Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Lublin: Medical equipments
OJEU (High Value) 586009-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-11
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Lublinie
Postal address: ul. Sulisławicka 7
Town: Lublin
Postal code: 20-360
Country: PL
Contact person: Monika Przybyś
E-mail: sekretariat@kpss.lublin.pl
NUTS code: PL814
Main address (URL): https://kpsslublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://kpsslublin.bip.lubelskie.pl/index.php?id=68

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa wyposażenia pracowni szkół policealnych w województwie lubelskim

Reference number: Kol.A.332.9.2019PR PO WL

II.1.4) Short description

1.1. Przedmiotem zamówienia jest „Dostawa wyposażenia pracowni szkół policealnych w województwie lubelskim”.

2. Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.

3. Zamówienie zostało podzielone na 5 części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.

II.01) Estimated value excluding VAT:
PLN 1178000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Dostawa wyposażenia do pracowni anatomicznej

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL81
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Województwo Lubelskie

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest „Dostawa wyposażenia do pracowni anatomicznej”, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) Zestaw komputerowy PC All in one z drukarką – 9 zestawów.

2) Drukarka 3D – 9 szt.

3) Skaner 3D z oprogramowaniem – 9 szt.

4) Komputer PC – 9 szt.

5) Monitor – 9 szt.

6) Materiały eksploatacyjne – 9 zestawów.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdej z części zawierają tabele z załącznika nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.

4. Wyposażenie należy dostarczyć w miejsca wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ.

5. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia do danej szkoły.

6. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym tj. poniedziałek – piątek, w godzinach od 9:00 do 14:00. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie towaru w godzinach popołudniowych.

7. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyposażenie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, należy zamontować urządzenia, które tego wymagają.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 261000.00
II.02.07) Duration in days 50
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPLU.13.06.00-06-0018/16


Additional information:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.


Description: Item/Lot 2
Title:

Dostawa wyposażenia do pracowni kosmetycznej i masażu

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL81
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Województwo Lubelskie

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest „Dostawa wyposażenia do pracowni kosmetycznej i masażu”, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) Autoklaw – 9 szt.

2) Vacum na ciało – 9 szt.

3) Mikrodemabrazja korundowa – 9 szt.

4) Ekspozytor do wizażu – 9 szt.

5) Aparat do masażu pneumatycznego – 9 szt.

6) Regulowany stół do masażu - elektryczny – 9 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdej z części zawierają tabele z załącznika nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.

4. Wyposażenie należy dostarczyć w miejsca wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ.

5. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia do danej szkoły.

6. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym tj. poniedziałek – piątek, w godzinach od 9:00 do 14:00. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie towaru w godzinach popołudniowych.

7. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyposażenie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, należy zamontować urządzenia, które tego wymagają.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 349200.00
II.02.07) Duration in days 50
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPLU.13.06.00-06-0018/16


Additional information:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.


Description: Item/Lot 3
Title:

Dostawa wyposażenia do pracowni protetyczno-ortodontycznej

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL81
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Województwo Lubelskie

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem części nr 3 zamówienia jest „Dostawa wyposażenia do pracowni protetyczno-ortodontycznej”, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) Aparat do topienia agaru – 2 szt.

2) Elektropolerka – 2 szt.

3) Frezarka protetyczna – 8 szt.

4) Kaseta porcelany dentystycznej – 8 szt.

5) Zestaw narzędzi do obróbki porcelany – 8 zestawów.

6) Piec do porcelany – 2 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdej z części zawierają tabele z załącznika nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.

4. Wyposażenie należy dostarczyć w miejsca wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ.

5. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia do danej szkoły.

6. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym tj. poniedziałek – piątek, w godzinach od 9:00 do 14:00. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie towaru w godzinach popołudniowych.

7. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyposażenie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, należy zamontować urządzenia, które tego wymagają.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 195400.00
II.02.07) Duration in days 50
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPLU.13.06.00-06-0018/16


Additional information:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.


Description: Item/Lot 4
Title:

Dostawa wyposażenia do pracowni aparatury medycznej i rentgenodiagnostyki

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL81
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Województwo Lubelskie

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem części nr 4 zamówienia jest „Dostawa wyposażenia do pracowni aparatury medycznej i rentgenodiagnostyki”, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) Aparat EKG – 4 szt.

2) Diatermia krótkofalowa – 4 szt.

3) Elektrostymulator prądów Nemeca – 4 szt.

4) Tester bezpieczeństwa i urządzeń medycznych – 4 szt.

5) Densytometr ultradźwiękowy – 1 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdej z części zawierają tabele z załącznika nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.

4. Wyposażenie należy dostarczyć w miejsca wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ.

5. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia do danej szkoły.

6. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym tj. poniedziałek – piątek, w godzinach od 9:00 do 14:00. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie towaru w godzinach popołudniowych.

7. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyposażenie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, należy zamontować urządzenia, które tego wymagają.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 201400.00
II.02.07) Duration in days 50
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPLU.13.06.00-06-0018/16


Additional information:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.


Description: Item/Lot 5
Title:

Dostawa wyposażenia do pracowni aparatury medycznej, higieniczno-opiekuńczej i gabinetu dentystycznego

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL81
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Województwo Lubelskie

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem części nr 5 zamówienia jest „Dostawa wyposażenia do pracowni aparatury medycznej, higieniczno-opiekuńczej i gabinetu dentystycznego”, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1) Symulator funkcji życiowych pacjenta – 4 szt.

2) Symulator starości – 9 szt.

3) Symulator higieny jamy ustnej – 4 szt.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia każdej z części zawierają tabele z załącznika nr 1 do SIWZ.

3. Zamawiający wymaga, aby dostarczone wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia było fabrycznie nowe, nieużywane, posiadało wymagane parametry techniczne, określone w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do SIWZ), znajdowało się w stanie nieuszkodzonym, technicznie sprawnym, kompletne i gotowe do użytkowania oraz spełniało wymagane polskim prawem normy i było wolne od wad prawnych. Zamawiający wyklucza dostawę wyposażenia powystawowego.

4. Wyposażenie należy dostarczyć w miejsca wskazane w załączniku nr 7 do SIWZ.

5. Wykonawca, na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą, poinformuje o niej Zamawiającego wskazując datę oraz przewidywaną godzinę dostawy wyposażenia do danej szkoły.

6. Dostawa przedmiotu umowy nastąpi w dniu roboczym tj. poniedziałek – piątek, w godzinach od 9:00 do 14:00. Zamawiający nie wyraża zgody na dostarczenie towaru w godzinach popołudniowych.

7. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wyposażenie do pomieszczeń wskazanych przez Zamawiającego, należy zamontować urządzenia, które tego wymagają.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: PLN 171000.00
II.02.07) Duration in days 50
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

RPLU.13.06.00-06-0018/16


Additional information:

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pn.: „Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego szkół policealnych o zasięgu regionalnym”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Z postępowania Zamawiający wykluczy Wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–23 oraz wart.24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp. Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia należy złożyć wraz z ofertą oświadczenie w formie jednolitego dokumentu - w formie elektronicznej. Dokumenty, potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, które Wykonawca złoży w odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu:

1) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji,w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy,

5) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (powyższe oświadczenie Wykonawca składa wypełniając część III litera B jednolitego dokumentu),

6) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (powyższe oświadczenie Wykonawca składa wypełniając zęść III litera D jednolitego dokumentu – podstawy wykluczenia o charakterze wyłącznie krajowym),

7) oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716), (powyższe oświadczenie Wykonawca składa wypełniając część III litera B jednolitego dokumentu).

Zamawiający informuje, iż na podstawie art. 24 aa ustawy może najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Ciąg dalszy do sekcji III.1.1: Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów żądanych w dziale IX litera C ust. 1 SIWZ:

1) pkt 1 – składa informację z odpowiedniego rejestru, albo w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument,

W zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

2) pkt 2–4 – składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibą lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Dokumenty, o których mowa w pkt 1 i pkt 2 lit. b powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. a powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie precyzuje tego warunku.

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki realizacji umów określają wzory umów stanowiące załączniki nr 6a, 6b, 6c, 6d, 6e do SIWZ. Zamawiający przewiduje możliwości wprowadzenia zmian do zawartej umowy, na podstawie art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych, w sposób i na warunkach szczegółowo opisanych w SIWZ i wzorach umów.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-13
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:15
IV.02.07) Place

Kolegium Pracowników Służb Społecznych, ul. Sulisławicka 7, 20-360 Lublin, POLSKA


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy Pzp.

1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium:

1) w przypadku składania oferty na część nr 1 zamówienia w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy 00/100 złotych),

2) w przypadku składania oferty na część nr 2 zamówienia w wysokości 8 000,00 PLN (słownie: osiem tysięcy 00/100 złotych),

3) w przypadku składania oferty na część nr 3 zamówienia w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące 00/100 złotych),

4) w przypadku składania oferty na część nr 4 zamówienia w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy 00/100 złotych),

5) w przypadku składania oferty na część nr 5 zamówienia w wysokości 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych),

które może być wnoszone w:

— pieniądzu,

— poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

— gwarancjach bankowych,

— gwarancjach ubezpieczeniowych,

— poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.).

2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 64 1020 3147 0000 8102 0129 6615.

3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu.

W tytule przelewu należy wpisać: wadium – przetarg na dostawę wyposażenia pracowni szkół policealnych w województwie lubelskim – cześć/części nr ......

4. Za wyjątkiem wadium wniesionego w pieniądzu, wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu w formie elektronicznej podpisanego podpisem kwalifikowanym przez wystawcę. Dokumenty, o których mowa muszą zachowywać ważność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą.

5. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 15.1.2020 r. do godz. 10:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego).

6. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli:

1) Wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej,

2) Wykonawca, którego oferta została wybrana:

a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

b) nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

7. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie w formie jednolitego dokumentu składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych Zamawiającemu dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty – oryginał w formie elektronicznej podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez osoby uprawnione.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.

3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 2 i 3 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-06

English Language Unavailable

CPV Codes
33100000; 30213000; 30232110; 30231300; 38520000; 30232100; 33191110; 33166000; 33711420; 33192200; 33130000; 33131114; 33136000; 42942000; 33112340; 33112000; 33158000; 33158210; 39162200; Medical equipments; Personal computers; Laser printers; Display screens; Scanners; Printers and plotters; Autoclaves; Dermatological devices; Makeup kits; Medical tables; Dental and subspecialty instruments and devices; Dental burnishers; Rotary and abrasive instrument; Ovens and accessories; Echocardiographs; Echo, ultrasound and doppler imaging equipment; Electrical, electromagnetic and mechanical treatment; Stimulator; Training aids and devices;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions