Poland-Zawoja: Forestry services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Zawoja: Forestry services
OJEU (High Value) 579050-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-06
Deadline 2020-01-15 08:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Babiogórski Park Narodowy z siedzibą w Zawoi
National registration number: 552-171-36-27
Postal address: Zawoja 1403
Town: Zawoja
Postal code: 34-222
Country: PL
Contact person: Michał Hudyka
Telephone: +48 338775110
E-mail: zamowienia@bgpn.pl
Fax: +48 338775554
NUTS code: PL21
Main address (URL): http://bgpn.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://miniportal.uzp.gov.pl/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://epuap.gov.pl
I.4) Type of the contracting authority:
państwowa osoba prawna park narodowy
I.5.2) Other activity -
ochrona przyrody

Section II: Object of Contract


Title:

ZP-23/2019 Ochrona ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego.


II.1.4) Short description

1) Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego w ramach realizacji planów rzeczowo-finansowych: cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne, ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, hodowla lasu, remont dróg parku, udostępnienie parku dla turystyki, zespół obsługi.

2) Szczegółowy opis prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, oraz szczegółowy opis technologii wykonywania poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, zawarty został w załączniku nr 1 do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Część I – O.O. Cyl

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar Obwodu Ochronnego Cyl Babiogórskiego Parku Narodowego

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego w ramach realizacji planów rzeczowo-finansowych: cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne, ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, hodowla lasu, remont dróg parku, udostępnienie parku dla turystyki, zespół obsługi.

Zakres planowanych prac:

,
3

,
3

,
3

,
3

— odnowienia luk i przerzedzeń – 0,67 ha,

— uzupełnienia – 3,44 tys.szt.,

— zabiegi regulacyjne CW – 3,58 ha,

— zabiegi regulacyjne CP – 2,63 ha,

— zabezpieczenie drzewek przed zgryzaniem przez jeleniowate za pomocą repelentu – 6,55 ha,

— prace z użyciem sprzętu leśnego wraz operatorem – 150 mg,

— dodatkowe prace rozliczane godzinowo – 650 rbg.

Prace szkółkarskie:

I. przygotowanie sadzonek:

1. przygotowanie sadzonek do wykonania odnowień luk i przerzedzeń, uzupełnień i poprawek – 37,83 tys. szt.;

II. szkółkowanie sadzonek Jd 2/0:

2. wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu sadzonek, ułożenie sadzonek w skrzynkach i przeniesienie do chłodni Jd 2/0 – 30 tys. szt.;

3. zebranie zużytego substratu, wywiezienie i rozładunek – 1,8 ar;

4. wyjęcie z gruntu inspektów (45 szt. drewnianych skrzyń) i przeniesienie ich we wskazanie miejsce do 150 m – 45 szt.;

5. przygotowanie substratu do szkółkowania, nawodnienie substratu oraz wymieszanie – 40,00 mp;

6. szkółkowanie sadzonek Jd 2/0 do doniczek, doniesienie substratu – 30,00 tys. szt.;

7. doniesienie i ułożenie doniczek w inspektach – 30,00 tys. szt.;

III. pielęgnowanie i ochrona sadzonek:

8. założenie i zdjęcie siatki cieniująco-ochronnej nad sadzonkami Jd w gruncie i w inspektach na powierzchni 16,66 ar. 2 zabiegi (zdjęcie i założenie) – 33,32 ar;

9. regulowanie położenia osłon nad sadzonkami Jd w gruncie i w inspektach – 4-krotnie na powierzchni 16,66 ar – 66,64 ar;

10. pielenie sadzonek Jd w gruncie z wyniesieniem chwastów – 4-krotnie na powierzchni 11,86 ar – 47,44 ar;

11. pielenie sadzonek Jd w doniczkach i w inspektach z wyniesieniem chwastów – 4-krotnie na powierzchni 4,8 ar – 19,2 ar;

12. ręczne wzruszenie gleby na ścieżkach między inspektami z wyniesieniem chwastów – 4-krotnie na powierzchni 8,63 ar – 34,52 ar;

IV. utrzymanie zielonego ugoru:

13. dowóz piasku na powierzchnie na odległość do 200 m taczkami – 50 mp;

14. dowóz kompostu na powierzchnię na odległość do 200 m taczkami – 32 mp;

V. przerobienie pryzmy kompostowej:

15. przygotowanie pryzmy kompostowej – 42 mp;

16. przerobienie pryzmy kompostowej z wapnem (42 mp) – 4-krotnie – 168 mp;

IV. dodatkowe prace godzinowe:

17. dodatkowe prace wynikłe z bieżących potrzeb – 32 rbg;

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

77200000-2 Usługi leśnictwa

77210000-5 Usługi pozyskania drewna

77211100-3 Usługi cięcia drewna

77211200-4 Transport dłużyc na terenie lasów

77211300-5 Usługi selekcji drzew

77211400-6 Usługi wycinania drzew

77211600-8 Sadzenie drzew

77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

77231000-8 Usługi gospodarki leśnej

77231200-0 Usługi zwalczania szkodników leśnych

77231600-4 Usługi zalesiania

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-16
II.2.7) End 2020-11-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Część II – O.O. Stonów

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar Obwodu Ochronnego Stonów Babiogórskiego Parku Narodowego

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego w ramach realizacji planów rzeczowo-finansowych: cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne, ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, hodowla lasu, remont dróg parku, udostępnienie parku dla turystyki, zespół obsługi.

Zakres planowanych prac:

,
3

,
3

— pielęgnacja upraw – 2,34 ha,

— zabiegi regulacyjne CP – 3,45 ha,

— zabezpieczenie drzewek przed zgryzaniem przez jeleniowate za pomocą repelentu – 0,34 ha,

— prace z użyciem sprzętu leśnego wraz operatorem – 100 mg,

— dodatkowe prace rozliczane godzinowo – 450 rbg.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

77200000-2 Usługi leśnictwa

77210000-5 Usługi pozyskania drewna

77211100-3 Usługi cięcia drewna

77211200-4 Transport dłużyc na terenie lasów

77211300-5 Usługi selekcji drzew

77211400-6 Usługi wycinania drzew

77211600-8 Sadzenie drzew

77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

77231000-8 Usługi gospodarki leśnej

77231200-0 Usługi zwalczania szkodników leśnych

77231600-4 Usługi zalesiania

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-16
II.2.7) End 2020-11-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Część III – O.O. Sokolica

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar Obwodu Ochronnego Sokolica Babiogórskiego Parku Narodowego

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego w ramach realizacji planów rzeczowo-finansowych: cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne, ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, hodowla lasu, remont dróg parku, udostępnienie parku dla turystyki, zespół obsługi.

Zakres planowanych prac:

,
3

,
3

— odnowienia luk i przerzedzeń – 4 ha,

— uzupełnienia – 1,3 tys. szt.,

— zabiegi regulacyjne CW – 1 ha,

— zabezpieczenie drzewek przed zgryzaniem przez jeleniowate za pomocą repelentu – 6,91 ha,

— prace z użyciem sprzętu leśnego wraz operatorem – 200 mg,

— dodatkowe prace rozliczane godzinowo – 650 rbg.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

77200000-2 Usługi leśnictwa

77210000-5 Usługi pozyskania drewna

77211100-3 Usługi cięcia drewna

77211200-4 Transport dłużyc na terenie lasów

77211300-5 Usługi selekcji drzew

77211400-6 Usługi wycinania drzew

77211600-8 Sadzenie drzew

77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

77231000-8 Usługi gospodarki leśnej

77231200-0 Usługi zwalczania szkodników leśnych

77231600-4 Usługi zalesiania

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-16
II.2.7) End 2020-11-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

Część IV – O.O. Orawa

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Obszar Obwodu Ochronnego Orawa Babiogórskiego Parku Narodowego

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia są usługi związane z ochroną ekosystemów Babiogórskiego Parku Narodowego w ramach realizacji planów rzeczowo-finansowych: cięcia przebudowy, pielęgnacyjne i sanitarne, ochrona ekosystemów leśnych przed czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, hodowla lasu, remont dróg parku, udostępnienie parku dla turystyki, zespół obsługi.

Zakres planowanych prac:

,
3

,
3

,
3

,
3

,
3

— odnowienia luk i przerzedzeń – 0,88 ha,

— poprawki – 3 tys. szt.,

— zabiegi regulacyjne CP – 10,4 ha,

— zabezpieczenie drzewek przed zgryzaniem przez jeleniowate za pomocą repelentu – 23,2 ha,

,
3

— prace z użyciem sprzętu leśnego wraz operatorem – 150 mg,

— dodatkowe prace rozliczane godzinowo – 500 rbg.

Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV):

77200000-2 Usługi leśnictwa

77210000-5 Usługi pozyskania drewna

77211100-3 Usługi cięcia drewna

77211200-4 Transport dłużyc na terenie lasów

77211300-5 Usługi selekcji drzew

77211400-6 Usługi wycinania drzew

77211600-8 Sadzenie drzew

77230000-1 Usługi doraźne dotyczące leśnictwa

77231000-8 Usługi gospodarki leśnej

77231200-0 Usługi zwalczania szkodników leśnych

77231600-4 Usługi zalesiania

45233141-9 Roboty w zakresie konserwacji dróg

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-16
II.2.7) End 2020-11-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2.2) Contract performance conditions

Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do SIWZ ZP-23/2019.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 08:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 60
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 08:30
IV.02.07) Place

W siedzibie zamawiającego:

Babiogórskim Parku Narodowym z siedzibą w Zawoi, 34-222 Zawoja 1403, pokój nr 9a


Additional information:

Każdy zainteresowany


Section V: Complementary information


VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. „procedury odwróconej”, o której mowa w art. 24aa ust. 1 i 2 Pzp. Stosownie do przywołanych przepisów Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

2. Wadium

2.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej:

— dla części I w wysokości 10 000,00 PLN,

— dla części II w wysokości 6 500,00 PLN,

— dla części III w wysokości 12 000,00 PLN,

— dla części IV w wysokości 12 000,00 PLN.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

2.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 Ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).

2.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Krakowie nr rachunku: 46 1130 1150 0012 1252 7890 0001 z dopiskiem: „wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu ZP-23/2019, Część ___________”. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie zostanie zaliczone na rachunku bankowym Zamawiającego. Dowód wniesienia wadium w formie pieniężnej należy załączyć do oferty.

2.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 Pzp.

2.5. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz należy złożyć wraz z ofertą w oryginale w postaci elektronicznej tj. opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznymi osób upoważnionych do jego wystawienia. Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp.

2.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy:

1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib;

2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem – określenie przedmiotu zamówienia;

3) kwotę gwarancji/poręczenia;

4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a Pzp oraz art. 46 ust. 5 Pzp.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługuje odwołanie wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechaniu czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały przesłane w art. 180 ust. 5 zd. drugie Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

3. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

4. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 16.2 i 16.3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-02

English Language Unavailable

CPV Codes
77200000; Forestry services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions