Poland-Moszczenica: Solar installation

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Moszczenica: Solar installation
OJEU (High Value) 590922-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Moszczenica – Lider odpowiedzialny za przeprowadzenie wspólnie prowadzonego postępowania przetargowego
Postal address: ul. Samorządowa 4
Town: Moszczenica
Postal code: 38-321
Country: PL
Contact person: Stanisława Szczerba
Telephone: +48 183541300
E-mail: s.szczerba@gminamoszczenica.eu
Fax: +48 183541085
NUTS code: PL21
Main address (URL): www.gminamoszczenica.eu
Address of the buyer profile (URL): http://bip.malopolska.pl/ugmoszczenica
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Biecz
Postal address: ul. Rynek 1
Town: Biecz
Postal code: 38-340
Country: PL
Contact person: Stanisława Szczerba
Telephone: +48 183541300
E-mail: s.szczerba@gminamoszczenica.eu
Fax: +48 183541085
NUTS code: PL21
Main address (URL): www.gminamoszczenica.eu
Address of the buyer profile (URL): http://bip.malopolska.pl/ugmoszczenica
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Bobowa
Postal address: Bobowa 21
Town: Bobowa
Postal code: 38-350
Country: PL
Contact person: Stanisława Szczerba
Telephone: +48 183541300
E-mail: s.szczerba@gminamoszczenica.eu
Fax: +48 183541085
NUTS code: PL21
Main address (URL): www.gminamoszczenica.eu
Address of the buyer profile (URL): http://bip.malopolska.pl/ugmoszczenica
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Gorlice
Postal address: ul. 11 listopada 2
Town: Gorlice
Postal code: 38-300
Country: PL
Contact person: Stanisława Szczerba
Telephone: +48 183541300
E-mail: s.szczerba@gminamoszczenica.eu
Fax: +48 183541085
NUTS code: PL21
Main address (URL): www.gminamoszczenica.eu
Address of the buyer profile (URL): http://bip.malopolska.pl/ugmoszczenica
I.1) Name and addresses:
Official name: Miasto Gorlice
Postal address: ul. Rynek 2
Town: Gorlice
Postal code: 38-300
Country: PL
Contact person: Stanisława Szczerba
Telephone: +48 183541300
E-mail: s.szczerba@gminamoszczenica.eu
Fax: +48 183541085
NUTS code: PL21
Main address (URL): www.gminamoszczenica.eu
Address of the buyer profile (URL): http://bip.malopolska.pl/ugmoszczenica/Article/id,240606.html
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Lipinki
Postal address: Lipinki 53
Town: Lipinki
Postal code: 38-305
Country: PL
Contact person: Stanisława Szczerba
Telephone: +48 183541300
E-mail: s.szczerba@gminamoszczenica.eu
Fax: +48 183541085
NUTS code: PL21
Main address (URL): www.gminamoszczenica.eu
Address of the buyer profile (URL): http://bip.malopolska.pl/ugmoszczenica
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Łużna
Postal address: Łużna 634
Town: Łużna
Postal code: 38-322
Country: PL
Contact person: Stanisława Szczerba
Telephone: +48 183541300
E-mail: s.szczerba@gminamoszczenica.eu
Fax: +48 183541085
NUTS code: PL21
Main address (URL): www.gminamoszczenica.eu
Address of the buyer profile (URL): http://bip.malopolska.pl/ugmoszczenica
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Ropa
Postal address: Ropa 733
Town: Ropa
Postal code: 38-312
Country: PL
Contact person: Stanisława Szczerba
Telephone: +48 183541300
E-mail: s.szczerba@gminamoszczenica.eu
Fax: +48 183541085
NUTS code: PL21
Main address (URL): www.gminamoszczenica.eu
Address of the buyer profile (URL): http://bip.malopolska.pl/ugmoszczenica/Article/id,240606.html
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Sękowa
Postal address: Sękowa 252
Town: Sękowa
Postal code: 38-307
Country: PL
Contact person: Stanisława Szczerba
Telephone: +48 183541300
E-mail: s.szczerba@gminamoszczenica.eu
Fax: +48 183541085
NUTS code: PL21
Main address (URL): www.gminamoszczenica.eu
Address of the buyer profile (URL): http://bip.malopolska.pl/ugmoszczenica
I.1) Name and addresses:
Official name: Gmina Uście Gorlickie
Postal address: Uście Gorlickie 80
Town: Uście Gorlickie
Postal code: 38-315
Country: PL
Contact person: Stanisława Szczerba
Telephone: +48 183541300
E-mail: s.szczerba@gminamoszczenica.eu
Fax: +48 183541085
NUTS code: PL21
Main address (URL): www.gminamoszczenica.eu
Address of the buyer profile (URL): http://bip.malopolska.pl/ugmoszczenica
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):http://bip.malopolska.pl/ugmoszczenica

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the following address:
Official name: Urząd Gminy Moszczenica – Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. W celu komunikacji z Zamawiającym przez portal ePUAP, należy posłużyć się nazwą: Urząd Gminy Moszczenica
Postal address: ul. Samorządowa 4
Town: Moszczenica
Postal code: 38-321
Country: PL
Contact person: Stanisława Szczerba
Telephone: +48 183541300
E-mail: s.szczerba@gminamoszczenica.eu
Fax: +48 183541085
NUTS code: PL21
Main address (URL): https://www.gminamoszczenica.eu
Address of the buyer profile (URL): http://bip.malopolska.pl/ugmoszczenica
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Zaprojektowanie, dostawa oraz wykonanie robót instalacyjnych związanych z dostawą i montażem instalacji do wytwarzania energii z OZE – zestawów paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych, pomp ci...

Reference number: OA.271.100.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, zaprojektowanie oraz wykonanie robót instalacyjnych związanych z dostawą i montażem 2 413 instalacji odnawialnych źródeł energii o całkowitej mocy zainstalowanej 11,34 MW, w tym: 852 instalacji kolektorów słonecznych, 990 instalacji fotowoltaicznych, 384 instalacji pomp ciepła i 187 instalacjami kotłów na biomasę na/w budynkach mieszkalnych należących do osób fizycznych (budynki prywatne) w ramach projektu „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców gmin członkowskich klastra energii „Biała – Ropa” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 4.1.1 regionalnego programu operacyjnego województwa małopolskiego na lata 2014–2020.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: no

Description: Item/Lot 1
NUTS code: PL21
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Na obszarze 10 gmin biorących udział w projekcie tj.: Moszczenica, Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Ropa, Sękowa, Miasto Gorlice, Uście Gorlickie, z terenu województwa małopolskiego

II.1.4) Short description

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

— zadanie nr 1: dostawa oraz zaprojektowanie oraz wykonanie robót instalacyjnych związanych z dostawą i montażem: 852 instalacji kolektorów słonecznych, w tym ilość budynków w rozbiciu na poszczególne typy instalacji:

• typ A – 316 sztuk o mocy 3,50 kW,

• typ B – 371 sztuk o mocy 5,25 kW,

• typ C – 165 sztuk o mocy 7,00 kW,

— zadanie nr 2: dostawa oraz zaprojektowanie oraz wykonanie robót instalacyjnych związanych z dostawą i montażem: 990 instalacji paneli fotowoltaicznych, w tym ilość budynków w rozbiciu na instalacje o mocach:

• min. 2,04 kWp: 603 sztuk,

• min. 3,06 kWp: 177 sztuk,

• min. 4,08 kWp: 89 sztuk,

• min. 5,10 kWp: 121 sztuk,

— zadanie nr 3: dostawa oraz zaprojektowanie oraz wykonanie robót instalacyjnych związanych z dostawą i montażem: 384 instalacji pomp ciepła o mocy grzewczej min. 1,67 kW,

— zadanie nr 4: dostawa oraz zaprojektowanie oraz wykonanie robót instalacyjnych związanych z dostawą i montażem: 187 instalacji kotłów na biomasę o mocy min. 20 kW.

Instalacje do wytwarzania energii z OZE zostaną zainstalowane na budynkach należących do osób fizycznych (budynki prywatne) na obszarze 10 gmin biorących udział w projekcie tj.: Moszczenica, Biecz, Bobowa, Gorlice, Lipinki, Łużna, Ropa, Sękowa, miasto Gorlice, Uście Gorlickie z terenu województwa małopolskiego. Realizacja dostaw z montażem odbędzie się jednocześnie na terenie wszystkich 10 gmin.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Odporność kolektora słonecznego na gradobicie
Weighting: 10

Criteria: Współczynnik wypełnienia modułu fotowoltaicznego FF
Weighting: 10

Criteria: Rodzaj konstrukcji skraplacza pompy ciepła
Weighting: 10

Criteria: Sprawność kotła na biomasę
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 11
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Poddziałanie 4.1.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020


Additional information:

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej. Termin rozpoczęcia: z dniem podpisania umowy, termin zakończenia: do 30.11.2020 r. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 600 000 PLN.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1) nie podlegają wykluczeniu;

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w ogłoszeniu o zamówienia oraz SIWZ.

6.2 W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1) sytuacji ekonomicznej lub finansowej;

2) zdolności technicznej lub zawodowej;

Szczegółowy opis ww. warunków jest zamieszczony w pkt 6.4 SIWZ.

6.3 A. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt od 12 do 23 ustawy Pzp;

2) wykonawców, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt od 1 do 8 ustawy Pzp.

B. Wykluczenie wykonawcy następuje:

1) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęło 5 lat od dnia uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia;

2) w przypadkach, o których mowa:

a) w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d i pkt 14 ustawy Pzp, gdy osoba, o której mowa w tych przepisach, została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp;

b) w art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp;

c) w art. 24 ust. 5 pkt 5–7 ustawy Pzp

— jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia odpowiednio uprawomocnienia się wyroku potwierdzającego zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia, chyba że w tym wyroku został określony inny okres wykluczenia lub od dnia, w którym decyzja potwierdzająca zaistnienie jednej z podstaw wykluczenia stała się ostateczna;

3) w przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 18 i 20 lub ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynęły 3 lata od dnia zaistnienia zdarzenia będącego podstawą wykluczenia;

4) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 21 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres, na jaki został prawomocnie orzeczony zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 22 ustawy Pzp, jeżeli nie upłynął okres obowiązywania zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że:

a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż

10 000 000 PLN;

b) posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 10 000 000 PLN.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Dokumenty potwierdzające sytuację finansową i ekonomiczną

a) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert;

b) dokumenty potwierdzające, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego. Takim dokumentem jest m.in. polisa ubezpieczeniowa, jeżeli wynikają z niej informacje potwierdzające spełnianie warunku.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez Zamawiającego dokumentów, o których mowa powyżej pod lit. a lub b, Zamawiający dopuszcza złożenie przez wykonawcę innych dokumentów, o których mowa w art. 26 ust. 2c ustawy Pzp, tj. innych dokumentów, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał należycie:

— co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie i montażu instalacji wykorzystujących OZE obejmujące swoim zakresem co najmniej dostawę wraz z montażem co najmniej kolektorów słonecznych do produkcji ciepłej wody użytkowej i/lub instalacji fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej dla łącznej ilości obiektów mieszkalnych nie mniejszej niż 500 oraz łącznej wartości min. 5 000 000 PLN brutto – w ramach 1 zadania/umowy/kontraktu,

— co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie i montażu instalacji co najmniej 150 pomp ciepła do produkcji c.w.u. łącznie, w nie więcej niż 2 zadaniach/umowach/kontraktach,

— co najmniej 1 zamówienie polegające na dostawie i montażu w domach mieszkalnych kotłów na biomasę wraz z wymianą istniejącego źródła ciepła w ilości min. 90 kpl – w ramach 1 zadania/umowy/kontraktu,

— co najmniej 1 zamówienie polegające na wykonaniu instalacji OZE w domach mieszkalnych, którego częścią był system monitoringu efektu ekologicznego.

Wykonawca na potwierdzenie spełniania ww. warunków może się również powołać na jedno zamówienie, pod warunkiem że spełnia ono jednocześnie wszystkie wymagania określone powyżej. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz analogicznie w sytuacji, gdy Wykonawca będzie polegał na zasobach innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy Pzp Zamawiający zastrzega, że każdy z powyższych warunków musi być spełniony w całości przez Wykonawcę (jednego z Wykonawców wspólnie składającego ofertę) lub podmiot, na którego zdolności w tym zakresie powołuje się Wykonawca — brak możliwości tzw. sumowania doświadczenia.

Uwaga: Wykonawcy mogą wykazać się doświadczeniem także wówczas, jeżeli realizowali wymagane zamówienia w formule robót budowlanych, a nie w formule dostaw z montażem.

Warunek będzie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że skieruje do realizacji zamówienia zespół składający się z co najmniej 5 osób gwarantujących właściwą jakość wykonanych usług, przy zachowaniu warunku, że 1 osoba może łączyć kilka funkcji z niżej wymienionych, pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji:

— specjalista ds. robót ogólnobudowlanych – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz min. 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót, pełniący w ramach budowy funkcję kierownika budowy od przekazania placu budowy do odbioru końcowego,

— specjalista ds. robót instalacyjnych – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz min. 5-letnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót, w tym doświadczenie w kierowaniu robotami polegającymi w wykonaniu min. 1 000 instalacji OZE, w tym min. 100 pomp ciepła do przygotowania c.w.u i min. 100 instalacji kotłów na pallet, pełniący w ramach budowy funkcję kierownika budowy od przekazania placu budowy do odbioru końcowego,

— specjalista ds. robót w zakresie instalacji elektrycznych – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz min. 5-letnie cd. poniżej

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

cd. doświadczenie na stanowisku kierownika budowy lub robót w tym doświadczenie w kierowaniu robotami polegającymi na wykonaniu min. 900 instalacji fotowoltaicznych, pełniący w ramach budowy funkcję kierownika budowy od przekazania placu budowy do odbioru końcowego;

— specjalista ds. robót teletechnicznych – posiadający uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej oraz doświadczenie jako kierownik budowy/kierownik robót podczas realizacji co najmniej 1 zadania polegające na wykonaniu instalacji OZE zintegrowanych z niezależnym systemem zarządzania energią o wartości zadania co najmniej 5 000 000 PLN brutto, pełniący w ramach budowy funkcję kierownika budowy od przekazania placu budowy do odbioru końcowego;

— specjalista ds. kolektorów słonecznych – posiadający Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie słonecznych systemów grzewczych – min. 2 osoby,

— specjalista ds. instalacji fotowoltaicznych – posiadający Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie instalacji fotowoltaicznych – min. 2 osoby,

— specjalista ds. pomp ciepła – posiadający Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie pomp ciepła – min. 1 osoba,

— specjalista ds. kotłów posiadający Certyfikat Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie instalacji kotłów na biomasę – min. 1 osoby.

Wszystkie osoby, o których mowa powyżej, od których wymagane są uprawienia budowlane, powinny posiadać aktualne uprawnienia budowlane nadane zgodnie z Ustawą z dn. 7.7.1994 r. Prawo budowlane oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z dnia 11.9.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, a które uprawniają do pełnienia tych funkcji w odpowiednim zakresie, lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz Ustawy z dnia 22.12.1015 o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz.U. z 2016 poz. 65). Osobami takimi mogą być również osoby spełniające warunki określone w art. 20a ustawy z dnia 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz.U. z 2014 poz. 1946).

III.2.2) Contract performance conditions

Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia w terminie nie krótszym niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 15 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

15.2 Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w pkt 15.1, w przypadkach wskazanych w art. 94 ust. 2 ustawy Pzp.

15.3 O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi pisemnie wybranego Wykonawcę. Osoba bądź osoby, które będę podpisywać umowę w imieniu Wykonawcy, powinny stawić się w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego oraz posiadać dokumenty pozwalające ustalić ich tożsamość jak i umocowanie do działania w imieniu Wykonawcy.

15.4 W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Urząd Gminy Moszczenica, ul. Samorządowa 4, 38-321 Moszczenica, POLSKA do dnia 15.1.2020 r. godz. 11:00. Wykonawca składa ofertę elektronicznie za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu UZP. Klucz publiczny niezbędny do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępny dla Wykonawców na miniPortalu.


Additional information:

cd. – szczegóły postępowania. W formularzu oferty Wykonawca zobowiązany jest podać adres skrzynki ePUAP, na którym prowadzona będzie korespondencja związana z postępowaniem. Ofertę oraz wszystkie załączniki, w tym oświadczenie JEDZ, wykonawca składa pod rygorem nieważności przy użyciu środków elektronicznych, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

W celu potwierdzenia spełnienia, że oferowany przedmiot zamówienia w zakresie urządzeń odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, na wezwanie Zamawiającego z art. 26 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące oświadczenia lub dokumenty, o ile te nie zostały przez Wykonawcę złożone wraz z ofertą w celu potwierdzenia parametrów urządzeń:

1) dla kolektorów słonecznych:

a) pełen raport z badań oraz certyfikat Solar Keymark lub certyfikat zgodności z normą PN-EN 12975-1 (lub równoważną) lub z normą PN-EN ISO 9806 (lub równoważną) wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą;

b) karta techniczna kolektora i zasobnika obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w SIWZ wraz z załącznikami;

2) dla modułów/paneli fotowoltaicznych:

a) certyfikat akredytowanej jednostki badawczo-certyfikującej dla elementów fotowoltaicznych potwierdzający ich zgodność z wymaganiami zawartymi w normach z zakresu projektowania, kontroli, badań i bezpieczeństwa modułów fotowoltaicznych tj. normą IEC 61215 (lub równoważną) „Naziemne moduły fotowoltaiczne z krystalicznego krzemu, wymagania bezpieczeństwa i badania typu” i normą IEC 61730 (lub równoważną) „Wymagania dotyczące bezpieczeństwa modułów fotowoltaicznych, część 1 i 2; wymagania dotyczące budowy i badań, w tym ochrony klasy II”;

b) sprawozdanie z badań wykonanych przez jednostkę akredytowaną, potwierdzających zgodność wykonania paneli fotowoltaicznych z wymaganiami zawartymi w normie IEC 61215 (lub równoważnej) „Naziemne moduły fotowoltaiczne z krystalicznego krzemu, wymagania bezpieczeństwa i badania typu”;

c) karta modułów/paneli fotowoltaicznych i falowników obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w SIWZ wraz z załącznikami;

3) dla pomp ciepła:

a) certyfikat HPKeymark oraz raport z badań dla pomp ciepła do c.w.u.;

b) kartę techniczną pompy ciepła obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez te urządzenia parametrów zawartych w SIWZ wraz z załącznikami;

4) dla kotłów na biomasę:

a) pełen raport z badań, certyfikat potwierdzający zgodność kotła z normą EN 303-5:2012 (lub równoważną) potwierdzający spełnianie wymagań klasy 5 kotła, wydany przez jednostkę oceniającą zgodność zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy Pzp oraz certyfikat Ecodesign dla kotłów na biomasę;

b) karty techniczne kotłów na biomasę obejmująca informacje potwierdzające spełnianie przez kotły parametrów zawartych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do SIWZ.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Moszczenica z siedzibą ul. Samorządowa 4, kod pocztowy: 38-321, POLSKA.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy.

1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

2. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

3. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowe Izby Odwoławczej w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu.

4. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

5. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

6. W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

7. Na czynności, o których mowa w pkt 18.6, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Pzp.

8. Pozostałe informacje o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia zawiera dział VI ustawy Prawo zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej”, art. od 179 do 198g.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587701
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
09332000; 09331100; Solar installation; Solar collectors for heat production;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions