Poland-Nowogród Bobrzański: Bread

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Nowogród Bobrzański: Bread
OJEU (High Value) 590898-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Zakład Karny w Krzywańcu
National registration number: nie dotyczy
Postal address: Nowogród Bobrzański
Town: Nowogród Bobrzański
Postal code: 66-010
Country: PL
Contact person: Janusz Pawlak, Danuta Zarzycka
Telephone: +48 683229417
E-mail: zk_krzywaniec@sw.gov.pl
Fax: +48 683276640
NUTS code: PL432
Main address (URL): www.sw.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): www.sw.gov.pl
I.1) Name and addresses:
Official name: Zakład Karny w Krzywańcu
National registration number: nie dotyczy
Postal address: Nowogród Bobrzański
Town: Nowogród Bobrzański
Postal code: 66-010
Country: PL
Contact person: Janusz Pawlak, Danuta Zarzycka
Telephone: +48 683229417
E-mail: zk_krzywaniec@sw.gov.pl
Fax: +48 683276640
NUTS code: PL432
Main address (URL): www.sw.gov.pl
Address of the buyer profile (URL): www.sw.gov.pl
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):www.zp.sw.gov.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://epuap.gov.pl/wps/portal
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
jednostka organizacyjna służby więziennej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: PUBLIC ORDER AND SAFETY

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa pieczywa dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej Okręgu Poznańskiego (Zakład Karny w Krzywańcu, Areszt Śledczy w Zielonej Górze)

Reference number: 2232.12.2019.D/Kw.Ż

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej Okręgu Poznańskiego (Zakład Karny w Krzywańcu, Areszt Śledczy w Zielonej Górze).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL432
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Zakład Karny w Krzywańcu, 66-010 Nowogród Bobrzański, POLSKA.

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pieczywa dla jednostek organizacyjnych Służby Więziennej Okręgu Poznańskiego (Zakład Karny w Krzywańcu, Areszt Śledczy w Zielonej Górze) w n/w ilościach: chleb zwykły 167 500 kg, chleb pszenny 33 800 kg, chleb razowy 4 230 kg, bułka grahamka 1 000 szt., bułka pszenna 50 000 szt., bułka tarta 860 kg, drożdżówka z nadzieniem 2 000 szt., rogal maślany 1 000 szt.

II.2.5) Award criteria:

II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-04-01
II.2.7) End 2021-03-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że posiada opłaconą polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, której suma gwarancyjna opiewa na kwotę co najmniej 150 000 PLN.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Polisa ubezpieczeniowa – suma gwarancyjna min. 150 000 PLN.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy, w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 3 dostawy odpowiadających swoim rodzajem dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia, wartość wykonanych dostaw musi obejmować minimum 75 % wartości oferty brutto. Wykonawca musi wykazać, że dostawy te były lub są wykonywane należycie.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Min. 3 dostawy o Wartości min. 75 % wartości brutto oferty

III.2.2) Contract performance conditions

Warunki realizacji umowy zostały zawarte we wzorze, który stanowi załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-14
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:15
IV.02.07) Place

Zakład Karny w Krzywańcu, 66-010 Nowogród Bobrzański, POLSKA.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Review body:
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587803

Body responsible for mediation procedures
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587803

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Urząd Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587803

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
15811100; 15800000; 15811200; 15812100; Bread; Miscellaneous food products; Rolls; Pastry goods;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions