Slovenia-Ljubljana: Works for complete or part construction and civil engineering work

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Slovenia-Ljubljana: Works for complete or part construction and civil engineering work
OJEU (High Value) 582656-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-10
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
National registration number: 5860199000
Postal address: Verovškova ulica 70
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI
Contact person: Služba za javna naročila, Uroš Pečaver
Telephone: +386 14740848
E-mail: uros.pecaver@jhl.si
Fax: +386 14740811
NUTS code: SI
Main address (URL): http://www.jh-lj.si/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.jhl.si/javna-narocila-iz-podjetij

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=14725
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Komunalna in prometna ureditev območij št. 3, 9, 13 1. del, 14 1. del, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 1. del, 31, 37 in 38, sočasno z gradnjo kanalizacije po projektu odvajanje in čiščenje odpadne vode.

Reference number: JHL-26/19

II.1.4) Short description

Komunalna in prometna ureditev območij št. 3, 9, 13 1. del, 14 1. del, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 1. del, 31, 37 in 38, sočasno z gradnjo kanalizacije po projektu odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Vodonosnika Ljubljanskega polja - Del 3: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: SI
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Ljubljana

II.1.4) Short description

Komunalna in prometna ureditev območij št. 3, 9, 13 1. del, 14 1. del, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26 1. del, 31, 37 in 38, sočasno z gradnjo kanalizacije po projektu odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju Vodonosnika Ljubljanskega polja - Del 3: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah nad 2000 PE v MOL.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in days 750
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Rok dokončanja del se podaljša v primerih, naštetih v 42. točki Posebnih gradbenih uzanc (Ur. l. SFRJ, št. 18/77) ter v primeru neugodnih vremenskih razmer, ki ne dopuščajo kvalitetne izvedbe del.

II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Razvidno iz razpisne dokumentacije.

III.2.2) Contract performance conditions

Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 4
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:01
IV.02.07) Place

Razvidno iz razpisne dokumentacije.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 7.1.2020 12:00:00


Review body:
Official name: Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil
Postal address: Slovenska cesta 54
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Javni holding Ljubljana, d.o.o., družba za izvajanje strokovnih in razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb
Postal address: Verovškova ulica 70
Town: Ljubljana
Postal code: 1000
Country: SI

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-05

English Language Unavailable

CPV Codes
45200000; Works for complete or part construction and civil engineering work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions