Finland-Helsinki: Architectural, construction, engineering and inspection services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Finland-Helsinki: Architectural, construction, engineering and inspection services
OJEU (High Value) 570370-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-02
Deadline 2019-12-10 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Accelerated restricted procedure

Description :


Official name: Ulkoministeriö
National registration number: 0245973-9
Postal address: PL 176, Valtioneuvosto
Town: Helsinki
Postal code: 00023
Country: FI

E-mail: teemu.metsala@formin.fi

Main address (URL): http://formin.finland.fi/
https://tarjouspalvelu.fi/hanki?id=274626&tpk=dc0a72df-b990-4cab-9a56-fd6a319b3a6c

yleinen julkishallinto

Ulkomaan edustojen kanslia- ja virka-asuntojen perusparannus- ja vuokratoimitilahankkeiden tarveselvitys- ja hankesuunnitteluvaiheen rakennuttajakonsultin hankinta17


Hankinnan tavoitteena on hankkia ulkoministeriön tarvitsemat rakennuttajakonsulttipalvelut hankesuunnitteluvaiheeseen osallistumispyynnön ja sen liitteiden mukaisesti. Hankinnan kohteena olevat kohteet on kuvattu tarkemmin liitteessä 1.


1
Perusparannukset, MEX, BRA, VAR

Osa 1 koskee perusparannuksia seuraavasti:

- MEX virka-asunto perusparannus (Mexico, Meksiko)

- BRA virka-asunto perusparannus (Brasiilia, Brasilia)

- VAR kanslia perusparannus (Varsova, Puola.
2
Perusparannukset, RIA, ROO

Osa 2 koskee perusparannuksia seuraavasti:

- RIA compound (kanslia ja virka-asunto) perusparannus (Riad, Saudi-Arabia)

- ROO virka-asunto perusparannus (Rooma, Italia).
3
Perusparannukset, CAN, KOB, UE

Osa 2 koskee perusparannuksia seuraavasti:

- CAN virka-asunto perusparannus (Canberra, Australia)

- KOB virka-asunto ja kanslia, perusparannus ja toiminallinen muutos (Kööpenhamina, Tanska)

- UE kanslia- ja virka-asuntovuokratoimitilahanke (kohde tarkentuu jatkossa).II.2.10) Variants will be accepted: yes II.2.10.1) Variants will be accepted: yes
400 000,00
500 000,00
Ilmoitetaan tarjouspyynnössä.Ilmoitettu osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.Ilmoitettu osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.


Ilmoitettu osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.Ilmoitettu osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.


Ilmoitettu osallistumispyynnössä ja sen liitteissä.

Hankinta toteutetaan käyttämällä julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 3 §:n 1 momentin 9 kohdan tarkoittamaa rajoitettua menettelyä. Ainoastaan hankintayksikön valitsemat tarjoajat voivat tehdä tarjouksen. Hankintamenettely toteutetaan julkisista puolustus- ja turvallisuushankinnoista annetun lain 30 §:n mukaisena nopeutettuna menettelynä. Määräaikojen noudattaminen rajoitetussa menettelyssä on kiireen vuoksi mahdotonta. Kiire johtuu siitä, että nykyisin sopimusjärjestelyin ei voida kattaa koko palveluntarvetta ja tämä ilmeni vasta marraskuun 2019 lopussa.Vertailussa otetaan huomioon ehdokkaan ilmoittamat referenssit hankinnan kohdetta vastaavista palveluista vähimmäisvaatimukset ylittävin osin. Vertailussa huomioidaan enintään 10 referenssilomakkeella ilmoitettua referenssiä. Vertailussa huomioitavat referenssit pisteytetään seuraavasti: Mikäli referenssi täyttää kaikki kohdissa 1A-4B asetetut vaatimukset (osin vaihtoehtoisia), referenssistä annetaan 3 pistettä. ”Kyllä”-vastauksesta referenssilomakkeen kohtaan 5 vertailussa saa 4 pistettä. Kyllä”-vastauksesta referenssilomakkeen kohtaan 6 vertailussa saa 3 pistettä. Näin ollen yhden referenssin maksimipisteet ovat 10 pistettä ja siten koko vertailun parhaat pisteet 100 pistettä. Lopuksi kunkin ehdokkaan saamat pisteet lasketaan yhteen ja ehdokkaat asetetaan paremmuusjärjestykseen.

10
12
2019Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: FI

E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Telephone: +358 295643300
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
Fax: +358 295643314

29
11
2019

English Language Unavailable

CPV Codes
71000000; Architectural, construction, engineering and inspection services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions