Finland-Helsinki: Medical consumables

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Finland-Helsinki: Medical consumables
OJEU (High Value) 583215-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-10
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä / HUS Logistiikka
National registration number: 1567535-0
Postal address: PL 441, HUS (Uutistie 5, 01770 Vantaa)
Town: Helsinki
Postal code: 00029
Country: FI
Contact person: Ida Hagström
E-mail: ida.hagstrom@hus.fi
NUTS code: FI1
Main address (URL): http://www.hus.fi
I.2.3) The contract is awarded by a central purchasing body

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=274915&tpk=76bfedac-e33f-473a-a631-b89cf637e55a

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://tarjouspalvelu.fi/huslogistiikka?id=274915&tpk=76bfedac-e33f-473a-a631-b89cf637e55a
I.4) Type of the contracting authority:
sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Kemikaalinkestävät tutkimuskäsineet laboratoriotyöhön


II.1.4) Short description

Hankinta on jatkoa HUS 006-2019 Tutkimuskäsineet kilpailutukselle laboratoriotyössä käytettävien kemikaalinkestävien tutkimuskäsineiden osalta. Hankintaa koskeva aiempi menettely HUS 242-2019 keskeytettiin 22.11.2019 hankintapäätöksellä §122. Hankinnan kohteena ovat tarjouspyynnön mukaiset kertakäyttöiset tutkimuskäsineet. Tässä tarjouspyynnössä pyydettyjä tuotteita tulevat käyttämään Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymän yksiköt, HUS-jäsenkunnat ja kaupungit (sis. Espoon uusi sairaala, poislukien Espoon kaupunki) sekä Eksote (Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä), Kymsote (Kymenlaakson sairaanhoitoja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä) ja PHHYKY (Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä). Tässä tarjouspyynnössä mukana olevista osapuolista käytetään jäljempänä lyhennettä tilaaja. Sopimuskausi on kolme (3) vuotta. Sopimukseen sisältyy mahdollinen 1 + 1 vuoden optio. PHHYKY liittyy sopimukseen 1.5.2020 alkaen.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes



Description: Item/Lot 1
Title:

Kemikaalinkestävät tutkimuskäsineet laboratoriotyöhön

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: FI
II.1.4) Short description

Hankinta on jatkoa HUS 006-2019 Tutkimuskäsineet hankinnalle laboratoriotyössä käytettävien kemikaalinkestävien tutkimuskäsineiden osalta. Hankintaa koskeva aiempi menettely HUS 242-2019 keskeytettiin 22.11.2019 hankintapäätöksellä §122.

Tarjouspyyntö on jaettu kahteen (2) tuoteryhmään. Tarjouksen voi jättää yhteen (1) tai useampaan tuoteryhmään, päätös tehdään kunkin tuoteryhmän osalta erikseen. Jokaisen tuoteryhmän spesifikaatiot on kuvattu tarjouspyynnön kohdassa 12 Hankinnan kohteen kriteerit.

Tarjoaja toimittaa kaikki tarjouspyynnön liitteet ja pyydetyt lisätiedot tuoteryhmittäin ja/tai liittää ne tarjouspyynnössä annettujen ohjeiden mukaisesti. Liitetiedostot voivat olla suomen- tai englanninkielisiä. Yleiset pakottavat vaatimukset koskevat tarjouspyynnön kaikkia tuoteryhmiä, ellei toisin ole ilmoitettu. Tarjottujen tuotteiden tulee olla tarjouspyyntömateriaalista ilmi käyvien ehdottomien vaatimusten ja määritysten mukaisia, myös tuoteryhmän nimi osoittaa tuotteen määritteen. Tarjottujen tuotteiden tulee soveltua niille aiottuun käyttötarkoitukseen.

Tuoteryhmät ovat seuraavat:

Tuoteryhmä 1. Kemikaalinkestävät tutkimuskäsineet laboratoriotyöhön

Tuoteryhmä 2. Kemikaalinkestävät erittäin pitkät tutkimuskäsineet laboratoriotyöhön. Tarjouspyyntöön ei toivota tarjouksia tuotteista, jotka on valittu sopimustuotteiksi Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin hankintapäätöksellä § 71 Tutkimuskäsineiden hankintapäätös. Cloudian rakenteesta johtuen kohdassa 1.2 Yhteishankinta valittu vaihtoehto on: "Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö". Täsmennyksenä tähän todetaan, että HUS Logistiikka toimii HUS yhteishankintayksikkönä. Muiden mukana olevien hankintayksikköjen kanssa HUS toimii yhteistyössä hankintarenkaana.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Sopimukseen sisältyy mahdollinen 1 + 1 vuoden optio. Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään oikeuden käyttää optiokausia vain osaan päätetyistä tuotteista. Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden käyttää optiota kaikkiin tuoteryhmiin tai vain tiettyihin tuoteryhmiin.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Asia on kuvattu kohdassa II.2.7).



Description: Item/Lot 2
Title:

Kemikaalinkestävät erittäin pitkät tutkimuskäsineet laboratoriotyöhön

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: FI
II.1.4) Short description

Hankinta on jatkoa HUS 006-2019 Tutkimuskäsineet hankinnalle laboratoriotyössä käytettävien kemikaalinkestävien tutkimuskäsineiden osalta. Hankintaa koskeva aiempi menettely HUS 242-2019 keskeytettiin 22.11.2019 hankintapäätöksellä §122.

Tarjouspyyntö on jaettu kahteen (2) tuoteryhmään. Tarjouksen voi jättää yhteen (1) tai useampaan tuoteryhmään, päätös tehdään kunkin tuoteryhmän osalta erikseen. Jokaisen tuoteryhmän spesifikaatiot on kuvattu tarjouspyynnön kohdassa 12 Hankinnan kohteen kriteerit.

Tarjoaja toimittaa kaikki tarjouspyynnön liitteet ja pyydetyt lisätiedot tuoteryhmittäin ja/tai liittää ne tarjouspyynnössä annettujen ohjeiden mukaisesti. Liitetiedostot voivat olla suomen- tai englanninkielisiä. Yleiset pakottavat vaatimukset koskevat tarjouspyynnön kaikkia tuoteryhmiä, ellei toisin ole ilmoitettu. Tarjottujen tuotteiden tulee olla tarjouspyyntömateriaalista ilmi käyvien ehdottomien vaatimusten ja määritysten mukaisia, myös tuoteryhmän nimi osoittaa tuotteen määritteen. Tarjottujen tuotteiden tulee soveltua niille aiottuun käyttötarkoitukseen.

Tuoteryhmät ovat seuraavat:

Tuoteryhmä 1. Kemikaalinkestävät tutkimuskäsineet laboratoriotyöhön

Tuoteryhmä 2. Kemikaalinkestävät erittäin pitkät tutkimuskäsineet laboratoriotyöhön. Tarjouspyyntöön ei toivota tarjouksia tuotteista, jotka on valittu sopimustuotteiksi Helsingin ja uudenmaan sairaanhoitopiirin hankintapäätöksellä § 71 Tutkimuskäsineiden hankintapäätös. Cloudian rakenteesta johtuen kohdassa 1.2 Yhteishankinta valittu vaihtoehto on: "Sopimuksen tekee yhteishankintayksikkö". Täsmennyksenä tähän todetaan, että HUS Logistiikka toimii HUS yhteishankintayksikkönä. Muiden mukana olevien hankintayksikköjen kanssa HUS toimii yhteistyössä hankintarenkaana.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 36
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Sopimukseen sisältyy mahdollinen 1+1 vuoden optio. Tarjouksen pyytäjä pidättää itsellään oikeuden käyttää optiokausia vain osaan päätetyistä tuotteista. Hankintayksikkö varaa mahdollisuuden käyttää optiota kaikkiin tuoteryhmiin tai vain tiettyihin tuoteryhmiin.

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Asia on kuvattu kohdassa II.2.7).



Section III: Legal, economic, financial and technical information


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 12
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 12:01

Additional information:

Tarjouspyynnössä ilmoitetut kellonajat ovat Suomen aikoja. Tarjoukset pyritään avaamaan samana päivänä kuin tarjousten jättämisen määräaika on päättynyt.


Section V: Complementary information



Additional information:

Vaihtoehtoiset ja rinnakkaiset tarjoukset:

Vaihtoehtoiset tarjoukset eivät ole sallittuja. Rinnakkaiset tarjoukset eivät ole sallittuja.

Alihankinta:

Tarjoaja voi käyttää alihankkijoita. Tarjoaja vastaa alihankkijan työstä kuin omastaan suhteessa hankintayksikköön. Hankintayksikkö allekirjoittaa hankintasopimuksen vain tarjouksen jättäneen yrityksen kanssa. Hankinnan tuottamisessa käytettävät alihankkijat on nimettävä. Nimetyistä alihankkijoista on annettava seuraavat tiedot:

- Alihankkijayrityksen virallinen nimi ja Y-tunnus

- Alihankkijan rooli hankinnassa

- Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi).

Alihankkijaa koskevat tiedot tulee antaa erillisellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta, ja liite tulee nimetä "Alihankkijan tiedot". Nimetyt alihankkijat katsotaan tarjoajan resursseiksi. Siksi tarjoajien on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt alihankkijat ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli tarjoaja tulee valituksi. Voittajaksi valitun tarjoajan on toimitettava suoraan palvelun tuottamiseen osallistuvista alihankkijoista vastaavat todistukset ja selvitykset, kuin tässä lomakkeessa on vaadittu, ennen hankintasopimuksen allekirjoitusta.

Ryhmittymä:

Ryhmittymänä tarjoaminen on sallittua. Ryhmittymän on kyettävä viimeistään sopimuksen allekirjoitushetkellä osoittamaan yksi (1) organisaatio, joka hoitaa kaiken yhteydenpidon HUS Logistiikan kanssa. Kuitenkin kaikki ryhmittymän jäsenet yhdessä vastaavat sopimusvastuista allekirjoittamalla hankintasopimuksen. Ryhmittymän on sitouduttava siihen, että tarjouksessa nimetyt ryhmittymän jäsenet ovat käytettävissä hankinnan toteuttamiseen, mikäli ryhmittymä tulee valituksi. Em. sitoumus velvoittaa erityisesti, koska ryhmittymän kaikkien jäsenten resurssit ja tiedot vaikuttavat kelpoisuusvaatimuksiin.

Ryhmittymästä tulee antaa seuraavat tiedot:

Kaiki ryhmittymään kuuluvat organisaatiot:

- Virallinen nimi ja Y-tunnus

- Ryhmittymän jäsenen rooli hankinnassa

- Yhteystiedot (ml. maa, mikäli muu kuin Suomi)

- Kuvaus siitä, miten ryhmittymä on organisoitunut

- Tieto siitä, miten yhteydenpito tilaajan kanssa järjestetään.

Ryhmittymää koskevat tiedot tulee antaa erillellä liitteellä, joka ladataan osaksi tarjousta, ja liite tulee nimetä "Ryhmittymän tiedot".


Review body:
Official name: Markkinaoikeus
Postal address: Radanrakentajantie 5
Town: Helsinki
Postal code: 00520
Country: FI
Telephone: +358 295643300
E-mail: markkinaoikeus@oikeus.fi
Fax: +358 295643314
URL: http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
33140000; 33000000; Medical consumables; Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions