Lithuania-Kaunas: Surgical instruments

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Lithuania-Kaunas: Surgical instruments
OJEU (High Value) 588532-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-12
Deadline 2020-01-15 08:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
National registration number: 135163499
Postal address: Eivenių g. 2
Town: Kaunas
Postal code: LT-50161
Country: LT
Contact person: Daiva Žvirblytė
Telephone: +370 37326297
E-mail: daiva.zvirblyte@kaunoklinikos.lt
NUTS code: LT
Main address (URL): http://www.kaunoklinikos.lt
Address of the buyer profile (URL): https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/2153

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=490327

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=490327&B=PPO
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Chirurginiai siuvimo aparatai


II.1.4) Short description

Chirurginiai siuvimo aparatai.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Linijiniai tiesūs mechaniniai siuvimo aparatai ir papildomos kasetės linijiniam tiesiam mechaniniam siuvimo aparatui

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: LT
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, adresas: Eivenių g. 2, Kaunas.

II.1.4) Short description

Linijiniai tiesūs mechaniniai siuvimo aparatai ir papildomos kasetės linijiniam tiesiam mechaniniam siuvimo aparatui:

— linijinis tiesus mechaninis siuvimo aparatas, orientacinis kiekis – 55 vnt.,

— linijinis tiesus mechaninis siuvimo aparatas (vienkartinio aktyvavimo), orientacinis kiekis – 5 vnt.,

— papildomos kasetės linijiniam tiesiam mechaniniam siuvimo aparatui, orientacinis kiekis – 300 vnt.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Sutarties galiojimo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui pradinės sutarties vertės ribose.

II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Cirkuliarus, lenktas, intraertminis žarnų siuvimo aparatas

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: LT
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, adresas: Eivenių g. 2, Kaunas.

II.1.4) Short description

Cirkuliarus, lenktas, intraertminis žarnų siuvimo aparatas, orientacinis kiekis – 350 vnt.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Sutarties galiojimo terminas rašytiniu šalių susitarimu gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą ne ilgesniam kaip 12 (dvylikos) mėnesių laikotarpiui pradinės sutarties vertės ribose.

II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą – aktualią deklaraciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16).

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Netaikoma.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Netaikoma.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Netaikoma.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Netaikoma.

III.2.2) Contract performance conditions

1) jei tiekėjas nepristato prekių sutartyje nustatytu terminu, tiekėjas privalo sumokėti pirkėjui 0,06 proc. nuo laiku nepristatytų prekių bendros kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną;

2) jei tiekėjas atsisako pristatyti prekes (jų dalį) arba pašalinti prekių trūkumus, pirkėjas taiko 30 proc. dydžio baudą nuo nepristatytų ar nuo pristatytų trūkumų turinčių prekių bendros kainos.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 08:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-05-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 08:45
IV.02.07) Place

LSMUL Kauno klinikos, Paslaugų centras (III aukštas), Viešųjų pirkimų tarnyba, posėdžių salė, Eivenių g. 2, Kaunas.


Additional information:

Susipažinimo su pasiūlymais posėdyje tiekėjai dalyvauti nekviečiami.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

Mokėjimo sąlygos:

1) vykdant sutartį, sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, kurio nuoroda paskelbta 2017 m. spalio 16 d. Komisijos įgyvendinimo sprendime (ES) 2017/1870 dėl nuorodos į Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą ir sintaksių sąrašo paskelbimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/55/ES (OL 2017 L 266, p. 19) (toliau – Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartas), teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis (informacinės sistemos „E. sąskaita“ svetainė pasiekiama adresu: https://www.esaskaita.eu). Jeigu mobilizacijos, karo ar nepaprastosios padėties atveju yra informacinės sistemos „E. sąskaita“ pažeidimų, dėl kurių negalimas pirkėjo ir tiekėjo bendravimas ir keitimasis informacija naudojantis šia sistema, vykdant sutartį sąskaitos faktūros gali būti teikiamos ne elektroninėmis priemonėmis;

2) pirkėjas mokėjimus už perduotas prekes atlieka ne vėliau kaip:

2.1) per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po prekių pristatymo, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą;

2.2) jeigu sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena neaiški, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Sąskaitos faktūros arba lygiaverčio dokumento gavimo diena yra laikoma neaiškia, jeigu sąskaita faktūra arba lygiavertis dokumentas pirkėjui išrašytas ir išsiųstas nesinaudojant elektroninėmis priemonėmis;

2.3) kai pirkėjas sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą gauna anksčiau, negu jam pristatytos prekės, – per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos.


Review body:
Official name: Kauno apygardos teismas
Postal address: A. Mickevičiaus g. 18
Town: Kaunas
Country: LT

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
33169000; Surgical instruments;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions