Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Croatia-Sisak: Furnishing
OJEU (High Value) 591014-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Sisačko-moslavačka županija
National registration number: 82215698659
Postal address: S. i A. Radića 36
Town: Sisak
Postal code: 44000
Country: HR
Telephone: +385 44550258
E-mail: nabava@smz.hr
NUTS code: HR04E
Main address (URL): www.smz.hr
I.1) Name and addresses:
Official name: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije
National registration number: 34233606237
Postal address: Trg grofova Erdödyja 17
Town: Popovača
Postal code: 44317
Country: HR
E-mail: jupriroda.smz@sk.t-com.hr
NUTS code: HR04E
Main address (URL): www.zastita-prirode-smz.hr
Joint procurement
I.2) The contract involves joint procurement
I.2.2) applicable national procurement law:

Zakon o javnoj nabavi (NN120/16).


Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0048388

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Uređenje Prezentacijskog centra NATURA SMŽ i interpretativno sadržajno opremanje Centra te tematsko uređenje info točaka i vidikovaca

Reference number: 4/19JN

II.1.4) Short description

Uređenje Prezentacijskog centra NATURA SMŽ i interpretativno sadržajno opremanje Centra te tematsko uređenje info točaka i vidikovaca.

II.01) Estimated value excluding VAT:
HRK 3471900.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Osnovno opremanje Prezentacijskog centra Natura SMŽ (namještaj).

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: HR04E
II.1.4) Short description

Osnovno opremanje Prezentacijskog centra Natura SMŽ (namještaj).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka.
Weighting: 20 %
Cost/Price
Weighting: 80 %
Value excluding VAT: HRK 236500.00
II.02.07) Duration in days 60
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Operativni program Konkurentnost i kohezija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. kroz Poziv Promicanje održivog razvoja prirodne baštine


Description: Item/Lot 2
Title:

Interpretativno/sadržajno opremanje Prezentacijskog centra Natura SMŽ

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: HR04E
II.1.4) Short description

Interpretativno/sadržajno opremanje Prezentacijskog centra Natura SMŽ.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka
Weighting: 20 %
Cost/Price
Weighting: 80 %
Value excluding VAT: HRK 3120000.00
II.02.07) Duration in days 150
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Operativni program Konkurentnost i kohezija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. kroz Poziv Promicanje održivog razvoja prirodne baštine


Description: Item/Lot 3
Title:

Uređenje info točaka na 4 lokacije

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: HR04E
II.1.4) Short description

Uređenje info točaka na 4 lokacije.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka
Weighting: 20 %
Cost/Price
Weighting: 80 %
Value excluding VAT: HRK 66800.00
II.02.07) Duration in days 60
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Operativni program Konkurentnost i kohezija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. kroz Poziv Promicanje održivog razvoja prirodne baštine


Description: Item/Lot 4
Title:

Uređenje vidikovaca na 3 lokacije.

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: HR04E
II.1.4) Short description

Uređenje vidikovaca na 3 lokacije.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Trajanje jamstvenog roka za otklanjanje nedostataka
Weighting: 20 %
Cost/Price
Weighting: 80 %
Value excluding VAT: HRK 48600.00
II.02.07) Duration in days 60
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Operativni program Konkurentnost i kohezija iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. kroz Poziv Promicanje održivog razvoja prirodne baštine


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovna nastana.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2.2) Contract performance conditions

Sukladno navedenom pod točkom 7.6. Dokumentacije o nabavi.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

S. i A. Radića 36.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933
URL: www.dkom.hr
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Žalba se izjavljuje u roku od 10 (deset) dana i to od dana:

1. objave poziva na nadmetanje, u odnosu na sadržaj poziva ili dokumentacije o nabavi,

2. objave obavijesti o ispravku, u odnosu na sadržaj ispravka,

3. objave izmjene dokumentacije o nabavi, u odnosu na sadržaj izmjene dokumentacije,

4. otvaranja ponuda u odnosu na propuštanje naručitelja da valjano odgovori na pravodobno dostavljen zahtjev dodatne informacije, objašnjenja ili izmjene dokumentacije o nabavi te na postupak otvaranja ponuda,

5. primitka odluke o odabiru ili poništenju, u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira ponuda, ili razloge poništenja.

Žalitelj koji je propustio izjaviti žalbu u određenoj fazi otvorenog postupka javne nabave, nema pravo na žalbu u kasnijoj fazi postupka za prethodnu fazu.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
39200000; 39150000; 32322000; Furnishing; Miscellaneous furniture and equipment; Multimedia equipment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions