Hungary-Miskolc: Acoustic devices

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Miskolc: Acoustic devices
OJEU (High Value) 583063-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-10
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Miskolci Egyetem
National registration number: EKRSZ_97639172
Postal address: Egyetemváros
Town: Miskolc
Postal code: 3515
Country: HU
Contact person: Dr. Guba Zoltán
Telephone: +36 46565414
E-mail: guba.zoltan@mhkt.hu
Fax: +36 46565424
NUTS code: HU311
Main address (URL): http://www.uni-miskolc.hu
Address of the buyer profile (URL): https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001525302019/reszletek

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001525302019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001525302019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
felsőoktatási intézmény

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Akusztikai mérőeszköz beszerzése

Reference number: EKR001525302019

II.1.4) Short description

Adásvételi szerződés akusztikai mérőeszköz beszerzésére.

II.01) Estimated value excluding VAT:
HUF 1.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU311
II.2.3.2) Main site or place of performance:

3515 Miskolc, Egyetemváros, C/2. épület, 4. hajó

II.1.4) Short description

1 db új akusztikai mérőeszköz leszállítása, telepítése, beüzemelése. Az akusztikai mérőeszköz rendelkezzen a hangszigetelő anyagok akusztikus minősítő rendszerével. Legyen alkalmas elnyelés és áteresztés vizsgálatára. Szállítani kell 4 db mikrofont előerősítővel. Vizsgálati frekvencia tartománya min. 50 - 6 300 Hz. Az akusztikai mérőeszköznek az ASTM E2611-09 és az ISO 10534-2 szabványoknak megfelelőnek kell lennie. Az erősítőnek állítható erősítéssel kell rendelkeznie. Akusztikus analizátorral rendelkezzen. A kézi kalibrátor a mikrofonhoz min. +/- 0,2 dB pontosságú, min. 2 kalibrációs jelszintre képes. Vezérlő számítógéppel együtt kell szállítani, minősítő szoftverrel. Az akusztikus minősítő szoftver csomag alkalmas legyen abszorpció kiértékelésére, transzmisszió kiértékelésére és 4 csatornás elemzésre. Elvárt tartozékok: Magyar nyelvű kezelési utasítás

Jótállás: 1 év

Betanítás: a teljesítés helyén 3 fő részére 7 óra időtartamban.

Ajánlatkérő új eszköznek azt az eszközt tekinti, amelyet a gyártást követően nem használtak, azt bemutató, illetve próbaeszközként sem használták.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: HUF 1.00
II.02.07) Duration in months 5
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

GINOP-2.3.4-15-2016-00004

Támogatási intenzitás: 100,000000 %, A projekt finanszírozási formája: utófinanszírozás


Additional information:

A II.1.5) és a II.2.6) pontban szereplő összeg – mely nem a becsült érték – megadására kizárólag a hirdetményfeladó rendszer kitöltési szabályai miatt került sor!


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.

Igazolás módja:

a) Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (tov: Kr.) 1. § (1) bek. alapján az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (ESPD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá. Az ESPD formanyomtatványát a Közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.

b) A Kr. 3. § (5) bek. alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

c) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a Kr. 15. § (1) bek. alapján az ajánlatban az ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon.

d) Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ESPD-t a Kr. 4. §-ban és a 6-7. §-ban foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.

e) Ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, a gazdasági szereplőknek ezen adatbázisok elérhetőségét is fel kell tüntetniük az ESPD megfelelő részeiben, azon adatbázisok elérhetőségeinek kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Kr. előírja.

f) Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.

g) Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően.

h) Ajánlattevőnek változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz kell csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást [Kr. 13. §]. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erről szóló nyilatkozatot kell benyújtani.

i) A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolás benyújtható (felhasználható) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.

j) A III. fejezetben említett igazolási módok az V. fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha a gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek (Kr. 1. § (4) bek.).

A kizáró okok igazolásának ellenőrzését ajánlatkérő két körben végzi: Az 1. körben ajánlatkérő az ESPD alapján vizsgálja a kizáró okok fennállását, majd az ellenőrzés 2. körében a Kbt. 69. § (4) szerint a Kr. szerinti igazolások és nyilatkozatok vizsgálatára kerül sor. Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint. A jogerős határozatot az ESPD-vel egyidejűleg kell benyújtani. A Kr. 2-7.§-a irányadó.

Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró ok az eljárás során következik be.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

I.

a) Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kr. 1. § (1) bekezdése alapján az ESPD benyújtásával előzetesen (a Kr. 5-7. § szerinti szakaszban) kell igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.

b) A Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát, arról, hogy megfelel az alkalmassági minimum követelményeknek, tehát az ESPD-ban nem kell a részletes adatokat megadni.

c) Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.

d) Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az ESPD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek – kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében – az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.

II. Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására az alábbiak szerint köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek:

a) A felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év legjelentősebb szállításainak ismertetése a Kr. 22. § (1) bekezdés alapján:

— ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem MAGYARORSZÁG-i szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással,

— ha a szerződést kötő másik fél a fenti a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

b) A Kr. 22. § (2) pontja szerint az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja nap/hónap/év megadásával), a szállítás tárgya (akusztikai mérőeszköz) és az ellenszolgáltatás összege, továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.

c) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.

d) Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

e) Az ajánlattevők a Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül.

f) A Kr. 21/A. § értelmében az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző három év alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, egy vagy több szerződésből, legalább nettó 15 000 000 HUF ellenszolgáltatási összegű akusztikai mérőeszköz a szerződésnek és az előírásoknak megfelelő szállítására vonatkozó referenciával. Nem HUF-ban történt szállítás esetén ajánlatkérő a szállításnapján irányadó MNB árfolyam alapján számítja át az ellenértéket HUF-ra és így veszi figyelembe az alkalmasság megállapításához.

III.2.2) Contract performance conditions

Ajánlatkérő (AK) a Kbt. 135. § (1) bekezdés szerint igazolja a teljesítést. Ajánlattevő (AT) köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani és az ajánlatkérő részére eljuttatni. AT a szerződésteljesítése során előleget nem kérhet, részszámlát nem nyújthat be, AK az ellenszolgáltatást egyösszegben, utólag fizeti meg a Kbt. 135. § (6) bekezdésre is figyelemmel. A fizetési határidő a számla AK által igazolt kézhezvételét követő 30 nap. Ajánlatkérő a szerződés szerinti kifizetést a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdései alapján teljesíti. Irányadó a Ptk. 6:155. §, valamint a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza. Biztosítékokról lásd VI.4.3) pont.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

https://ekr.gov.hu


Additional information:

Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok a felolvasólapon szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. § (2) bekezdése irányadó.


Section V: Complementary information


VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

1. Ajánlatot HUF-ban lehet adni, a szerződés HUF-ban kerül megkötésre, a kifizetés HUF-ban történik.

2. Csatolni kell AT képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró személy(ek) aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Nem MAGYARORSZÁG-on letelepedett azon ajánlattevő esetében, amelynek személyes joga nem ismeri az aláírási címpéldányt, az ajánlattevő nevében aláírásra jogosult személy erről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát kell benyújtani.

3. Az ajánlatban nem kell megjelölni sem a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (AT) alvállalkozót kíván igénybe venni, sem a már ismert alvállalkozókat.

4. Csak magyar nyelven lehet ajánlatot tenni. Az ajánlatban minden igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. AK a nem magyar nyelven benyújtott dokumentum ajánlattevő általi fordítását is elfogadja.

5. Az ajánlathoz csatolni kell a megajánlott termék paramétereit, tulajdonságait bemutató olyan szakmai ajánlatot, amelyből a műszaki leírásnak való megfelelés minden vonatkozásában megállapítható. A műszaki megfelelőség igazolásához ajánlattevőnek a szakmai ajánlatában fel kell tüntetnie a gyártót, a konkrét típusmegjelölést és a származási helyet.

6. Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § szerint. AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.

7. Kieg. táj. a Kbt. 56. § szerint. AK konzultációt és helyszíni bejárást nem tart.

8. AK a Kbt. 81. § (5) bek. alapján az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.

9. AK a Kbt. 71. § (6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza.

10. A III.1.3) pont szerinti alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. A Kr. 30. § (4) bek. megfelelően alkalmazandó.

11. AK a IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt 60 naptári napot ért.

12. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.

13. A magyar jog az irányadó.

14. A határidőkre UTC+1 az irányadó.

15. Ajánlatkérő nem köt ki ajánlati biztosítékot.

16. Nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus árlejtés alkalmazására.

17. Kiegészítés a II.1.6) ponthoz: Nem lehet részekre ajánlatot tenni, mivel ajánlatkérő jelen eljárásban 1 darab terméket kíván beszerezni.

18. FAKSZ: Dr. Guba Zoltán, ljstrszám: 00631

Kiegészítés a III.2.2) ponthoz:

Ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási kötbér vállalására köteles. A kötbér alapja a késedelmesen, vagy nem teljesített szerződés nettó vételára.

Késedelmi kötbér mértéke napi 0,4 %. A késedelmi kötbér maximális mértéke 10 %, amelynek elérése rendkívüli felmondási jogot biztosít az ajánlatkérő részére.

Meghiúsulási kötbér mértéke 15 %. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amelyért ajánlattevő felelős lehetetlenné válik, vagy ajánlattevő a teljesítést megtagadja, vagy a teljesítéssel felhagy, a szerződés meghiúsul és ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Meghiúsulás esetén ajánlatkérőt rendkívüli felmondási jog illeti meg.

A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint abban az esetben érvényesíthetőek, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.

Ajánlatkérő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.

A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.

Ajánlattevő jótállás vállalására köteles a II.2.4) rovatban foglaltak szerint.


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

A Kbt. 148. § (3)-(4) bekezdésének megfelelően.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-05

English Language Unavailable

CPV Codes
32342400; Acoustic devices;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions