Finland-Turku: Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Finland-Turku: Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items
OJEU (High Value) 583205-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-10
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Kaarea Kunnossapito Oy
National registration number: 2701289-6
Postal address: PL 683
Town: Turku
Postal code: 20101
Country: FI
Contact person: Katja Kontiokangas
Telephone: +358 505589311
E-mail: katja.kontiokangas@kaarea.fi
NUTS code: FI1C1
Main address (URL): http://www.kaarea.fi

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://tarjouspalvelu.fi/kaareakp?id=260377&tpk=20a6b45f-7d7b-44c7-ba38-48f2af04ee9e

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://tarjouspalvelu.fi/kaareakp?id=260377&tpk=20a6b45f-7d7b-44c7-ba38-48f2af04ee9e
I.4) Type of the contracting authority:
julkisoikeudellinen laitos
I.5.2) Other activity -
kKunnossapitoalan monipalveluyritys

Section II: Object of Contract


Title:

LVI-tarvikkeet ajalle 1.2.2020 (tavoite)-31.1.2021


II.1.4) Short description

Hankinnan kohteena on Kaarea Kunnossapito Oy: lle hankittavat LVI-tarvikkeet. Hankittavat volyymituotteet on eritelty tarkemmin tarjouspyynnön liitteenä olevalla tarjouslomakkeella, jota käytetään tarjousvertailun pohjana. Lisäksi voidaan hankkia volyymituoteluettelon ulkopuolelta muita LVI-tarvikkeita. Tarjouslomakkeessa mainitut hankintamäärät ovat karkeita arvioita, eikä sopimus muodosta tilaajalle määräostovelvoitetta.

Tarjoajalla on oltava vähintään yksi (1) noutomyymälä Turun kaupungin alueella, josta tilaajan edustaja pääsee itse valitsemaan/keräämään tuotteita. Ellei tarjoajan noutomyymälästä löydy tilaajan tarvitsemia tuotteita, tilaajalla on oikeus hankkia tällaiset tuotteet suorahankintana valitsemastaan myymälästä.

Tarjottavien tuotteiden on täytettävä tarjouslomakkeessa esitetyt vähimmäisvaatimukset sekä EU:n rakennustuoteasetusta 305/2011 koskevat määräykset (tuotteiden CE-merkintä).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: FI1C1
II.1.4) Short description

Hankinta on EU-kynnysarvon ylittävä hankinta. Hankintaan sovelletaan lakia julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016, hankintalaki) ja tilaajan selvitysvelvollisuudesta ja vastuusta ulkopuolista työvoimaa käytettäessä annetttua lakia (1233/2006 tilaajavastuulaki). Tarjoukseen tekemisestä tai menettelyyn osallistumisesta ei makseta palkkioita. Tarjousasiakirjat ovat saatavilla suomen kielellä. Tarjous laaditaan suomen kielellä. Tarjousten avaamisen jälkeen suoritetaan määräajassa saapuneiden tarkastus ja arviointi.

Tarjousten arviointi ja vertailu suoritetaan kolmessa (3) vaiheessa:

1) Tarjoajien soveltuvuuden ja kelpoisuuden arviointi

2) Tarjousten tarjouspyynnön mukaisuuden tarkistaminen

3) Tarjousten vertailu.

Kolmanteen vaiheeseen päässeet tarjoukset ovat mukana lopullisessa vertailussa. Tarjoajien kelpoisuutta arvioidaan kohdassa kelpoisuus- ja vähimmäisvaatimukset ilmoitettujen kriteerien perusteella. Tarjouksen on vastattava tarjouspyyntöä ja siinä mainittuja vaatimuksia.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-01
II.2.7) End 2021-01-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimukautta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja optiokausi kerrallaan ja tilaaja ilmoittaa optiokauden käyttämisestä ennen sopimuskauden päättymistä.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Tilaaja varaa oikeuden jatkaa sopimukautta kahdella (2) yhden (1) vuoden mittaisella optiokaudella. Optiokaudella tarkoitetaan mahdollisuutta sopimuksen jatkamiseen alkuperäisin ehdoin. Optiokauden käytöstä päättää tilaaja optiokausi kerrallaan ja tilaaja ilmoittaa optiokauden käyttämisestä ennen sopimuskauden päättymistä.Section III: Legal, economic, financial and technical information


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 3
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 13:00

Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: FI
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
44160000; Pipeline, piping, pipes, casing, tubing and related items;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions