Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Krakow: Education and training services
OJEU (High Value) 589066-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-12
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
National registration number: 675-000-21-18
Postal address: al. Mickiewicza 21
Town: Kraków
Postal code: 31-120
Country: PL
Contact person: Paulina Żurek
Telephone: +48 126624430
E-mail: paulina.zurek@urk.edu.pl
Fax: +48 126624410
NUTS code: PL213
Main address (URL): www.urk.edu.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328058,2019.html

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://epuap.gov.pl/wps/myportal
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Reference number: DZP-291-4140/2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług szkoleniowych dla pracowników Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Zamawiający podzielił postępowanie na zadania częściowe. Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych (liczba części: 14). Zamawiający nie określa maksymalnej liczby części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć 1 Wykonawca. Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Zadanie nr 1 – „MS Word profesjonalne wykorzystanie edytora” dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kraków

II.1.4) Short description

Zadanie nr 1 – „MS Word profesjonalne wykorzystanie edytora” dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in days 90
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.03.05.00-00-Z020/18


Additional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena – 60 %

Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40 %


Description: Item/Lot 2
Title:

Zadania nr 2 – „MS Excel – efektywna praca z arkuszem kalkulacyjnym” dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kraków

II.1.4) Short description

Zadania nr 2 – „MS Excel – efektywna praca z arkuszem kalkulacyjnym” dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 2
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.03.05.00-00-Z020/18


Additional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena – 60 %

Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40 %


Description: Item/Lot 3
Title:

Zadanie nr 3 – „MS Excel – tabele i wykresy przestawne” dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kraków

II.1.4) Short description

Zadanie nr 3 – „MS Excel – tabele i wykresy przestawne” dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 4
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.03.05.00-00-Z020/18


Additional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena – 60 %

Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40 %


Description: Item/Lot 4
Title:

Zadania nr 4 – „MS PowerPoint tworzenie efektownych prezentacji” dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kraków

II.1.4) Short description

Zadania nr 4 – „MS PowerPoint tworzenie efektownych prezentacji” dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 4
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.03.05.00-00-Z020/18


Additional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena – 60 %

Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40 %


Description: Item/Lot 5
Title:

Zadanie nr 5 – „MS Project tworzenie i realizacja projektu" dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kraków

II.1.4) Short description

Zadanie nr 5 – „MS Project tworzenie i realizacja projektu" dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 2
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.03.05.00-00-Z020/18


Additional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena – 60 %

Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40 %


Description: Item/Lot 6
Title:

Zadanie nr 6 – Szkolenie z j. angielskiego (indywidualnego) dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kraków

II.1.4) Short description

Zadanie nr 6 – Szkolenie z j. angielskiego (indywidualnego) dla pracowników dydaktycznych UR w Krakowie

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2021-05-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.03.05.00-00-Z020/18


Additional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena – 60 %

Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40 %


Description: Item/Lot 7
Title:

Zadanie nr 7 – „MS Word – zaawansowany” dla pracowników UR w Krakowie

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kraków

II.1.4) Short description

Zadanie nr 7 – „MS Word – zaawansowany” dla pracowników UR w Krakowie

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 4
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.03.05.00-00-Z020/18


Additional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena – 60 %

Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40 %


Description: Item/Lot 8
Title:

Zadanie nr 8 – „MS Excel – poziom podstawowy” dla pracowników UR w Krakowie

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kraków

II.1.4) Short description

Zadanie nr 8 – „MS Excel – poziom podstawowy” dla pracowników UR w Krakowie

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in days 120
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.03.05.00-00-Z020/18


Additional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena – 60 %

Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40 %


Description: Item/Lot 9
Title:

Zadanie 9 – „MS Excel – poziom zaawansowany” dla pracowników UR w Krakowie

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kraków

II.1.4) Short description

Zadanie 9 – „MS Excel – poziom zaawansowany” dla pracowników UR w Krakowie

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in days 90
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.03.05.00-00-Z020/18


Additional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena – 60 %

Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40 %


Description: Item/Lot 10
Title:

Zadanie 10 – „MS Excel w finansach z modułem wykresów i tabel przestawnych” dla pracowników UR w Krakowie

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kraków

II.1.4) Short description

Zadanie 10 – „MS Excel w finansach z modułem wykresów i tabel przestawnych” dla pracowników UR w Krakowie

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in days 90
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.03.05.00-00-Z020/18


Additional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena – 60 %

Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40 %


Description: Item/Lot 11
Title:

Zadanie 11 – „MS Word – podstawowy” dla pracowników UR w Krakowie

II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kraków

II.1.4) Short description

Zadanie 11 – „MS Word – podstawowy” dla pracowników UR w Krakowie

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 6
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.03.05.00-00-Z020/18


Additional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena – 60 %

Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40 %


Description: Item/Lot 12
Title:

Zadanie 12 – „Skuteczna prezentacja: MS PowerPoint i Corel Draw” dla pracowników UR w Krakowie

II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kraków

II.1.4) Short description

Zadanie 12 – „Skuteczna prezentacja: MS PowerPoint i Corel Draw” dla pracowników UR w Krakowie

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 4
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.03.05.00-00-Z020/18


Additional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena – 60 %

Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40 %


Description: Item/Lot 13
Title:

Zadanie 13 – „Zamówienia publiczne w projektach unijnych” dla pracowników UR w Krakowie

II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kraków

II.1.4) Short description

Zadanie 13 – „Zamówienia publiczne w projektach unijnych” dla pracowników UR w Krakowie

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in days 90
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.03.05.00-00-Z020/18


Additional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena – 60 %

Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40 %


Description: Item/Lot 14
Title:

Zadanie 14 – Szkolenie z języka angielskiego (indywidualne) dla pracowników UR w Krakowie

II.2.1) Lot No: 14
NUTS code: PL213
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Kraków

II.1.4) Short description

Zadanie 14 – Szkolenie z języka angielskiego (indywidualne) dla pracowników UR w Krakowie

II.2.5) Award criteria:

II.2.7) End 2021-05-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

POWR.03.05.00-00-Z020/18


Additional information:

Kryteria oceny ofert:

Cena – 60 %

Doświadczenie osoby/osób skierowanych do realizacji zamówienia – 40 %


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie wyznacza warunku w tym zakresie

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zadanie nr 1:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 10 usług polegających na prowadzeniu/przeprowadzeniu szkolenia z zakresu wykorzystania edytora MS Word o wartości nie mniejszej niż 10 000,00 PLN brutto (każda).

Zadanie nr 2:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 10 usług polegających na prowadzeniu/przeprowadzeniu szkolenia z zakresu wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – MS Excel o wartości nie mniejszej niż 15 000,00 PLN brutto (każda).

Zadanie nr 3:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 10 usług polegających na prowadzeniu/przeprowadzeniu szkolenia z zakresu wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – MS Excel o wartości nie mniejszej niż 16 000,00 PLN brutto (każda).

Zadanie nr 4:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 10 usług polegających na prowadzeniu/przeprowadzeniu szkolenia z zakresu tworzenia prezentacji – MS PowerPoint o wartości nie mniejszej niż 7 500,00 PLN brutto (każda).

Zadanie nr 5:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 10 usług polegających na prowadzeniu/przeprowadzeniu szkolenia z zakresu tworzenia i realizacji projektu – MS Project o wartości nie mniejszej niż 27 000,00 PLN brutto (każda).

Zadanie nr 6:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 5 usług polegających na prowadzeniu/przeprowadzeniu indywidualnego szkolenia z zakresu języka angielskiego o wartości nie mniejszej niż 40 000,00 PLN brutto (każda).

Zadanie nr 7:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 10 usług polegających na prowadzeniu/przeprowadzeniu szkolenia z zakresu wykorzystania edytora MS Word o wartości nie mniejszej niż 50 000,00 PLN brutto (każda).

Zadanie nr 8:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże należyte wykonanie lub wykonywanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 10 usług polegających na prowadzeniu/przeprowadzeniu szkolenia z zakresu wykorzystania arkusza kalkulacyjnego – MS Excel o wartości nie mniejszej niż 55 000,00 PLN brutto (każda).

Uwaga: Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu, szczegółowe informacje na temat zdolności technicznej i kwalifikacji zawodowych zostały określone w SIWZ zamieszczonej na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328058,2019.html.

III.2.2) Contract performance conditions

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w stosunku do treści oferty na podstawie, której Zamawiający dokonał wyboru Wykonawcy, w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, al. Adama Mickiewicza 21, POLSKA – pok. nr 35 – Dział Zamówień Publicznych.


Section V: Complementary informationAdditional information:

Wadium.

Zamawiający określa kwotę wadium w następujących wysokościach:

1) zadanie nr 1 – 500,00 PLN,

2) zadanie nr 2 – 800,00 PLN,

3) zadanie nr 3 – 800,00 PLN,

4) zadanie nr 4 – 400,00 PLN,

5) zadania nr 5 – 1 400,00 PLN,

6) zadanie nr 6 – 2 200,00 PLN,

7) zadanie nr 7 – 2 700,00 PLN,

8) zadanie nr 8 – 2 900,00 PLN,

9) zadanie nr 9 – 3 300,00 PLN,

10) zadanie nr 10 – 800,00 PLN,

11) zadanie nr 11 – 1 800,00 PLN,

12) zadanie nr 12 – 2 800,00 PLN,

13) zadanie nr 13 – 500,00 PLN,

14) zadanie nr 14 – 2 300,00 PLN.

Podstawy wykluczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 12–23, art. 24 ust. 5 pkt 1 oraz pkt 8 ustawy Pzp.

Wykaz dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego:

1. wykaz usług wraz z dowodami;

2. odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej;

3. informację z Krajowego Rejestru Karnego;

4. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego;

5. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;

6. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne;

7. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

8. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12.1.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Obowiązki informacyjne wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE – informacja została zawarta w rozdziale XIX SIWZ.

Jednolity europejski dokument zamówienia:

Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α: Ogólne oświadczenie dotyczące wszystkich kryteriów kwalifikacji w części IV JEDZ i nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.

Ofertę oraz wszelkie dokumenty i oświadczenia, o których mowa w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ, należy złożyć w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym w języku polskim.

Uwaga: Ze względu na ograniczoną ilość znaków edytorskich w tym miejscu, szczegółowe informacje na temat przedmiotu zamówienia, w tym warunków umowy i jej ewentualnej zmiany, zostały określone w SIWZ i dołączonych do niej załącznikach, zamieszczonych na stronie internetowej pod adresem: https://bip.malopolska.pl/urkrakow,m,328058,2019.html.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801
URL: http://www.uzp.gov.pl

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych – Departament Odwołań
Town: Warszwa
Country: PL
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

6. Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy działu VI ustawy Pzp.

7. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

8. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. – Prawo pocztowe jest równoznaczne z jej wniesieniem.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587801
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
80000000; Education and training services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions