Belgium-Kapelle-op-den-Bos: Hire of buses and coaches with driver

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Belgium-Kapelle-op-den-Bos: Hire of buses and coaches with driver
OJEU (High Value) 584152-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-10
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gemeente Kapelle-op-den-Bos
Postal address: Marktplein 29
Town: Kapelle-op-den-Bos
Postal code: 1880
Country: BE
Contact person: De heer Bralt Michiels
Telephone: +32 15713271
E-mail: bralt.michiels@kapelle-op-den-bos.be
Fax: +32 15713725
NUTS code: BE241
Main address (URL): www.Kapelle-op-den-bos.be

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://cloud.3p.eu/Downloads/1/100/0G/2019

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://eten.publicprocurement.be
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Raamovereenkomst gemeentelijk busvervoer en scholenvervoer

Reference number: 2019/056

II.1.4) Short description

Het betreft het busvervoer voor zowel gemeente als scholen uit de gemeente. De scholen zullen zelf kunnen kiezen of zij gebruik zullen maken en voor welke activiteiten. Dit zal voornamelijk gaan over busvervoer naar het zwembad, bibliotheek, uitstappen. Voor de gemeentelijke diensten zal dit voornamelijk gaan over vervoer voor de werking van kampen tijdens de vakanties alsook het dagelijks vervoer tussen school en BKO.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


II.1.6.7) The contracting authority reserves the right to award concessions combining the following lots or groups of lots -

Perceel 1 en 3: hiervoor kan de inschrijver een kortingspercentage invullen.


Description: Item/Lot 1
Title:

Busvervoer BKO – scholen

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: BE241
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Diverse locaties.

II.1.4) Short description

Busvervoer tussen BKO en scholen.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Milieuvriendelijkheid
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 80
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-07-01
II.2.7) End 2021-06-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Niet gespecifieerd.

II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Busvervoer met grote bus +50 plaatsen voor uitstappen op afroep

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: BE241
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Diverse locaties.

II.1.4) Short description

Zie II.2.1).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Milieuvriendelijkheid
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 80
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-07-01
II.2.7) End 2021-06-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Niet gespecifieerd.

II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Busvervoer voor scholen: korte afstanden binnen gemeente

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: BE241
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Diverse locaties.

II.1.4) Short description

Zie II.2.1).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Milieuvriendelijkheid
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 80
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-07-01
II.2.7) End 2021-06-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Niet gespecifieerd.

II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een passende bankverklaring opgesteld overeenkomstig het model vervat in bijlage 11 van het KB van 18.4.2017;

2) het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico's.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

1) Er mogen geen opmerking betreffende betalingen zijn;

2) Een bewijs van het lopende jaar 2019 dient toegevoegd te worden.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een lijst van de voornaamste diensten die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1) Minstens 1 gelijkaardige opdracht in het afgelopen jaar.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-04-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Bureel technische dienst, administratief centrum.


Section V: Complementary informationAdditional information:

De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/


Review body:
Official name: Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel
Postal code: 1040
Country: BE

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-05

English Language Unavailable

CPV Codes
60172000; Hire of buses and coaches with driver;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions