Poland-Wrocław: Computer equipment and supplies

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Wrocław: Computer equipment and supplies
OJEU (High Value) 586016-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-11
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Liceum Ogólnokształcącego nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego
National registration number: 93057654000000
Postal address: ul. Wojrowicka 58
Town: Wrocław
Postal code: 54-436
Country: PL
Contact person: Bogumiła Mandat
E-mail: Bogumila.Mandat@wroclawskaedukacja.pl
NUTS code: PL514
Main address (URL): http://www.loxv.wroclaw.pl/?lang=pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://www.loxv.wroclaw.pl/?lang=pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://miniportal.uzp.gov.pl/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Modernizacja i wyposażenie w sprzęt i środki dydaktyczne pracowni szkolnych


II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) urządzeń doposażenia pracowni szkolnych. Wszystkie urządzenia muszą posiadać menu oraz instrukcje obsługi w języku polskim.

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny RPO WD 2014–2020; oś priorytetowa 7; Infrastruktura edukacyjna; działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową; poddziałanie 2 – 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową – ZIT WrOFt.

Zamawiający może unieważnić postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 9

Description: Item/Lot 1
Title:

Notebooki dla uczniów (z oprogramowaniem)

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL514
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Liceum Ogólnokształcącego nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 176 szt. notebooków dla uczniów (z oprogramowaniem) – dalej „komputery” – na potrzeby pracowni szkolnych. Wszystkie komputery muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczny system operacyjny oraz identyczne oprogramowanie. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. System operacyjny musi posiadać wsparcie podstawowe co najmniej przez 5 lat. Oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Polska wersja językowa.

Zamawiający dopuszcza dostawę już skonfigurowanych urządzeń, jednakże w zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą jeszcze inne czynności, tj. czynności uruchomienia każdego komputera w siedzibie Zamawiającego i potwierdzenie pracy w sieci Zamawiającego. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie komputerów należy także rozumieć uruchomienie każdego komputera w siedzibie Zamawiającego i potwierdzenie pracy w sieci Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Zainstalowana pamięć RAM
Weighting: 5

Criteria: Zainstalowany dysk SSD
Weighting: 5

Criteria: Termin płatności
Weighting: 20

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 50
II.02.07) Duration in months 2
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Numer naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 - ZIT WrOF Tytuł projektu: Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych; Wnioskodawca: Gmina Wrocław Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2


Additional information:

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny RPO WD 2014–2020; oś priorytetowa 7; Infrastruktura edukacyjna; działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową; poddziałanie 2 – 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgim...


Description: Item/Lot 2
Title:

Drukarka laserowa wielofunkcyjna

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL514
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Liceum Ogólnokształcącego nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław, POLSKA

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, montaż, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2018 r.) 8 szt. drukarek laserowych wielofunkcyjnych.Wszystkie drukarki muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczne parametry co najmniej w zakresie materiałów eksploatacyjnych.

W zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą także czynności uruchomienia każdej drukarki w siedzibie Zamawiającego i potwierdzenie pracy. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie drukarek należy także rozumieć uruchomienie każdej drukarki w siedzibie Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany będzie do odbioru zużytych przez Zamawiającego pojemników po tonerach w ilości i zgodnie z asortymentem dostarczonym przez Zamawiającego w terminie uzgodnionym przez Strony, jednak nie później niż 7 dni od dnia powiadomienia wykonawcy o potrzebie odbioru.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Koszt wydrukowania jednej strony
Weighting: 10

Criteria: Termin płatności
Weighting: 20

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 50
II.02.07) Duration in months 2
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Numer naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 - ZIT WrOF Tytuł projektu: Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych; Wnioskodawca: Gmina Wrocław Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2


Additional information:

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny RPO WD 2014–2020; oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna, działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową, poddziałanie 2 – 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgim...


Description: Item/Lot 3
Title:

Notebooki z oprogramowaniem oraz Gogle VR

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL514
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Liceum Ogólnokształcącego nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego; ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław, POLSKA

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 32 kpl. urządzeń, na które składają się notebooki (jako urządzeń generujących obraz wraz z oprogramowaniem) oraz Google VR współpracujące z oprogramowaniem i notebookiem, pozwalając osiągnąć iluzję przebywania w wirtualnym świecie.

Wszystkie notebooki muszą pochodzić od jednego producenta i muszą posiadać identyczny system operacyjny oraz identyczne oprogramowanie umożliwiające współpracę z oferowanymi okularami Google VR. Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. System operacyjny musi posiadać wsparcie podstawowe co najmniej przez 5 lat. Oprogramowanie systemowe musi być fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera. Polska wersja językowa.

Zamawiający dopuszcza dostawę już skonfigurowanych urządzeń, jednakże w zakres zamówienia, po stronie wykonawcy, wchodzą jeszcze inne czynności, tj. czynności uruchomienia każdego komputera w siedzibie Zamawiającego i potwierdzenie pracy w sieci Zamawiającego. Tak więc przez podłączenie i skonfigurowanie komputerów należy także rozumieć uruchomienie każdego komputera w siedzibie Zamawiającego i potwierdzenie pracy w sieci Zamawiającego.

Zamawiający przewiduje zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania i zastrzega możliwość weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u producenta oprogramowania jako elementu procedury odbioru.

Oferowane Google VR także muszą pochodzić od jednego producenta.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Zainstalowana pamięć RAM
Weighting: 5

Criteria: Termin płatności
Weighting: 20

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 20

Criteria: Zainstalowany dysk SSD
Weighting: 5
Cost/Price
Weighting: 50
II.02.07) Duration in months 2
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Numer naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 - ZIT WrOF Tytuł projektu: Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych; Wnioskodawca: Gmina Wrocław Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2


Additional information:

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny RPO WD 2014–2020; oś priorytetowa 7; Infrastruktura edukacyjna; działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową; poddziałanie 2 – 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgim...


Description: Item/Lot 4
Title:

Monitory interaktywne

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL514
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Liceum Ogólnokształcącego nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 5 szt. monitorów interaktywnych. Wszystkie monitory muszą pochodzić od jednego producenta, muszą posiadać identyczny system operacyjny oraz identyczne parametry.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Wielkość panelu LED
Weighting: 10

Criteria: Termin płatności
Weighting: 20

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 50
II.02.07) Duration in months 2
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Numer naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 - ZIT WrOF Tytuł projektu: Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych; Wnioskodawca: Gmina Wrocław Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2


Additional information:

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny RPO WD 2014–2020; oś priorytetowa 7; Infrastruktura edukacyjna; działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową; poddziałanie 2 – 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgim...


Description: Item/Lot 5
Title:

Stół multimedialny dotykowy

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL514
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Liceum Ogólnokształcącego nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 3 szt. stołów multimedialnych dotykowych. Wszystkie stoły multimedialne muszą pochodzić od jednego producenta, muszą posiadać identyczny system operacyjny oraz identyczne parametry. Możliwość zawieszenia na ścianie.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Wielkość panelu LED
Weighting: 10

Criteria: Termin płatności
Weighting: 20

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 50
II.02.07) Duration in months 2
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Numer naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 - ZIT WrOF Tytuł projektu: Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych; Wnioskodawca: Gmina Wrocław Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2


Additional information:

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny RPO WD 2014–2020; oś priorytetowa 7; Infrastruktura edukacyjna; działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową; poddziałanie 2 – 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgim...


Description: Item/Lot 6
Title:

Czytnik e-book

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL514
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Liceum Ogólnokształcącego nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowych (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 32 szt. czytników e-book. Wszystkie czytniki e-book muszą pochodzić od jednego producenta, muszą posiadać identyczny system operacyjny oraz identyczne parametry.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin płatności
Weighting: 20

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 2
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Numer naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 - ZIT WrOF Tytuł projektu: Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych; Wnioskodawca: Gmina Wrocław Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2


Additional information:

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny RPO WD 2014–2020; oś priorytetowa 7; Infrastruktura edukacyjna; działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową; poddziałanie 2 – 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgim...


Description: Item/Lot 7
Title:

Bieżnia elektryczna z funkcją cardio

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL514
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Liceum Ogólnokształcącego nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowej (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 1 szt. bieżni elektrycznej z funkcją cardio. Przeznaczenie: komercyjne.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin płatności
Weighting: 20

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 2
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Numer naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 - ZIT WrOF Tytuł projektu: Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych; Wnioskodawca: Gmina Wrocław Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2


Additional information:

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny RPO WD 2014–2020; oś priorytetowa 7; Infrastruktura edukacyjna; działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową; poddziałanie 2 – 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgim...


Description: Item/Lot 8
Title:

Orbitrek z funkcją cardio

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL514
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Liceum Ogólnokształcącego nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa (dowóz, wniesienie, podłączenie, skonfigurowanie) fabrycznie nowej (rok produkcji nie wcześniej niż 2019 r.) 1 szt. orbitreka z funkcją cardio. Przeznaczenie: komercyjne.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin płatności
Weighting: 20

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 50
II.02.07) Duration in months 2
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Numer naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 - ZIT WrOF Tytuł projektu: Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych; Wnioskodawca: Gmina Wrocław Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2


Additional information:

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny RPO WD 2014–2020; oś priorytetowa 7; Infrastruktura edukacyjna; działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową; poddziałanie 2 – 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgim...


Description: Item/Lot 9
Title:

Oprogramowanie komputerowe

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL514
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Liceum Ogólnokształcącego nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego programu (20 szt.) do tworzenia wszelkiego rodzaju prezentacji i demonstracji szkoleniowych, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania oprogramowania opartego o rozwiązania chmury oraz rozwiązania wymagającego stałych opłat w okresie używania zakupionego produktu.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin płatności
Weighting: 20

Criteria: Okres gwarancji
Weighting: 20
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 2
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Numer naboru RPDS.07.02.02-IZ.00-02-312/18 - ZIT WrOF Tytuł projektu: Poprawa warunków kształcenia w wybranych wrocławskich szkołach ponadpodstawowych; Wnioskodawca: Gmina Wrocław Oś priorytetowa 7 Infrastruktura edukacyjna Działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową Poddziałanie 2


Additional information:

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014–2020 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny RPO WD 2014–2020; oś priorytetowa 7; Infrastruktura edukacyjna; działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową; poddziałanie 2 – 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgim...


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie został zaproszony do negocjacji lub złożenia ofert wstępnych albo ofert, lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia;

2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) o którym mowa w art. 165a, art. 181–188, art. 189a, art. 218–221, art. 228–230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270–309 ustawy z dnia 6.6.1997 r. – Kodeks karny lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25.6.2010 r. o sporcie;

b) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6.6.1997 r. — Kodeks karny;

c) skarbowe;

d) o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15.6.2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 2;

4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub obiektywne i niedyskryminacyjne kryteria, zwane dalej „kryteriami selekcji”, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;

6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;

9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;

10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28.10.2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;

11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Zastosowanie mają także podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.

Wszystkie warunki są w dokumentach przetargowych – SIWZ – część I – Instrukcja dla wykonawców.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2.2) Contract performance conditions

Wzór umowy stanowi dokumenty zamówienia (część II SIWZ).


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

Liceum Ogólnokształcącego nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław, POLSKA


Section V: Complementary informationAdditional information:

1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia znajduje się w dokumentacji postępowania – SIWZ – część I – Instrukcja dla wykonawców (IDW).

2. Zamawiający żąda od wykonawców wniesienia wadium dla każdej z części. Pełny opis wymagań (informacja na temat wadium) znajduje się w dokumentacji postępowania – SIWZ – część I – Instrukcja dla wykonawców (IDW).

3. Zamawiający w niniejszym postępowaniu stosuje procedurę odwróconą (art. 24aa ustawy Pzp) co oznacza, że w toku czynności oceny ofert, nie dokonuje podmiotowej oceny wszystkich wykonawców (ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, braku podstaw do wykluczenia), nie bada wszystkich wstępnych oświadczeń wykonawców, składanych w szczególności w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, lecz w pierwszej kolejności dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust. 1 ustawy Pzp) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym dopiero wyłącznie w odniesieniu do wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokona oceny podmiotowej wykonawcy, tj. zbada oświadczenie wstępne, a następnie wezwie wykonawcę do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587800
URL: https://www.uzp.gov.pl/kio/kontakt

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-06

English Language Unavailable

CPV Codes
30200000; 30213100; 30232110; 32322000; 30236000; 37400000; 48190000; Computer equipment and supplies; Portable computers; Laser printers; Multimedia equipment; Miscellaneous computer equipment; Sports goods and equipment; Educational software package;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions