Hungary-Budapest: Acoustic devices

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Budapest: Acoustic devices
OJEU (High Value) 575182-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-05
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Országgyűlés Hivatala
National registration number: EKRSZ_88253093
Postal address: Kossuth Lajos tér 1–3.
Town: Budapest
Postal code: 1055
Country: HU
Contact person: Dr. Kertész Hajnalka
Telephone: +36 14416498
E-mail: kozbeszerzes@parlament.hu
Fax: +36 14416497
NUTS code: HU110
Main address (URL): https://www.parlament.hu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001448492019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001448492019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
Törvényhozó szerv hivatala
I.5.2) Other activity -
Államhatalmi szervek tevékenysége

Section II: Object of Contract


Title:

Hangtechnikai eszközök beszerzése (745/2019)

Reference number: EKR001448492019

II.1.4) Short description

Hangtechnikai eszközök beszerzése:

1. rész: Orpheo TG tourguide készülékekkel kompatibilis fejmikrofonok és fejhallgatók beszerzése

2. rész: Képviselői egységekhez mini XLR csatlakozóval, fém csipesszel szerelt mikrofonok és szimpla fülhallgatók beszerzése

3. rész: Négy csatornás rádió frekvenciás, azaz vezeték nélküli jelátvitelt biztosító asztali, rádiós mikrofonok beszerzése


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 3

Description: Item/Lot 1
Title:

Fejhallgatók és fejmikrofonok beszerzése

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: HU110
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.

II.1.4) Short description

Orpheo TG tourguide készülékekkel kompatibilis fejmikrofonok és fejhallgatók beszerzése 6 000 000 HUF + áfa keretösszeg erejéig.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 4
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

A II.2.7) pontban a keretszerződés időtartama van feltüntetve, a teljesítési határidő: az eseti megrendelés igazolt kézhezvételét követő 30. nap.


Description: Item/Lot 2
Title:

Mikrofonok és fülhallgatók beszerzése

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: HU110
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.

II.1.4) Short description

Képviselői egységekhez:

a) 500 db mikrofon mini XLR csatlakozóval szerelve fémcsipesszel

b) 500 db szimpla fülhallgató

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 7
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Asztali rádiós mikrofonok beszerzése

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: HU110
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1–3.

II.1.4) Short description

Négy csatornás rádió frekvenciás, azaz vezeték nélküli jelátvitelt biztosító asztali, rádiós mikrofonok:

a) 1 db 4 csatornás digitális vevőegység

b) 4 db asztali rádiós mikrofon adó egység

c) 4 db gégecsöves mikrofon kardioid kapszulával

d) 8 db akkumulátor asztali adó egységekhez, tartalékokkal

e) 1 db digitális automixer

f) 1 db RACK doboz

g) 1 db RACK fiók

h) 1 db fiókba egyedi, precíziós megmunkálású szivacs betét

i) 1 db hálózati elosztó RACK kivitelben

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 4
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok bármelyikének hatálya alatt áll. Az ajánlatban az ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén külön-külön), továbbá az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet tekintetében külön a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseinek hatálya alá. Az ajánlattevőnek (az alkalmasság igazolásában részt nem vevő alvállalkozók tekintetében) a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján kell nyilatkoznia arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. §-a hatálya alatt álló alvállalkozót.

Az igazolás módja:

a) Előzetes igazolás: A Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bekezdése szerint: az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentummal (EEKD).

b) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek: a Kr. 8. § 10. § és 12-16. §-ának megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá. A közös ajánlattevőkre és a műszaki alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezetre vonatkozóan külön-külön kell benyújtani az EEKD-t. Be kell továbbá nyújtani a Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb)-kc) alpontjaira vonatkozó nyilatkozatot. Az igazolások nem kérhetők a Kr. 1. § (3) bekezdése és 6. § (1) bekezdése alapján a Kbt. 69. § (11)-(11a) bekezdéseiben meghatározott esetekben. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdése szerinti öntisztázás lehetőségére, a Kbt. 74. § (1) bekezdésére és a Kr. 16. §-ára.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Közbeszerzési Hatóság 26.11.2019-án közzétett, "A kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában" című útmutatójára.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján egyik rész vonatkozásában sem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Az ajánlatkérő a Kbt. 65. § (1) bekezdése alapján egyik rész vonatkozásában sem határoz meg gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelményt.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

M.1) a) Előzetes igazolás mind a három rész esetében: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 1. § (1) bekezdése szerint (és a 2. § (5) bekezdésre figyelemmel) az EEKD kitöltése során az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásához kapacitást nyújtó szervezet egyszerű nyilatkozata (IV. rész α pont kitöltése) – a részletes információk feltüntetése nélkül.

b) A Kbt. 69. §-a alapján igazolások benyújtására felhívott ajánlattevők az alkalmassági feltételnek való megfelelésüket az alábbiak szerint kötelesek igazolni: a Kr. 21. § (1) bekezdés a) pontjának, (1a) bekezdés a) pontjának, 21/A. §-a és 22. § (1) bekezdésének megfelelően, az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év legjelentősebb, az adott részre meghatározott műszaki alkalmassági minimumkövetelmény szerinti szállítások ismertetése. Az igazolások minimális adattartalma:

— a szerződést teljesítő gazdasági szereplő megnevezése,

— a szerződést kötő másik fél megnevezése,

— a teljesítés kezdő és befejező időpontja nap, hónap, év pontossággal,

— a szállítás tárgyának és az ellenszolgáltatás összegének (1. részben) illetve mennyiségének (2. és 3. részben) meghatározása olyan módon, hogy az alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelőség megállapítható legyen,

— nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

A minimumkövetelménynek való megfelelés az 1. és a 2. rész esetében igazolható egy vagy több referencia nyilatkozat/referencia igazolás benyújtásával a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésének megfelelően.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1. rész esetén: M.1) Az ajánlattevő alkalmas, ha igazolja, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év időszakában tourguide eszközök és/vagy tartozékaik szállítását (értékesítését) mindösszesen legalább nettó 4 000 000 HUF értékben az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesítette.

2. rész esetén: M.1) Az ajánlattevő alkalmas, ha igazolja, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év időszakában mindösszesen legalább 50 db mikrofon és mindösszesen legalább 50 db fejhallgató vagy szimpla fülhallgató szállítását (értékesítését) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesítette.

3. rész esetén: M.1) Az ajánlattevő alkalmas, ha igazolja, hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év időszakában 1 db, legalább 2 csatornás asztali adó egység, vevőegységgel együtt történő szállítását (értékesítését) az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesítette.

Mindhárom rész esetében: a műszaki-szakmai alkalmasság vizsgálata során az ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 éves időszak alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szállításokat (értékesítéseket) veszi figyelembe.

III.2.2) Contract performance conditions

a) Előleg fizetésére nincs lehetőség.

b) A számla kiegyenlítése a Kbt. 135. § (1) bekezdésében, a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően, a számla az ajánlatkérő által igazolt kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül, az ajánlattevő által kiállított számlán feltüntetett, cégkivonatban szereplő pénzforgalmi számlájára történő átutalással történik magyar forintban.

c) A 2. és a 3. részre vonatkozó szerződés alapján 1-1 db számla, az 1. részre vonatkozó szerződés alapján megrendelésenként 1 db számla benyújtására van lehetőség.

d) Az 1. rész vonatkozásában van lehetőség termékváltásra: a megajánlott termék gyártásának megszűnése esetén a műszaki leírásban foglaltaknak megfelelő más termék is szállítható a Megrendelő előzetes, írásbeli jóváhagyásával, a Szerződésben feltüntetett egységáron.

e) A jótállási idő mindhárom rész esetében: 12 hónap az átadás-átvételi jegyzőkönyv aláírásától számítva.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 1
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

https://ekr.gov.hu


Additional information:

Az ajánlatok elektronikus felbontásának szabályait a Kbt. 68. § (1b)-(1c) bek., valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017.(XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. A műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelmény és igazolási módja a Kr. 28. § (3) bek. alapján meghatározott minősítési szempontoknál szigorúbb.

2. A Kbt. 35. § (9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet (projekttársaság) alapítására nincs lehetőség.

3. Az eljárás nem eredménytelen a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti esetben.

4. Ajánlati biztosíték egyik rész esetében sincs.

5. A kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. §-a szerint, kizárólag az EKR-en keresztül történik.

6. A gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztása a Kbt. 76. § (2) bek. a) pontja szerint történik, mert a közbeszerzés tárgya konkrétan meghatározott minőségi és műszaki követelményeknek megfelelő áru, és a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlat kiválasztását további minőségi jellemzők nem, csak a legalacsonyabb ár értékelése szolgálja.

7. A típusmegjelölésekre a Kr. 46. § (3) bek. irányadó, továbbiak az AD-ben.

8. Érvénytelen az ajánlat, amennyiben az ajánlatból nem állapítható meg egyértelműen az eltérő típusú termékeknek a mintakonfigurációval való műszaki egyenértékűsége.

9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 33. § (1) bekezdését.

10. Érvénytelen az ajánlat, ha az ajánlattevő nem minősül átlátható szervezetnek a 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bek. 1. pontja alapján.

11. Tájékoztatás az eljárás eredményéről: a Kbt. 70. § (1)-(2) bek.-re és a Kbt. 79. § (1)-(2) bek.-re figyelemmel.

12. Az adott részre vonatkozóan be kell nyújtani a következőket:

a) felolvasólap;

b) nyilatkozat a Kbt. 66. § (2) bek., Kbt. 67. § (4) bek. alapján;

c) nyilatkozat folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásról (ajánlattevő, alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet vonatkozásában, nemleges válasz esetén is);

d) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén (ajánlattevő, alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet vonatkozásában):

— MAGYARORSZÁG-on letelepedett ajánlattevő (gazdasági szereplő) által a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás,

— nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett ajánlattevő (gazdasági szereplő) esetén a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország jogrendszere szerinti változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről az ország jogrendszere szerinti hatóság vagy bíróság által megküldött igazolás.

e) nyilatkozat megajánlott áruk műszaki paramétereiről;

f) a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján tett nyilatkozat;

g) a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti okirat a Kbt. 65. § (12) bek. szerinti meghatalmazással (alkalmasság igazolásában résztvevő szervezet bevonása esetén);

h) az ajánlattevő átláthatóságára vonatkozó nyilatkozat;

i) az ajánlatban csatolt, szkennelt (pdf.) formátumú nyilatkozatot, ártáblázatot a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet) nevében aláíró cégjegyzésre jogosult személyek aláírási címpéldányai vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás mintái;

j) kitöltött, cégszerűen aláírt ártáblázat (adott részre, papír alapon aláírva és szkennelve);

k) kitöltött ártáblázat a számítások ellenőrzésére alkalmas EXCEL formátumban;

l) a termék magyar nyelvű műszaki leírása (a mintakonfigurációtól eltérő típusú termékre vonatkozó ajánlat esetén);

m) a cégjegyzésre jogosult(ak) által cégszerűen aláírt, a meghatalmazott személy aláírását is tartalmazó meghatalmazás (a gazdasági szereplő képviseletében cégjegyzésre nem jogosult személy által aláírt, nem EKR űrlap kitöltésével tett nyilatkozat, dokumentum esetén);

n) a nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett gazdasági szereplő hatályos adatait tartalmazó, a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország jogrendszere szerinti cégjegyzék adatok egyszerű másolata;

o) közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők megállapodása;

p) az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlapok és az AD II. fejezetében felsorolt összes dokumentum.

13. FAKSZ: dr. Laczi Adél Ilona, lajstromszám: 01058


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-02

English Language Unavailable

CPV Codes
32342400; Acoustic devices;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions