Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Toruń: Multi-dwelling buildings construction work
OJEU (High Value) 590432-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Public works contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Toruńskie TBS Sp. z o. o.
National registration number: PL613
Postal address: ul. Watzenrodego 17
Town: Toruń
Postal code: 87-100
Country: PL
Contact person: ul. Watzenrodego 17, 87-100 Toruń
Telephone: +48 566538110
E-mail: ttbs@ttbs.pl
Fax: +48 566538112
NUTS code: PL613
Main address (URL): www.ttbs.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ttbs.ezamawiajacy.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ttbs.ezamawiajacy.pl
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HOUSING AND COMMUNITY AMENITIES

Section II: Object of Contract


Title:

Zespół budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1–6 z usługami (budynki 1–2), garażami indywidualnymi w piwnicach (budynki 3–6) z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu inwestycji przy ul. Watzenrodego i Hubego w Toruniu.

Reference number: 5/U/LW/2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1–6 z usługami (budynki 1–2), garażami indywidualnymi w piwnicach budynki 3–6) z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu inwestycji przy ul. Watzenrodego i Hubego w Toruniu.

Część I: budynki B1 i B2.

Część II: budynki B3 i B4.

Część III: budynki B5 i B6.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

Ofertę należy składać w odniesieniu do:

Części III obejmującej budynki 5–6 wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie zgodnym z załącznikiem 3 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowanie wszystkich dokumentów w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i świadectw energetycznych, w zakresie zgodnym z załącznikiem 3 do SIWZ.

Charakterystyczne parametry budynku 5–24 mieszkania:

,
2

,
2

,
2

.
2


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Część I: budynki B1 i B2.

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL613
II.1.4) Short description

Część I: budynki B1 i B2.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 16
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Część II: budynki B3 i B4.

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL613
II.1.4) Short description

Część II: budynki B3 i B4.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 16
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Część III: budynki B5 i B6.

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL613
II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest:

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych 1–6 z usługami (budynki 1–2), garażami indywidualnymi w piwnicach budynki 3–6) z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu inwestycji przy ul. Watzenrodego i Hubego w Toruniu.

Część I: budynki B1 i B2.

Część II: budynki B3 i B4.

Część III: budynki B5 i B6.

Zamówienie zostało podzielone na 3 części.

Ofertę należy składać w odniesieniu do:

Części III obejmującej budynki 5–6 wraz z zagospodarowaniem terenu, w zakresie zgodnym z załącznikiem 3 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje również przygotowanie wszystkich dokumentów w celu uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie i świadectw energetycznych, w zakresie zgodnym z załącznikiem 3 do SIWZ.

Charakterystyczne parametry budynku 5–24 mieszkania,:

,
2

,
2

,
2

.
2

— charakterystyczne parametry budynku 2–24 mieszkania, lokale użytkowe:

,
2

,
2

,
2

.
2

2. Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany na podstawie dokumentacji opracowanej w poszczególnych branżach – sporządzonej przez firmę:

Pro-Amar Pracownia Projektowa Sp. z o.o. – projekt budowlany i wykonawczy.

3. Szczegółowy opis zamówienia zawiera dokumentacja projektowa składająca się z nw. części:

A/ Projekty wykonawcze dla budynków 5,6:

— branża – architektura,

— branża – konstrukcja,

— branża – wewnętrzne instalacje wod-kan,

— branża – wewnętrzna instalacja c.o.,

— branża – wentylacja i klimatyzacja,

— branża – wewnętrzna instalacje elektryczna, światłowodowa, teletechniczna,

— branża – zagospodarowanie terenu, mała architektura,

— branża – drogowa,

— branża – zieleń,

— branża – przyłącza wod-kan,

— branża – zewnętrzne instalacje elektryczne i teletechniczne.

Dokumentacja geologiczno-inżynierska.

B/ Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót – we wszystkich branżach.

C/ Przedmiary robót.

4. Wykonawca zastosuje do wykonania przedmiotu umowy wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, zgodnie z:

— art. 10 ustawy z dnia 7.7.1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz. 1186).

Zamawiający dopuszcza jedynie materiały budowlane w I klasie jakości.

II.2.5) Award criteria:

II.02.07) Duration in months 18
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:30

Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587800

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
45211340; Multi-dwelling buildings construction work;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions