Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Paks: Electrical wiring and fitting work
OJEU (High Value) 584937-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-10
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Water, energy, transport and telecommunications sectors
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Negotiated procedure

Description :
CONTRACT NOTICESection I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: MVM Paksi Atomerőmű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
National registration number: EKRSZ_35969877
Postal address: Hrsz.: 8803/17 8803/17
Town: Paks
Postal code: 7030
Country: HU
Contact person: Bakó Györgyi
Telephone: +36 75506750
E-mail: kozbeszerzes@npp.hu
Fax: +36 75508517
NUTS code: HU233
Main address (URL): http://www.atomeromu.hu
Address of the buyer profile (URL): http://www.atomeromu.hu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001526882019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001526882019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address


Section II: Object of Contract


Title:

Huzalozott irányítástechnikai rendszerek felújítása

Reference number: EKR001526882019

II.1.4) Short description

Huzalozott irányítástechnikai rendszerek felújítása

III.1.3) folyt.:

M5/2: a nukl. létesítmények nukl. biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rend. 30. § szerinti, az MVM PA Zrt. által, a FEL 005 szállítók nukl. biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott, legalább ABOS 2, 3 bizt.-i oszt.-ba sorolt villamos, és ir. tech.-i rendszerek és rendszerelemek átalakításával, összefüggően szerelési, kivitelezési minősítéssel, vagy a minősítési eljárás megindítására vonatkozó kérelemmel.

Az előírt műszaki és szakmai alkalmassági követelményeknek a közös RJ-k együttesen is megfelelhetnek.

A további részletes feltételeket a KD tartalmazza.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: HU233
II.2.3.2) Main site or place of performance:

MVM Paksi Atomerőmű Zrt. (MVM PA Zrt.) székhelye, 7030 Paks, hrsz.: 8803/17.

II.1.4) Short description

Az MVM PA Zrt. Huzalozott irányítástechnikai rendszereinek felújítása.

A rekonstrukciót nukleáris biztonsági osztályba vagy kategóriába sorolt funkciókat megvalósító rendszereken és rendszerelemeken MSZ EN 61226 szerinti B; C; NC kategóriájú vagy Atomerőművi Rendszerek és Rendszerelemek Biztonsági Osztályba Sorolása (ABOS) 2; 3 biztonsági osztály követelményeinek megfelelő eszközökkel kell megvalósítani.

A Huzalozott irányítástechnikai rendszerek felújítása Keretmegállapodás keretén belül a szerződések műszaki megoldásait és műszaki tartalmát, azok műszaki követelmény rendszerét a – Huzalozott irányítástechnikai rendszerek felújítása keretmegállapodás terjedelmébe tartozó berendezés és eszközspecifikációk tartalmazzák.

A Keretmegállapodásra vonatkozó gazdasági és műszaki ajánlatokat az alább felsorolt berendezésekre kell megadni.

Az alább felsorolt berendezések reprezentálják a megrendelő által felújítani kívánt berendezés terjedelmet.

1. Vezénylői pult 66 db

2. RTZO típusú elosztó mező 716 db

3. 06F típusú elosztó mező 617 db

4. JR típusú mérőköri betáplálás szekrény 67 db

5. Tábla típusú mérőköri betáplálás tábla 58 db

6. Tábla típusú hatértékképző szekrény 66 db

7. Vezénylői tábla hegesztett 116 db

8. Vezénylői tábla csavaros 367 db

9. Jelzőtablót tartalmazó tábla 88 db

10. Jelzőrendszeri közös tábla 46 db

11. Irányítástechnikai relétábla 154 db

12. Kontaktmanométer kiváltása kontaktmanométerre 612 db

13. Kontaktmanométer kiváltása nyomáskapcsolóra 224 db

14. Kontaktmanométer kiváltása nyomáskapcsolóra és helyi megjelenítés biztosítása 200 db

15. Kontaktmanométer kiváltása helyi kijelzős elektronikus nyomáskapcsoló eszközre 200 db

16. Kontaktm. kiváltása analóg, helyi kijelzős távadó és elektronikus határérték képző eszközre 312 db

A berendezések részletes műszaki leírását a Keretmegállapodás Műszaki Leírás és mellékletei tartalmazzák.

Elvégzendő feladatok általános ismertetése:

— projekt menedzsment, minőségirányítási és minőségbiztosítási feladatok végrehajtása,

— a műszaki követelményeknek megfelelően teljes körű tervezői – műszaki tervezési, kiviteli tervezési, megvalósulási tervezési – feladatok végrehajtása villamos, irányítástechnikai, informatikai, szoftver és gépészeti terjedelemben

— organizációs, sugárvédelmi, hulladékkezelési és minőségbiztosítási tervfejezetek készítése

— engedélyeztetési dokumentációk összeállításával és nukleáris létesítmények tervezésével összefüggő szakértői tevékenység ellátása

— teljes körű beszerzési, gyártási, kivitelezési feladatok (villamos, irányítástechnikai, informatikai és gépészeti terjedelemben) végrehajtása

— irányítástechnikai funkciót ellátó eszközök fejlesztése és minősítése a meghatározott műszaki leírások, nemzetközi ajánlások és hatályos jogszabályok szerint

— gyártóművi tesztelési folyamatok végrehajtása

— üzembe helyezések végrehajtása villamos, irányítástechnikai, informatikai és gépészeti terjedelemben

— terepi éles tesztek végrehajtása villamos, irányítástechnikai és gépészeti terjedelemben

— az üzembe helyezett rendszerek üzemeltetésének, karbantartásának támogatása

— képzések, oktatások szervezése, lebonyolítása

Minden dokumentációt magyar nyelven kell elkészíteni, kivételt képeznek a rendszerelemek, eszközök általános gépkönyvei, a tanúsítványok és bizonylatok, ezek nyelvezete lehet magyar vagy angol.

A kommunikáció magyar nyelven történik.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (KD) tartalmazza.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: A berendezésekre, illetve eszközökre vállalt jótállás hónapokban megadva (minimum 24 hónap az üzembe helyezéstől számítva)
Weighting: 1
Cost/Price
Weighting: 99
II.02.07) Duration in months 96
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.9.2) Minimum number of candidates: 1
II.2.9.3) Maximum number of candidates: 99
II.2.9,4) Objective criteria for choosing the limited number of candidates:

A pont kitöltése azért történt, hogy a hirdetmény feladható legyen a TED-nek.

II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:

Nagyságrend: Az alább felsorolt berendezések reprezentálják a megrendelő által felújítani kívánt berendezés terjedelmet.

1. Vezénylői pult 66 db

2. RTZO típusú elosztó mező 716 db

3. 06F típusú elosztó mező 617 db

4. JR típusú mérőköri betáplálás szekrény 67 db

5. Tábla típusú mérőköri betáplálás tábla 58 db

6. Tábla típusú hatértékképző szekrény 66 db

7. Vezénylői tábla hegesztett 116 db

8. Vezénylői tábla csavaros 367 db

9. Jelzőtablót tartalmazó tábla 88 db

10. Jelzőrendszeri közös tábla 46 db

11. Irányítástechnikai relétábla 154 db

12. Kontaktmanométer kiváltása kontaktmanométerre 612 db

13. Kontaktmanométer kiváltása nyomáskapcsolóra 224 db

14. Kontaktmanométer kiváltása nyomáskapcsolóra és helyi megjelenítés biztosítása 200 db

15. Kontaktmanométer kiváltása helyi kijelzős elektronikus nyomáskapcsoló eszközre 200 db

16. Kontaktm. kiváltása analóg, helyi kijelzős távadó és elektronikus határérték képző eszközre 312 db

(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)

III.1.3) folyt:

M1/21: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem tervezett meg (műszaki és/vagy kiviteli és/vagy megval.-i tervet) legalább 20 db a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rend. szerint Földrengés Biztonsági Osztályba Sorolás (FBOS) 3-as vagy szigorúbb földrengés-bizt-i oszt-ba sorolt vagy azzal egyenértékű bizt-i oszt-ba sorolt villamos és/vagy ir.tech-i ber-en átalakítást.

M1/22: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem végzett legalább 20 db a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rend. szerint (FBOS) 3-es vagy szigorúbb földrengés-bizt-i oszt-ba sorolt vagy azzal egyenértékű biztonsági kategóriába sorolt villamos és/vagy ir.tech-i ber-en átalakítást vagy reko.-t, mely referenciamunka magában foglalta a beszerzés/gyártást, kivitelezést, tesztelést, kivitelezést és az üzembe helyezést.

M1/23: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem szállított legalább 20 db olyan programozható és/vagy konfigurálható ir.tech-i eszközt, amelyet az MSZ EN 61226 szerinti „C” vagy szigorúbb kategóriájú vagy azzal egyenértékű funkció ellátására fejlesztett.

Alkalmatlan a RJ továbbá, ha az M1 alkalmassági követelményként előírt munkáknak a teljesítése nem az előírásoknak és a szerz.-nek megfelelően történt.

Figyelemmel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 21. § (2a) bek. a) pontjára, AK az M1 alkalmasság követelmény esetén a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett referenciákat veszi figyelembe.

Az M1 alkalmassági követelményeknek ugyanazon, komplex referenciamunkával is meg lehet felelni, amennyiben az a referenciamunka több M1 alkalmassági feltétel követelményeit is teljesíti egyszerre.

M2. Alkalmatlan a (közös) RJ a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. e) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik

M2/1: legalább 2 fő felsőfokú műszaki képesítéssel rendelkező projektvezetővel, akik külön-külön legalább 3 éves (36 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkeznek komplex létesítési projekt(ek) vezetésében.

M2/2: legalább 2 fő felsőfokú műszaki képesítéssel rendelkező projektvezetővel, akik külön-külön legalább 3 éves (36 hónapos) szakmai tapasztalattal rendelkeznek, mely 36 hónap tapasztalatból legalább egy évet (12 hónap) nukl. létesítményben szerzett.

M3. Alkalmatlan a (közös) RJ a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. b) pontja tekintetében, ha nem rendelkezik

Folyt: II.2.11-ben

II.2.10) Variants will be accepted: no
II.2.11) Options
II.2.11.2) Description of options

Az egyedi szerződés tartalmazhat opciót, amely a versenyújranyitás keretében kerül meghatározásra.

III.1.3. folyt:

M3/1: legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező tervezővel, aki rendelkezik tartószerkezeti tervezésére való jogosultsággal "T" a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerinti kamarai regisztrációval és „AT-ÉT-T” az atomenergiáról szóló törvény hatálya alá tartozó építményekkel, létesítményekkel kapcsolatos műszaki szakértői, tervezői, műszaki ellenőri és felelős műszaki vezetői tevékenység szerinti szakmagyakorlásra való alkalmasság igazolásának és nyilvántartásba vételének részletes szabályairól, továbbá a nyilvántartás adattartalmára vonatkozó szabályokról szóló 184/2016 (VII.13.) Korm. rend. szerinti nyilvántartásba vétellel, vagy

— legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik tartószerkezeti tervezési szakterület „T” jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakma gyakorlati idővel (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerint) és megfelel az AT-ÉT-T a 184/2016. (VII.13.) Korm. rend. szerint előírt nyilvántartásba vétel feltételeinek.

M3/2: legalább 1 fő épületvillamossági vagy villamosmérnöki tervezővel, aki rendelkezik az épületvillamossági tervezési szakterületen korlátozás nélküli „V” kategóriás tervezői jogosultsággal és a Magyar Mérnöki Kamarai (MMK) regisztrációval, vagy

— legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik „V” kategóriás tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a „V,” kategóriás tervezői tevékenységhez tartozó előírt szakmai gyakorlati idővel (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerint).

M3/3: legalább 2 fő energetikai vagy villamosmérnök szakemberrel, aki rendelkezik a villamossági tervezési szakterületen korlátozás nélküli „EN-A” kategóriás tervezői jogosultsággal és a MMK regisztrációval, vagy

— legalább 2 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik „EN-A” kategóriás tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a „EN-A” kategóriás tervezői tevékenységhez tartozó előírt szakmai gyakorlati idővel (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerint).

M3/4: legalább 2 fő energetikai vagy villamosmérnök szakemberrel, aki rendelkezik a villamossági tervezési szakterületen korlátozás nélküli „EN-VI” kategóriás tervezői jogosultsággal és a MMK regisztrációval, vagy

— legalább 2 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik „EN-VI” kategóriás tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a „EN-VI” kategóriás tervezői tevékenységhez tartozó előírt szakmai gyakorlati idővel (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerint).

M3/5: legalább 1 fő felsőfokú műszaki végzettséggel rendelkező tervezővel, aki rendelkezik az ionizáló sugárzás elleni védelemről és a kapcsolódó engedélyezési, jelentési és ellenőrzési rendszerről szóló 487/2015. (XII.30) Korm. rend. szerint megfogalmazott átfogó fokozatú sugárvédelmi vizsgával.

M3/6: legalább 1 fő nukl. szakértővel, aki rendelkezik korlátozás nélkül „NSZ-7” (Építészet, Statika, épületszerkezetek, épületszerkezeti anyagok) szerinti szakértői jogosultsággal és a MMK regisztrációval az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rend. szerint vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel.

M3/7: legalább 2 fő nukl. szakértővel, aki rendelkezik korlátozás nélkül „NSZ-9” (Villamos technológia - Mérés - és irányítástechnika) szerinti szakértői jogosultsággal és a MMK regisztrációval az atomenergia alkalmazása körében eljáró független műszaki szakértőről szóló 247/2011. (XI. 25.) Korm. rend. szerint vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel.

Folyt: VI.4.3-banAdditional information:

A beszerzés nem részekből áll.

Közszolgáltató ajánlatkérő esetén nem áll fenn indoklási kötelezettség.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Kizáró okok:

— A jelen közbeszerzési eljárásban nem lehet (közös) részvételre jelentkező (RJ), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ), aki a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.

Kizáró okok előzetes igazolása a részvételi jelentkezésben:

— A (közös) RJ a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (321/2015. (X. 30.) Korm. rend.) 1. § (1) bek.-ének megfelelően a részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumot (EEKD) benyújtani,

— Az EEKD-ben a (közös) RJ nyilatkozik arról, hogy a kizáró okok nem állnak fenn a (közös) RJ, illetve az alkalmasság igazolására bevont más szervezet vagy személy vonatkozásában. A nyilatkozat tartalmazza annak megjelölését, hogy a Kbt. 69. § (4) bek.-e szerint benyújtandó igazolások kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69. § (11) bek.-e szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és - szükség esetén -a hozzájáruló nyilatkozato(ka)t,

— Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a (közös) RJ arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerz. teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bek.]

Ha a RJ az alkalmassági követelményeknek az igazolásához más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, a részvételi jelentkezésben be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet EEKD-ba foglalt nyilatkozatát a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. [Kbt. 67. § (3) bek.]

Kizáró okok utólagos igazolása:

A Magyarországon letelepedett GSZ részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 8. § a)-o) pontja szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 6. §-ára.

A nem Magyarországon letelepedett GSZ részéről a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 10. § (1) bek. a)-l) pontja, a 10. § (2) bek.-e szerinti igazolások, illetve nyilatkozatok benyújtása, figyelemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 6. §-ára.

Abban az esetben, amelyben a minősített ajánlattevők jegyzéke bizonyítja, hogy a GSZ nem esik valamely a Kbt. 62. § szerinti kizáró ok hatálya alá, az ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 12. §-a szerint fog eljárni.

Az AK a Kbt. 69. § (7) bek.-e alapján már a részvételi szakaszban is kérheti a kizáró okok igazolásának a benyújtását (a Kbt. 69. § (4) bek.-e szerinti igazolások) öt munkanapos határidő kitűzésével, ha a bírálata során alapos kétsége merül fel valamely GSZ nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan.

A kizáró okok tekintetében figyelemmel kell lenni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1-16.§-ára.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. § értelmében, folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.

Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a KD tartalmazza.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Előzetes igazolás

A (közös) RJ-nek az EEKD IV. részében szereplő részletes információk megadásával kell előzetesen nyilatkoznia, hogy megfelel a III.1.2) szerinti követelménynek.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. c) pontja esetében a részvételi felhívás feladásától számított, mérlegfordulónappal lezárt három üzleti évre vonatkozó teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel, illetve ha a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor a teljes – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétel működési időtartamára vetített időarányos összegéről szóló nyilatkozattal kell igazolnia alkalmasságát.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19.§ (3) bek. esetében a (közös) RJ kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a teljes árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges.

A közös részvételi jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételi jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/.

A RJ az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bek. szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet.

Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k vagy RJ-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó GSZ teszi meg.

Az alkalmasság igazolásához igénybe vett más szervezet részéről a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet esetében az ajánlatnak, vagy több szakaszból álló eljárásban a részvételi jelentkezésnek tartalmaznia kell az ajánlattevő (AT) vagy RJ részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. /Kbt. 65.§ (12) bek./

Utólagos igazolás: a Kbt. 69.§ (4) és/vagy a 69.§ (7) bek. alapján, tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. c) pontra.

A részletes információkat a KD tartalmazza.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Alkalmatlan a (közös) RJ, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. c) pontja tekintetében, amennyiben a részvételi felhívás feladását közvetlenül megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen az 4 500 000 000 HUF-ot

Ha a (közös) RJ azért nem rendelkezik az AK által kért teljes időszakban az előírt teljes árbevételről szóló nyilatkozattal, mert a vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor az alkalmasság feltétele, hogy a működésének ideje alatt rendelkezzen a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 19. § (1) bek. c) pontja szerint előírt, összesen 4 500 000 000 HUF általános forgalmi adó nélkül számított árbevétel - működési időtartamára vetített - időarányos összegével.

Közös részvételre jelentkezés esetén, a Kbt. 65. § (6) bek.-e alapján, a közös RJ-k együttesen is megfelelhetnek, illetve azon, a Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja szerint meghatározott követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a GSZ-kre elegendő, ha közülük egy teljes mértékben megfelel az adott követelményeknek.

A RJ-nek a kért összegeket az eredeti pénznemben kell megadnia. Ha a kért adatok nem forintban állnak rendelkezésre, akkor azokat a(z) (közös) RJ által megadott pénznem alapján az AK átszámolja forintra, az eljárást megindító felhívás feladásának a napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett hivatalos devizaárfolyamon. (www.mnb.hu)

VI.3. pont folyt:

11. Felelősségbiztosítás

Az AT-ként szerződő fél köteles felmérni a KM alapján kötendő szerz.kötést megelőzően a szerz.-es tevékenységével (beleértve az alvállalkozók és egyéb GSZ-k tevékenységét is) kapcsolatos kockázatokat, ezek alapján a biztosítható és biztosítandó kockázatokat, mely kockázatok kezelése az AT-ként szerződő fél kizárólagos felelőssége. Az Általános felelősségbiztosítás kártérítési limitje nem lehet kevesebb, mint 100 M HUF/kár/év.

A Vállalkozó és az alvállalkozói és azon közreműködői, akik tervezési tevékenységet végeznek a megvalósítás során, kötelesek tervezői felelősségbiztosítást kötni és a Szerz. megkötésétől kezdődően a tervezési munka alapján elvégzett kivitelezési tevékenység Megrendelő általi végleges átvételétől számított legalább 18 hónapig fenntartani. Tervezői felelősség limit: a tervező tervezési tevékenységével kapcsolatos éves forgalmának 30 %-a, de nem lehet kevesebb, mint 20 M Ft/év. Ettől eltérni a tervező kockázatelemzése alapján lehet. Az önrészesedés nagysága: maximum a limit 10 %-a.

Az AK a(z) (közös) ATtől ajánlatában nyilatkozatot kér az előírt biztosítás vállalására vonatkozóan. A szerz.kötés időpontjára az AT-nek rendelkeznie kell az előírt felelősségbiztosítással.

Az AK a kockázatok felmérése céljából kérésre tájékoztatja a(z) (közös) AT-t a fenntartott biztosításokról. A felelősségbiztosítással kapcsolatos további tájékoztatás az EKR rendszeren keresztül kérhető.

12. A KM megkötésének tervezett időpontja: 2020.05.29.

13. A több AT-vel megkötött KM alapján, az adott beszerzések megvalósítására a Kbt. 105. § (2) bek c) pontja alapján, a verseny újranyitását követően, a dokumentációban részletezett feltételek szerint kerül sor.

14. A jelen felhívásban, KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és végrehajtási rend.ei, valamint a Ptk., valamint a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. rendelkezései irányadóak.

15. A FAKSZ neve, lajstromszáma: Bakó Györgyi, 00601

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Műszaki és szakmai alkalmasság előzetes igazolása:

A (közös) RJ-nek a részvételi jelentkezésében a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 1. § (1) és 5. § (1) bek. megfelelően az EEKD IV. részében szereplő, és az AK által meghatározott részletes információk megadásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. A közös részvételi jelentkezőknek a részvételi jelentkezésben csatolni kell a meghatalmazást tartalmazó okiratot, melynek ki kell terjednie arra, hogy a részvételi jelentkezők közül ki jogosult az EKR-ben nyilatkozatok megtételére /Kbt. 35. § (2a)/. A közös részvételi jelentkezők képviseletében tett nyilatkozatot a részvételi jelentkezést benyújtó GSZ teszi meg.

A RJ az előírt alkalmassági követelmények igazolása során, a Kbt. 65. § (7) bek. szerint bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül, tekintettel a Kbt. 65. § (9) bek.-ére is. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös AT-k vagy RJ-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést benyújtó GSZ teszi meg.

A Kbt. 65.§ (12) bek. szerint csatolandó kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell RJ/AT részére meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat. A Meghatalmazás cégszerű aláírásra nem vonatkozik.

Ha az AKnek a részvételi jelentkezések/ajánlatok bírálata során alapos kétsége merül fel valamely GSZ nyilatkozatának valóságtartalmára vonatkozóan, Kbt. 69. § (7) bek.-e szerint jár el.

Közös RJ-k esetében a képviseletre meghatalmazott RJ-nek mindegyik RJre vonatkozó EEKD-t be kell nyújtania.

Az előzetes igazolásra vonatkozó részletes információt a KD tartalmazza.

Műszaki és szakmai alkalmasság utólagos igazolása: a Kbt. 69. § (4) és/vagy a 69. § (7) bek. alapján.

Az utólagos igazolásra vonatkozó részletes információt a KD tartalmazza, figyelmemmel a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2), (2a) bek. a), b), c), e), f), j) pontjaira is. AT a Kbt. 69. (11a) szerint is eljárhat.

III.1.3) Műszaki alkalmasság folyt.

Alkalmatlan az építőipari kivételezést végző gazdasági szereplő, ha az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazd-i szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont és 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bek.).

Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§(11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt.69.§(11) bek.-e szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.

Az alk. igazolására a Kbt. 65.§(7),(9) és 69.§(11) bek. is irányadók.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

M1. Alkalmatlan a (közös) részvételi jelentkező a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. a) pontja tekintetében, ha

M1/1: az eljárást megindító felhívás (elj. meg. felh.) felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem tervezett meg (műszaki és/vagy kiviteli és/vagy megval.-i tervet) legalább 10 db Vezénylői pulton (II.2.4:1) villamos és/vagy ir.tech-i átalakítást vagy reko.-t konvencionális vagy atomerőműben.

M1/2: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem végzett el legalább 10 db Vezénylői pulton (II.2.4:1) villamos és/vagy ir.tech-i átalakítást vagy reko.-t konvencionális vagy atomerőműben, mely referenciamunka magában foglalta a beszerzés/gyártást, tesztelést, kivitelezést és üzembe helyezést.

M1/3: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem tervezett meg (műszaki és/vagy kiviteli és/vagy megval.-i tervet) legalább 20 db kisfeszültségű (0,4kV) villamos és/vagy ir.tech-i elosztószekrényen (II.2.4:2; II.2.4:3) villamos és/vagy ir.tech-i átalakítást vagy reko.-t konvencionális vagy atomerőműben.

M1/4: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem végzett el legalább 20 db kisfeszültségű (0,4kV) villamos és/vagy ir.tech-i elosztószekrényen (II.2.4:2; II.2.4:3) villamos és/vagy ir.tech-i átalakítást vagy reko.-t konvencionális vagy atomerőműben, mely referenciamunka magában foglalta a beszerzés/gyártást, tesztelést, kivitelezést és üzembe helyezést.

M1/5: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem tervezett meg (műszaki és/vagy kiviteli és/vagy megval.-i tervet) legalább 5 db mérőköri betáplálást határértékképző táblán vagy szekrényen (II.2.4:4; II.2.4:5; II.2.4:6) villamos és/vagy ir.tech-i átalakítást vagy reko.-t konvencionális vagy atomerőműben.

M1/6: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem végzett el legalább 5 db mérőköri betáplálást határértékképző táblán vagy szekrényen (II.2.4:4; II.2.4:5; II.2.4:6) villamos és/vagy ir.tech-i átalakítást vagy reko.-t konvencionális vagy atomerőműben, mely referenciamunka magában foglalta a beszerzés/gyártást, tesztelést, kivitelezést és üzembe helyezést.

M1/7: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem tervezett meg (műszaki és/vagy kiviteli és/vagy megval.-i tervet) legalább 15 db Vezénylői táblán (II.2.4:7; II.2.4:8) villamos és/vagy ir.tech-i átalakítást vagy reko.-t konvencionális vagy atomerőműben.

M1/8: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem végzett el legalább 15 db Vezénylői táblán (II.2.4:7; II.2.4:8) villamos és/vagy ir.tech-i átalakítást vagy reko.-t konvencionális vagy atomerőműben, mely referenciamunka magában foglalta a beszerzés/gyártást, tesztelést, kivitelezést és üzembe helyezést.

M1/9: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem tervezett meg (műszaki és/vagy kiviteli és/vagy megval.-i tervet) legalább 10 db Vezénylői technológiai jelzőrendszerrel kapcsolatos ir.tech-i vagy vezénylői táblán vagy szekrényen (II.2.4:9; II.2.4:10) villamos és/vagy ir.tech-i átalakítást vagy reko.-t konvencionális vagy atomerőműben.

M1/10: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem végzett el legalább 10 db Vezénylői technológiai jelzőrendszerrel kapcsolatos ir.tech-i vagy vezénylői táblán vagy szekrényen (II.2.4:9; II.2.4:10) villamos és/vagy ir.tech-i átalakítást vagy reko.-t konvencionális vagy atomerőműben, mely referenciamunka magában foglalta a beszerzés/gyártást, tesztelést, kivitelezést és üzembe helyezést.

M1/11: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem tervezett legalább (műszaki és/vagy kiviteli és/vagy megval.-i tervet) 10 db Ir.tech-i relétáblán (II.2.4:2; II.2.4:6; II.2.4:7; II.2.4:8; II.2.4:11)) villamos és/vagy ir.tech-i átalakítást vagy reko.-t konvencionális vagy atomerőműben.

Folyt: III.1.4)

III.01.04.1) List and brief description of rules and criteria:

III.1.3 folyt-a:

M1/12: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem végzett el legalább 10 db Ir.tech-i relétáblán (II.2.4:2; II.2.4:6; II.2.4:7; II.2.4:8; II.2.4:11) villamos és/vagy ir.tech-i átalakítást vagy reko.-t konvencionális vagy atomerőműben, mely referenciamunka magában foglalta a beszerzés/gyártást, tesztelést, kivitelezést és üzembe helyezést.

M1/13: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem tervezett meg (műszaki és/vagy kiviteli és/vagy megval.-i tervet) legalább 30 db impulzuscsöves nyomás vagy nyomáskülönbség mérési elven alapuló mérőkörön a mérőeszköz cseréjével járó (II.2.4:12; II.2.4:13; II.2.4:14; II.2.4:15; II.2.4:16) villamos és/vagy ir.tech-i átalakítást vagy reko.-t konvencionális vagy atomerőműben.

M1/14: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem végzett el legalább 30 db impulzuscsöves nyomás vagy nyomáskülönbség mérési elven alapuló mérőkörön a mérőeszköz cseréjével járó (II.2.4:12; II.2.4:13; II.2.4:14; II.2.4:15; II.2.4:16) villamos és/vagy ir.tech-i átalakítást vagy reko.-t konvencionális vagy atomerőműben, mely referenciamunka magában foglalta a beszerzés/gyártást, tesztelést, kivitelezést és üzembe helyezést.

M1/15: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem tervezett meg (műszaki és/vagy kiviteli és/vagy megval.-i tervet) legalább 30 db impulzuscsöves nyomás vagy nyomáskülönbség mérési elven alapuló mérőkörön a mérőeszköz cseréjéhez kapcsolódó (II.2.4:12; II.2.4:13; II.2.4:14; II.2.4:15; II.2.4:16) gépészeti (lakatos és/vagy hegesztési munkák összessége) átalakítást konvencionális vagy atomerőműben.

M1/16: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem végzett el legalább 30 db impulzuscsöves nyomás vagy nyomáskülönbség mérési elven alapuló mérőkörön a mérőeszköz cseréjéhez kapcsolódó (II.2.4:12; II.2.4:13; II.2.4:14; II.2.4:15; II.2.4:16 gépészeti (lakatos és/vagy hegesztési munkák összessége) átalakítást konvencionális vagy atomerőműben, mely referenciamunka magában foglalta a beszerzés/gyártást, tesztelést, kivitelezést és üzembe helyezést.

M1/17: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem tervezett meg (műszaki és/vagy kiviteli és/vagy megval.-i tervet) legalább 20 db az MSZ EN 61226 szerinti „C” vagy szigorúbb kategóriájú vagy a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rend. szerint Atomerőművi Rendszerek Bizt-i oszt-ba Sorolása (ABOS) 3-as vagy szigorúbb bizt-i oszt-ba sorolt vagy azzal egyenértékű funkciót megvalósító villamos és/vagy ir.tech-i ber-en átalakítást.

M1/18: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem végzett legalább 20 db az MSZ EN 61226 szerinti „C” vagy szigorúbb kategóriájú vagy a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rend. szerint (ABOS) 3-as vagy szigorúbb bizt-i oszt-ba sorolt vagy azzal egyenértékű funkciót megvalósító villamos és/vagy ir.tech-i ber-en átalakítást és/vagy reko.-t, mely referenciamunka magában foglalta a beszerzést/gyártást, tesztelést, kivitelezést és az üzembe helyezést.

M1/19: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem tervezett meg (műszaki és/vagy kiviteli és/vagy megval.-i tervet) legalább 20 db az MSZ EN 61226 szerinti „B” vagy szigorúbb kategóriájú vagy a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rend. szerint (ABOS) 2-es bizt-i oszt-ba sorolt vagy azzal egyenértékű funkciót megvalósító villamos és/vagy ir.tech-i ber-en átalakítást.

M1/20: az elj. meg. felh. felad-tól visszafelé számított 60 hónapban nem végzett legalább 20 db az MSZ EN 61226 szerinti „B” vagy szigorúbb kategóriájú vagy a 118/2011. (VII. 11.) Korm. rend. szerint (ABOS) 2-es bizt-i oszt-ba sorolt vagy azzal egyenértékű funkciót megvalósító villamos és/vagy ir.tech-i ber-en átalakítást vagy reko.-t, mely referenciamunka magában foglalta a beszerzést/gyártást, tesztelést, kivitelezést és az üzembe helyezést.

Folyt. II.2.9. pontban

III.01-06_01) Deposits and guarantees required:

Biztosítékok:

A KM alapján kötött Szerz.-ek az alábbi biztosítékokat fogják tartalmazni:

Teljesítési biztosíték 5 %, jóteljesítési biztosíték 2,5 %.

A biztosítékok az AT-ként szerződő fél választása szerint a Kbt. 134. § (6) bek.-e alapján teljesíthetőek.

Késedelmi, hibás teljesítési, nemteljesítési és szabályszegési kötbér.

Jótállás és kellékszavatosság.

A részletes feltételeket a KD részét képező szerz. tervezet tartalmazza.

III.01-07_01) Main financing conditions and payement arrangements and/or reference to the relevant provisions governing them:

AK a finansz.-hoz szüks. pénzügyi fed.-tel saját forrásból rendelkezik. A szerz. szerinti telj. alapján benyújtott részszámlákat valamint a végszámlát az AK a (rész) teljesítést követően átut.-sal egyenlíti ki. A KM alapján kötött Szerz.-ekben az építési ber.-ok, valamint az építési ber.-hoz kapcs. terv-i és mérnöki szolg.-ok közbesz.-ének részletes szab.-iról szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 32. § (3) bek.-ére tekintettel kerül meghatározásra a részszámlák mennyisége. [A Kbt. 135. § (1)-(3) és (5)-(7) bek.-e, a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bek.-e alapján.]

Amennyiben a nyertes AT-ként szerződő fél a teljesítéséhez alváll.-ót vesz igénybe, akkor a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-étől eltérően a kifizetés során a Kbt. 135. § (3) bek.-e előírásait is figyelembe kell venni. AK alváll.-ók bev.-a esetén a számlák kif.-ére von.-an 322/2015.(X.30.) Korm. rend. 32/A és 32/B § előírásait alk.-za.

Folyt. IV.1.6) pontban.

III.01-08_01) Legal form to be taken by the group of economic operators to whom the contract is to be awarded:

Az AK a Kbt. 35. § (8) bek.-e alapján nem követeli meg, de nem is teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerz. teljesítése érdekében.

III.2.2) pont folyt:

— a KM Műszaki Leírás 5.1 Eszközökkel szemben támasztott Műszaki Minimum követelmények pontjában meghatározott minősítettségi követelményeknek való megfelelést a nyertes AT-k igazolták.

Fentiek igazolására, vállalására az AK az ajánlatban nyilatkozatot kér be, mely nyilatkozat bármely feltételének be nem tartása, a nyertes AT visszalépésének minősül, mely esetben az AK a Kbt. 131. § (4) bek. szerint az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített AT-vel kötheti meg a szerz.-t, ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezésben megjelölte.

A részletes információkat a KD tartalmazza.

III.2.2) Contract performance conditions

A szerződéskötés feltétele, hogy:

— a szerz. teljesítésében résztvevő GSZ-k, amelyeknek a kötelezettségeik teljesítéséhez minősítés szükséges rendelkezzenek a III.1.3) M4 pontjában meghatározott ISO 9001 és ISO 14001 minősítéssel,

— a szerz. teljesítésében résztvevő GSZ-k, amelyeknek a kötelezettségeik teljesítéséhez minősítés szükséges rendelkezzenek a III.1.3) M5/1-M5/2 pontjában meghatározott ABOS 2 és 3 minősítéssel,

— a III.1.3) M3/1 pontban megnevezett szakember rendelkezzen MMK regisztrációval és „T” jogosultsággal és a 184/2016 (VII.13.) Korm. rend. szerinti nyilvántartásba vétellel,

— a III.1.3) M3/2-M2/4 pontban megnevezett szakember rendelkezzen MMK regisztrációval és „V”/ „EN-A”/ EN-VI” jogosultsággal,

— a III.1.3) M3/6-M3/7, pontokban megnevezett szakember rendelkezzen az adott szakértői jogosultsággal és MMK regisztrációval,

— a III.1.3) M3/11 pontban megnevezett szakemberek rendelkezzenek MMK regisztrációval és „MV-ÉV” felelős műszaki vezetői jogosultsággal.

Folyt. III.1.8)


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Competitive Negotiation
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement

IV.1.3) Envisaged maximum number of participants to the framework agreement 3

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00
IV.02.03) Estimated date of dispatch of invitations to tender or to participate to selected candidates
2020-03-12


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2

Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

II.1.6) Az egyes projektek megvalósítására nézve kritikus kockázatot jelent, ha a KM műszaki leírásában meghatározott egyes vagy bármely műszaki átalakítási feladatra, tevékenységre részajánlatok érkeznek, mert ez az egyes projektek tervezett megvalósítását akadályozná, szélsőséges esetben pedig ellehetetlenítené azokat. A meghirdetett műszaki terjedelem tehát ilyen értelemben nem bontható, AK számára jelentős kockázatot jelentene.

1. Rendelkezések:

# kiegészítő tájékoztatás: Kbt.56.§,

# verseny biztosítása: Kbt. 36.§(1)bek.,

# üzleti titok:Kbt.44.§, EKRrend.11.§(4)

# dokumentumok benyújtása:Kbt. 47.§ 2)-(3)bek.,a részvételi jelentkezés nem nyújtható be telefax és e-mail útján,

# tájékozódási kötelezettség:Kbt.73.§(4)-(5) bek.

# hp és felvilágosítás: Kbt. 71. § (1)-(10) bek.

Ha a RJ a hiánypótlás keretében új GSZ-t von be az eljárásba és e GSZ-re tekintettel lenne szükség az újabb hiánypótlásra, AK az újabb hiánypótlást egy körben ezen új GSZ-re tekintettel biztosítja.

# Kkvk: Kbt. 66. § (4) bek.,

# Változásbejegyzés: 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 13. §

# Közös részvételi jelentkezés: Kbt. 35.§.

2. A Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pont szerinti adatokat meg kell adni a részvételi jelentkezésben.

3. Minősített AT-knek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 30. § (3)-(4) bek.-eiben foglaltak figyelembevételével kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1) bek. b) pontjának hatálya alá, valamint a szerz. teljesítésére való alkalmasságukat. AK felhívja a minősített AT-k figyelmét arra, hogy a gazdasági és pénzügyi alkalmasság körében, azaz a III.1.2 pontban, valamint a műszaki-szakmai alkalmasság körében, azaz a III.1.3 pontban szigorúbban határozta meg az alkalmassági követelményeket a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 28. § (3) bek.-e alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest.

4. Az AK a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalmazza.

5. RJ a részvételi jelentkezés miatt AK felé költséget nem érvényesíthet.

6. Értékelési szempont: legjobb ár-érték arány az alábbi részszempontok szerint:

Részszempont - Súlyszám

1. Nettó ajánlati ár - 99

2. A berendezésekre, illetve eszközökre vállalt jótállás hónapokban megadva (minimum 24 hónap az üzembe helyezéstől számítva) - 1

Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa, minden értékelési szempont esetében: 1-10.

Módszerek ismertetése a pontszámok kiszámítására: az 1. részszempont esetében fordított arányosítás, az 2. részszempont esetében hasznossági függvény

A módszerek ismertetését a pontszámok kiszámítására a KD tartalmazza.

7. Végzettség és szakmai kompetencia egyenértékűségének igazolása

A végzettség és szakmai kompetencia egyenértékűség igazolásához az ajánlathoz csatolni kell az egyenértékűség alapját képező dokumentációt, mely dokumentációból egyértelműen megállapítható az egyenértékűség ténye, továbbá csatolni kell az összehasonlításról, megfeleltetésről szóló magyar nyelvű nyilatkozatot. Ha nem áll rendelkezésre egyenértékűség igazolásához szükséges dokumentáció, akkor az AT-nek be kell mutatnia a megfeleltetést.

8. A műszaki terjedelem minősítettség és szabvány egyenértékűség igazolása

Minden esetben, amikor az AT nem harmonizált szabványokkal („harmonizált szabvány” - valamely uniós jogszabállyal összehangolt európai és/vagy nemzetközi szabvány) kívánja a minősítettségi, szabványmegfeleltetési követelmények egyenértékűségét bizonyítani, a rendelkező szabványazonosságot a Megrendelő által elfogadott és a minősítési eljárásra jogosult (akkreditált) független harmadik fél által készített, a műszaki terjedelemre vonatkozó szabványmegfeleltetési dokumentációval kell igazolnia, magyar nyelven (a dokumentáció eredeti nyelve lehet eltérő, de hiteles fordításban kell benyújtani).

9. AK alkalmazza a Kbt. 87. § (6) bek.-ben foglaltakat.

10. Külföldi adóilletőségű nyertes AT köteles a Kbt. 136. § (2) bek. szerinti meghatalmazást biztosítani.

Folyt: III.1.2) 2. bek A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2020/01/15 13:00


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

III.1.3. folyt

M3/8: legalább 10 fő középfokú végzettségű villanyszerelővel (OKJ-szám: 34 522 04) vagy ezzel egyenértékű villamos végzettségű szakemberrel villamos és ir.tech-i szereléshez, akik egyenként legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkeznek kisfeszültségű, nem épületinstallációs ber-eken végzett villamos szerelési munkák területén.

M3/9: legalább 4 fő szerkezetlakatos szakmunkással (OKJ-szám: 31 521 24), vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel, akik egyenként legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkeznek szerkezetlakatos munkák területén.

M3/10: legalább 10 fő hegesztő szakemberrel, akik rendelkeznek AWI (141-es) eljárásra és szénacél - ausztenites cső tompavarratos, MSZ EN 287-1, vagy MSZ EN 1418, vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti képesítéssel, és akik egyenként legalább 24 hónapos, szakmai tapasztalattal hegesztési munkák végzésében.

M3/11: legalább 2 fő műszaki vezetővel, aki rendelkezik az építményvillamosság területen korlátozás nélküli „MV-ÉV” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal és a MMK regisztrációval, vagy

— legalább 2 fő olyan műszaki vezetővel, aki rendelkezik „MV-ÉV” kategóriás felelős műszaki vezetői jogosultsággal megszerzéséhez szükséges végzettséggel és a „MV-ÉV” kategóriás tevékenységhez tartozó előírt szakmai gyakorlati idővel (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. szerint).

M3/12: legalább 2 fő villamosmérnök vagy azzal egyenértékű végzettségű szakemberrel villamos üzembe helyezéshez, aki legalább 24 hónapos szakmai tapasztalattal rendelkezik villamos és ir.tech-i üzembe helyezési munkák területén.

Az M3 pontban felsorolt szakembereknek a projektek végrehajtásához magyar nyelvtudás2 szükséges.

Egy személy NEM nevezhető meg több alkalmassági pontra.

1Komplex létesítési projekt: olyan projekt, amely villamos és/vagy ir.tech-i ber-ek létesítésére és az ehhez kapcsolódó építészeti és vagy épületgépészeti kivitelezésre együttesen irányult.

2Magyar nyelvtudás hiányában az AT-nek a munkavégzés idejére, saját költségére tolmácso(ka)t kell biztosítania.

M4/1. Alkalmatlan a (közös) RJ a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. c) pontja alapján, ha nem rendelkezik ISO 9001:2015 vagy ezekkel egyenértékű szabványnak megfelelő minőségirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal vagy az egyenértékű minőségirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

M4/2. Alkalmatlan a (közös) RJ a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. f) pontja alapján, ha nem rendelkezik ISO 14001:2015 vagy ezekkel egyenértékű szabványnak megfelelő környezetirányítási rendszer tanúsítvánnyal, vagy ezzel egyenértékű egyéb irattal vagy az egyenértékű környezetirányítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.

M5. Alkalmatlan a (közös) RJ a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 21. § (2) bek. j) pontja alapján, ha nem rendelkezik

M5/1: a nukl. létesítmények nukl. biztonsági követelményeiről és az ezzel összefüggő hatósági tevékenységről szóló 118/2011. (VII. 11.) Korm. rend. 30. § szerinti, az MVM PA Zrt. által, a FEL 005 Szállítók nukl. biztonság szempontú minősítésére vonatkozó eljárásrend szerint kiadott, legalább ABOS 2, 3 bizt-i oszt-ba sorolt villamos, és ir.tech-i rendszerek és rendszerelemek átalakításával, összefüggően tervezési minősítéssel, vagy a minősítési eljárás megindítására vonatkozó kérelemmel.

Folyt. II.1.4. pontban


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-06

English Language Unavailable

CPV Codes
45311000; 31200000; 31210000; 31211000; 31211100; 31211110; 31220000; 31230000; 31682210; 31710000; 45310000; 45311100; 45311200; 45315600; 45317000; 45317300; 51112000; Electrical wiring and fitting work; Electricity distribution and control apparatus; Electrical apparatus for switching or protecting electrical circuits; Boards and fuse boxes; Boards for electrical apparatus; Control panels; Electrical circuit components; Parts of electricity distribution or control apparatus; Instrumentation and control equipment; Electronic equipment; Electrical installation work; Electrical wiring work; Electrical fitting work; Low-voltage installation work; Other electrical installation work; Electrical installation work of electrical distribution apparatus; Installation services of electricity distribution and control equipment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions