postal address: Rožňavská
Town: Bratislava-mestská časť Nové Mesto
Postal code: 832 72
Country: SK
Contact person: Ing. Maťaš Michal, CSc.
Telephone: +421 220294405
E-mail: matas.michal@slovakrail.sk
NUTS code: SK010
Main address (URL): http://www.slovakrail.sk
Address of the buyer profile (URL): https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/9090

Section II: Object of Contract


Title:

Opravy hnacích koľajových vozidiel radu 381

Reference number: 4725-35503/2019-SeON

II.1.4) Short description

Vykonávanie opráv hnacích koľajových vozidiel radu 381 v zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN a právnymi predpismi platnými v SR.


Section V: Complementary information


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-11-27
IV.02.01) Notice number in the OJ S 2019/S 209-511897II.1.4)
Old Value:

Vykonávanie opráv hnacích koľajových vozidiel radu 381 v zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN a právnymi predpismi platnými v SR v nasledovnom rozsahu:

— vyväzovacie opravy, a pozáručné opravy

— neplánované opravy násilné poškodenia

New Value:

Vykonávanie opráv hnacích koľajových vozidiel radu 381 v zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN a právnymi predpismi platnými v SR.II.2.4)
Old Value:

Vykonávanie opráv hnacích koľajových vozidiel radu 381 v zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN a právnymi predpismi platnými v SR v nasledovnom rozsahu:

— vyväzovacie opravy, a pozáručné opravy

— neplánované opravy násilné poškodenia

New Value:

Vykonávanie opráv hnacích koľajových vozidiel radu 381 v zmysle platných predpisov v zhode s príslušnými vyhláškami UIC, technickými normami EN, STN a právnymi predpismi platnými v SR. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.IV.2.2)
Old Value:
2019-11-28
New Value:
2019-12-04


VI.3)
Old Value:

VI.3.8) Obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií, nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspekty.

New Value:

VI.3.8) Záujemca predkladá žiadosť o účasť výhradne v elektronickej podobe prostredníctvom IS EVO ver. 18.0.

VI.3.9) Obstarávanie nie je zelené obstarávanie, nie je obstarávaním inovácií, nie je obstarávaním zameraným na sociálne aspektyIV.2.6)
Old Value:

New Value:
2020-03-31

Additional information:

Predĺženie lehoty na predkladanie žiadostí o účasť sa vykonáva v súlade s § 21 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.


English Language Unavailable

CPV Codes
50221000; Repair and maintenance services of locomotives;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions