Finland-Tampere: Environmental management

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Finland-Tampere: Environmental management
OJEU (High Value) 576165-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-05
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Puolustusvoimien logistiikkalaitos
National registration number: 0952029-9
Postal address: Hatanpään valtatie 30
Town: Tampere
Postal code: 33541
Country: FI
E-mail: purchase3.fdflogcom@mil.fi
NUTS code: FI197
Main address (URL): http://www.puolustusvoimat.fi

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262200&tpk=cc68ea04-502b-44e1-8034-bd725f3c80c6

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://hanki.tarjouspalvelu.fi/hanki?id=262200&tpk=cc68ea04-502b-44e1-8034-bd725f3c80c6
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: DEFENCE

Section II: Object of Contract


Title:

Ympäristömelun asiantuntijapalvelut


II.1.4) Short description

Hankinnan kohteena on puolustusvoimien ampumatoiminnan ympäristömeluun ja -tärinään liittyvät asiantuntijapalvelut ajalle 2020–2021 ja optiovuosille 2022–2023.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: FI
II.1.4) Short description

Puolustusvoimien ampumatoiminnan ympäristömeluun ja -tärinään liittyvien asiantuntijapalveluiden keskeisimpinä tehtävinä on päivittää aikaisemmin tehtyjä ampumaratojen ja ampuma- ja harjoitusalueiden meluselvityksiä ja melualueita ja tehdä ympäristömeluun liittyviä seurantamittauksia ja meluntorjuntasuunnitelmia. Puolustusvoimilla on käytössään noin 35 ampumarataa ja noin 50 ampuma- ja harjoitusaluetta. Viime vuosina selvitettäviä kohteita on ollut 5–10 vuodessa. Kohteet sijaitsevat ympäri Suomea.

Ympäristömeluun liittyviät toimeksiannot sisältävät:

– ampuma- ja harjoitusalueiden sekä ampumaratojen melualueiden päivityksiä

– ampumatoiminnan melun seurantamittauksia

– ampumatoiminnan meluntorjuntasuunnitelmia

– ampumatärinämittauksia ja -selvityksiä ampuma- ja harjoitusalueilta

– aseiden melupäästömittauksia.

Tarjoajan tulee tehdä Tehtävä 1 ja 2 (liite 1. Tehtävä 1 LRden laskenta ja liite 2. Tehtävä 2 RAME päivitys) tarjouspyynnöllä olevan aineiston (liitteet 3–6) perusteella. Vastaukset liitetään Hanki-palveluun tarjouspyyntölomakkeelle. Tehtävässä 2 laaditun kustannusarvion euromääräinen hinta vaikuttaa asiantuntijoille (liite 10) annettujen tuntihintojen lisäksi tämän tarjouskilpailun hinnan vertailupisteisiin.

Tarjoajan tulee nimetä sopimuksen toteutuksesta vastaava johtohenkilö ja 3 muuta sopimuksen toteutukseen osallistuva henkilöä (ks. liite 10 SKOL-luokitus). Heidän CV:t tulee liittää tarjouspyyntölomakkeelle, josta henkilöiden tekemät ympäristömeluselvitysten määrät pisteytetään. CV:t annetaan vakiomuotoisina liitteellä 7. Hinta - ja laatupisteiden muodostuminen tarjouksen vertailuperusteeksi on kerrottu tarkemmin kohdassa Muut tiedot - päätöksenteon perusteet ja liitteessä 12 Tarjousten vertailuperusteet.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Tehtävä 1
Weighting: 20

Criteria: Tehtävä 2
Weighting: 20

Criteria: Asiantuntijoiden CV:t
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 40
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Hankintaan sisältyy hankintasopimuksen sisältöiset optiot vuosille 2022 ja 2023.Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Katso hankinta-asiakirjat.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-30
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 13:00

Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Review body:
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: FI
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Hankintayksikön päätökseen saa hakea muutosta tekemällä hankintaoikaisupyynnön Puolustusvoimien logistiikkalaitoksen esikuntaan tai valittamalla markkinaoikeuteen 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-04

English Language Unavailable

CPV Codes
90710000; Environmental management;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions