Romania-Bucharest: Personal computers

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Bucharest: Personal computers
OJEU (High Value) 583266-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-10
Deadline 2020-01-15 15:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: R.A. Romatsa – Administrația Română a Serviciilor de Trafic Aerian
National registration number: RO1589932
Postal address: Str. Ion Ionescu de la Brad nr. 10
Town: Bucureşti
Postal code: 013813
Country: RO
Contact person: Adrian Cojoc
Telephone: +40 212083528
E-mail: adrian.cojoc@romatsa.ro, petronela.dionise@romatsa.ro, gabriela.enache@romatsa.ro, magda.dinu@romatsa.ro, bogdan.tintar@romatsa.ro
Fax: +40 212083564
NUTS code: RO321
Main address (URL): www.romatsa.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100082627

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
Regie autonomă
I.5.2) Other activity -
Activități aeroportuare

Section II: Object of Contract


Title:

Tehnică de calcul

Reference number: 20033/08.10.2019

II.1.4) Short description

Achizitia de tehnica de calcul, computere personale si ecrane de afisare conform specificatiilor tehnice din caietul de sarcini.

Autoritatea contractanta va raspunde in mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatii suplimentare cu 10 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor, in masura in care acestea au fost adresate in termen de 15 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 15.

Raspunsul consolidat la toate solicitarile de clarificari va fi transmis o singura data, in SEAP, semnat cu semnatura electronica extinsa.

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 2191747

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes

II.1.6.5) maximum number of lots
13
II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 13

Description: Item/Lot 1
Title:

Lot 7 – Ecrane de afișare tip B

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

R.A. Romatsa – Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10 sector 1.

II.1.4) Short description

Conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termenul de livrare
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
Value excluding VAT: RON 36000
II.02.07) Duration in months 8
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Lot 2 – Computere personale de tip B, și B 1

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

R.A. Romatsa – Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10 sector 1.

II.1.4) Short description

Conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termenul de livrare
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
Value excluding VAT: RON 388998
II.02.07) Duration in months 8
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Lot 12 – Ecrane de afișare tip G

II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

R.A. Romatsa – Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10 sector 1.

II.1.4) Short description

Conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termenul de livrare
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
Value excluding VAT: RON 987003
II.02.07) Duration in months 8
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

Lot 5 – Stații de lucru HP Z400

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

R.A. Romatsa – Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10 sector 1.

II.1.4) Short description

Conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termenul de livrare
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
Value excluding VAT: RON 40000
II.02.07) Duration in months 8
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 5
Title:

Lot 4 – Computere personale de tip D fără ventilator

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

R.A. Romatsa – Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10 sector 1.

II.1.4) Short description

Conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termenul de livrare
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
Value excluding VAT: RON 55000
II.02.07) Duration in months 8
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 6
Title:

Lot 10 – Ecrane de afișare tip E

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

R.A. Romatsa – Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10 sector 1.

II.1.4) Short description

Conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termenul de livrare
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
Value excluding VAT: RON 30000
II.02.07) Duration in months 8
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 7
Title:

Lot 6 – Ecrane de afișare tip A

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

R.A. Romatsa – Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10 sector 1.

II.1.4) Short description

Conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termenul de livrare
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
Value excluding VAT: RON 12750
II.02.07) Duration in months 8
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 8
Title:

Lot 11 – Ecrane de afișare tip F

II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

R.A. Romatsa – Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10 sector 1.

II.1.4) Short description

Conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termenul de livrare
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
Value excluding VAT: RON 348000
II.02.07) Duration in months 8
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 9
Title:

Lot 13 – Ecrane de afișare tip H

II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

R.A. Romatsa – Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10 sector 1.

II.1.4) Short description

Conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termenul de livrare
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
Value excluding VAT: RON 23500
II.02.07) Duration in months 8
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 10
Title:

Lot 1 – Computere personale rackabile de tip A

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

R.A. Romatsa – Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10 sector 1.

II.1.4) Short description

Conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termenul de livrare
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
Value excluding VAT: RON 8000
II.02.07) Duration in months 8
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 11
Title:

Lot 3 – Computer personale de tip C

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

R.A. Romatsa – Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10 sector 1.

II.1.4) Short description

Conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termenul de livrare
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
Value excluding VAT: RON 224000
II.02.07) Duration in months 8
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 12
Title:

Lot 9 – Ecrane de afișare tip D

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

R.A. Romatsa – Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10 sector 1.

II.1.4) Short description

Conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termenul de livrare
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
Value excluding VAT: RON 30000
II.02.07) Duration in months 8
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 13
Title:

Lot 8 – Ecrane de afișare tip C

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: RO321
II.2.3.2) Main site or place of performance:

R.A. Romatsa – Bulevardul Ion Ionescu de la Brad nr. 10 sector 1.

II.1.4) Short description

Conform cerintelor din caietul de sarcini.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termenul de livrare
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 90
Value excluding VAT: RON 8496
II.02.07) Duration in months 8
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca în situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata îndeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire cu informatiile aferente situatiei lor.

La solicitarea autoritatii contractante numai candidatul/ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor va prezenta urmatoarele documente justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE:

— certificat fiscal privind lipsa datoriilor restante cu privier la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate, valabil la momentul prezentarii acestuia in SEAP,

— cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv, daca este cazul,

— documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice,

— alte documente edificatoare, dupa caz.

Pentru ofertantii nerezidenti, în conformitate cu prevederile art. 168 alin. (3) din Legea 98/2016 privind achizitiile publice, în cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul/candidatul nu se emit documente de natura celor prevazute la alin. (1) sau respectivele documente nu vizeaza toate situatiile prevazute la art. 164, 165 si 167, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta o declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati.

Ofertantii, asociatii, tertii sustinatori si subcontractantii acestora trebuie sa respecte Regulile de evitare a conflictului de interese prevazute la art. 58, 60, 61, 62, 63 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice si vor prezenta in acest sens o declaratie privind conflictul de interese.

Precizam ca numele persoanelor ce detin functii de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt:

— Bogdan Costas – director general,

— Fanica Carnu – director general adjunct,

— Dragos Titea – director juridic si administrativ,

— Adrian Cojoc – p. director economic,

— Marietta Babos – contabil sef,

— Cosmin Dumitrescu – director tehnic,

— Daniel Ester – sef Serviciu SIT,

— Adriana Francu – Serviciul Investitii,

— Bogdan Balasoiu – inginer Serviciul SIT,

— Laura Rusescu – Serviciul Juridic,

— Emilia Nita – expert Directia Economica,

— Sorin Popescu – expert Serviciul Logica,

— Magdalena Dinu – expert SPMA,

— Gabriela Enache – expert SPMA

În vederea verificarii informatiilor cuprinse în DUAE, conform art. 196 din Legea nr. 98/2016, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor, iar ofertantul are obligatia de a prezenta documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, respectiv:

— Pentru operator economic român: certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul competent teritorial. Din certificatul constatator/extrasul de registru prezentat trebuie sa rezulte:

(a) obiectul de activitate al ofertantului; obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în CAEN din certificatul constatator emis de ONRC,

(b) starea ofertantului,

(c) persoanele care reprezinta ofertantul în relatia cu tertii. Informatiile cuprinse în acest document, trebuie sa fie reale/actuale la data prezentarii.

Nota: se permite dovedirea capacitatii de exercitar [...] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Section V: Complementary informationAdditional information:

1) Un operator economic poate participa la procedura numai daca este inregistrat in SEAP. Toata corespondenta dintre autoritatea contractanta si operatorii economici inainte si dupa depunerea ofertelor se realizeaza numai prin intermediul SEAP;

2) Corespondenta si toate documentele depuse de operatorii economici vor fi in limba romana;

3) Documentatia de atribuire se posteaza integral în cadrul anuntului de participare publicat pe site-ul www.e-licitatie.ro

4) Solicitarile de clarificari ale potentialilor ofertanti se vor adresa in mod exclusiv in SEAP la sectiunea „Intrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice. Raspunsurile la solicitarile de clarificari se vor posta in termen legal [mentionat la sectiunea II.1.4) din fisa de date a achizitiei] la rubrica de „Documentatii, clarificari si decizii” a anuntului de participare publicat pe site-ul www.elicitatie.ro

5) Comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare privind ofertele depuse, in SEAP la sectiunea „Intrebari”. Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Intrebari”), integral in sectiunea corespunzatoare respectivei solicitari, sub forma unuia sau a mai multor documente/fisiere distincte, semnate cu semnatura electronica a ofertantului;

6) Pentru demonstrarea îndeplinirii criteriilor de calificare prevazute în fisa de Date a achizitiei, ofertantul are dreptul si obligatia de a prezenta initial doar documentul unic european (DUAE). Prin completarea acestui document se confirma ca sunt indeplinite cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate în documentatia de atribuire. Ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare;

7) Limba care guverneaza contractul este limba romana; toate comunicarile intre operatorul economic si autoritatea contractanta vor fi in limba romana;

8) Pentru vizualizarea documentelor de atribuire anexate anuntului de participare disponibile pe SEAP, trebuie utilizata o aplicatie care permite deschiderea si verificarea oricarui tip de document semnat electronic, indiferent de furnizorul certificatului si aplicatiei cu care au fost semnate documentele, in conditiile respectarii Legii 455/2001 privind semnatura electronica;

9) Conform prevederilor art. 57 din Legea nr. 98/2016, ofertantul va preciza în cadrul ofertei informatiile care sunt confidentiale (dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic în special în ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala);

10) In cazul in care 2 sau mai multe oferte sunt clasate pe primul loc, cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut de factorii de evaluare in ordinea crescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, autoritatea contractanta are dreptul sa solicite noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cu propunerea financiara cea mai mica;

11) Fiecare operator economic participant la procedura va completa (daca este cazul) o declaratie privind partea/partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti cu indicarea procentului de subcontractare.


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Legea 101/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-06

English Language Unavailable

CPV Codes
30213000; 30231300; Personal computers; Display screens;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions