Poland-Lublin: Angiography supplies

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Lublin: Angiography supplies
OJEU (High Value) 591053-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Postal address: al. Kraśnicka 100
Town: Lublin
Postal code: 20-718
Country: PL
Contact person: Monika Waligórska-Budyta; Małgorzata Gawłowska-Szymanek
Telephone: +48 815374655
E-mail: zamowienia@szpital.lublin.pl
NUTS code: PL814
Main address (URL): http://www.szpital.lublin.pl
Address of the buyer profile (URL): https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://szpital-lublin.eb2b.com.pl/
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego

Reference number: Numer sprawy WSS SP ZOZ/ DZP.382/ 57 /2019

II.1.4) Short description

Sprzedaż i dostawa sprzętu medycznego dla potrzeb Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii z Pododdziałem Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego SP ZOZ im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Lublinie do wykonywania diagnostycznych i terapeutycznych procedur z zakresu kardiologii inwazyjnej z możliwością składania ofert częściowych.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Pakiet nr 1

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Cewniki balonowe nacinajaco pozycjonujace

Stenty kobaltowo chromowe uwalniające lek antymitotyczny

Stentgraft wieńcowy

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Pakiet nr 2

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej

Cewnik diagnostyczny

Cewnik prowadzący do PTCA bezkoszulkowy

Stent uwalniający lek antymitotyczny (DES) umożliwiający skrócenie terapii przeciwpłytkowej

Zestaw do PCI z inflatorem w skład wchodzą Y konektor, igła tępa, strzykawka wysokociśnieniowa, torquer

Zestaw do badania FFR i IVUS w skąłd którego wchodzą y konektor, igła tępa, torqer

Y- konektor

Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem

Tępa igła do wprowadzania prowadnic plastycznych

Torquer

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Pakiet nr 3

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Zestaw do drenażu osierdzia

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

Pakiet nr 4

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Cewniki diagnostyczne

Przedłużki do prowadnic plastycznych

Cewniki balonowe semi - compliant

Cewnik balonowy pokryty lekiem Paklitaksel

Cewniki balonowe non - compliant

Cewnik balonowy tnący

Stenty platynowo- chromowe uwalniające lek antymitotyczny z polimeru wchłanialnego do dużych naczyń

Stenty platynowo- chromowe uwalniające lek antymitotyczny z polmeru wchłanialnego

Stenty platynowo- chromowe uwalniające substancje antymitotyczne

Cewnik przedłużający ułatwiający wprowadzanie stentów do naczyń wieńcowych

Prowadnice wieńcowe do udrożnień

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 5
Title:

Pakiet nr 5

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Zestaw do rotablacji:

Prowadnice rotablacyjne

Cewnik aterektomii rotacyjnej z łącznikiem

Łącznik do cewników rotablacyjnych

Cewnik do aterektomii rotacyjnej

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 6
Title:

Pakiet nr 6

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Zestaw do nakłucia tętnicy promieniowej do adhoc PCI

Prowadnik naczyniowy hydrofilny do trudnych przejść przez kręte tętnice

Opaska uciskowa hemostatyczna do tętnic promieniowych

Urządzenie do zamykania tętnic udowych

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 7
Title:

Pakiet nr 7

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Prowadnice plastyczne do CTO

Prowadnice plastyczne do CTO w krętych naczyniach

Prowadnice plastyczne do przejść przez mikrokrążenie

Prowadnice do techniki retrograde

Prowadnik do przejścia przez bardzo kręte kolaterale zmniejszajacy ryzyko preforacji mikrokrążenia

Mikrocewniki do udrożnień

Mikrocewniki do udrożnień o niskim profilu przejścia

Mikrocewniki dwukanałowe do udrożnien o niskim profilu przejścia

Cewniki prowadzące do długich zabiegów i zabiegów CTO

Spirale embolizacyjne do zapobiegania krwawieniu z kolaterali i drobnych naczyń wieńcowych

Cewnik balonowy do CTO o niskim profilu przejścia

Urządzenie do odczepiania spirali

System do usuwania ciał obcych z naczyń krwionośnych w formie potrójnej i pojedyńczej pętli

Zestaw do zabiegów CTO w skład którego wchodzą: Y konektor, igła tępa, strzykawka wysokociśnieniowa, torquer

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 8
Title:

Pakiet nr 8

II.2.1) Lot No: 8
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Stenty wieńcowe kobaltowo- chromowe pokrywane lekiem

Stenty wieńcowe kobaltowo- chromowe o nietypowych średnicach z możliwością modelowania średnica stentu w postdylatacji pokrywane lekiem

Cewniki balonowe semi - compliant

Cewniki balonowe typu non - compliant

Prowadniki angioplastyczne i w tym prowadniki plastyczne do CTO

System protekcji

System do zamykania tętnicy udowej

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 9
Title:

Pakiet nr 9

II.2.1) Lot No: 9
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Obłożenie - zestaw do angioplastyki

Zestaw do implantacji elektrod

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 10
Title:

Pakiet nr 10

II.2.1) Lot No: 10
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Przedłużający cewnik prowadzący typu,, child in mother"

Mikrocewnik z końcówką gwintowaną

Mikrocewniki wieńcowe dwukanałowe

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 11
Title:

Pakiet nr 11

II.2.1) Lot No: 11
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Cewniki termomodulacyjne typu Swana - Ganza

Jednorazowe kopułki do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną do linii ciśnieniowej

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 12
Title:

Pakiet nr 12

II.2.1) Lot No: 12
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Introduktory dotętnicze11 cm rozmiar od 7Fr do 9Fr, zbrojone spiralnym, metalowym oplotem na całej długości

Introduktory dotętnicze 25 cm rozmiar od 5Fr do 9Fr, zbrojone spiralnym, metalowym oplotem na całej długości

Introduktory dotętnicze 45 cm rozmiar od 5 Fr do 9 Fr zbrojone spiralnym, metalowym oplotem na całej długości

Intrduktor dotętniczy 35 cm rozmiar od 5Fr do 9Fr, zbrojone spiralnym, metalowym oplotem na całej długości

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 13
Title:

Pakiet nr 13

II.2.1) Lot No: 13
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Mikrocewnik wieńcowy

Cewnik balonowy do trudnych zmian

Cewnik balonowy wysokociśnieniowy do doprężeń stentów w technice POT

Stent kobaltowo-chromowy uwalniający lek Sirolimus z biodegradowalnego polimeru bezpośrednio do ściany naczynia z bardzo dobrym dostępem w bifurkacji i skróconym DAPT

Stent kobaltowo- chromowy uwalniajacy lek Sirolimus z biodegradowalnego polimeru bezpośrednio do scaiany naczynia ze wzmocnionym szafcie i koncówką do zmian trudnych

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 14
Title:

Pakiet nr 14

II.2.1) Lot No: 14
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Cewnik nr 1

Cewnik nr 2

Cewnik nr 3

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 15
Title:

Pakiet nr 15

II.2.1) Lot No: 15
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Koszulki interwencyjne do trudnych przejść

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 16
Title:

Pakiet nr 16

II.2.1) Lot No: 16
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Superwysokociśnieniowe balony do angioplastyki zmian bardzo opornych(twardych)

Urządzenie do inflacji cewników balonowych

Wysokociśnieniowy balon do pre i post dylatacji do krętych naczyń i uwapnionych naczyń

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 17
Title:

Pakiet nr 17

II.2.1) Lot No: 17
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Cewniki do ultrasonografii IVUS

Cewnik do ultasonografi IVUS HD

Wyciągarka jednorazowa do wykonywania kontrolowanego przesuwu głowicy

Prowadnik wieńcowy do pomiaru ciśnienia

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 18
Title:

Pakiet nr 18

II.2.1) Lot No: 18
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Cewniki do trombektomii ssącej

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 19
Title:

Pakiet nr 19

II.2.1) Lot No: 19
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Stent wieńcowy do krętych naczyń uwalniający lek nowej generacji

Stent wieńcowy do krętych naczyń uwalniający lek

Cewnik balonowy do pre- i postdilatacji techniką,,kissing baloon"

Cewnik balonowy niepodatny typu RX

Cewnik prowadzący 5F- 9F

Strzykawka wysokociśnieniowa z manometrem i kranikiem trójdrożnym

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 20
Title:

Pakiet nr 20

II.2.1) Lot No: 20
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Cewniki balonowe dużej długości użytkowej wykorzystywane do PCI Retrograde i w pomostach tętniczych

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 21
Title:

Pakiet nr 21

II.2.1) Lot No: 21
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Stent wiencowy kobaltowo- chromowy uwalniający sirolimus

Stenty wieńcowe kobaltowo- chromowe dedykowane do bifurkacji tętnic wieńcowych

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 22
Title:

Pakiet nr 22

II.2.1) Lot No: 22
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Obłożenie do koronarografii I w zestawie

Obłożenie do koronarografii II(z rampą) w zestawie

Kolec

Igła angiograficzna

Rampa trójdrozna

Dren łączący Y conektor

Strzykawka trzyczęściowa, końcówka Luer-Lock 10 ml

Strzykawka trzyczęściowa, końcówka Luer-Lock 20 ml

Strzykawka trzyczęściowa, końcówka Luer-Lock 2 ml

Dren wysokociśnieniowy, zbrojony, wykonany z PUR dł. 180 cm

Jednorazowe miski na płyny o poj.2000 ml

Łacznik niskociśnieniowy do rampy 150 cm

Prowadnica diagnostyczna 0,035" dł 250 cm

Rękaw na kable o wym. Min. 13x250 cm

Powłoka ochronna z elastyczną krawędzią o wym 110x130 cm typu torba

Powłoka ochronna z elastyczną krawędzią o wym 110x160 cm typu torba

Zestaw kranikowy

Fartuch operacyjny wzmocniony rozmiar Li XL

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 23
Title:

Pakiet nr 23

II.2.1) Lot No: 23
NUTS code: PL
NUTS code: PL814
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 20-718 Lublin, al. Kraśnicka 100

II.1.4) Short description

Sterylna strzykawka z adapterem rotacyjnym i kolcem do podawania kontrastu

Sterylny zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia – przetwornik ciśnienia, dren wysokociśnieniowy i kolec do soli fizjologicznej, automatyczna rampa, strzykawka luer lock 10 ml

Sterylny, jednorazowy, pneumatyczny sterownik ręczny z drenem wysokociśnieniowym o dł. min. 50 cm i kranikiem wysokociśnieniowym z adapterem rotacyjnym do precyzyjnej kontroli podawania kontrastu i przepłukiwania solą fizjologiczną

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Termin rozpatrzenia reklamacji jakościowej przedmiotu dostawy min. 2 dni, max. 5 dni roboczych
Weighting: 30

Criteria: Termin zapłaty min. 45 dni, max. 60 dni
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 60
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.1 nie podlegają wykluczeniu;

1.2 spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

1.2.1 kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów – zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

1.2.2 sytuacji ekonomicznej lub finansowej - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

1.2.3 zdolności technicznej lub zawodowej - zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

2.Zamawiający wykluczy z postępowania wykonawcę:

2.1 który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w niniejszym rozdziale ust.1.2;

2.2 który nie wykazał, że nie zachodzą wobec niego obligatoryjne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz fakultatywne przesłanki wykluczenia określone w art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

3. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 1, 2 i 4 i 8 ustawy Pzp, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy.

Uwaga:

Powyższych postanowień nie stosuje się do wykonawcy będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.

4. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp.

5. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 19 ustawy Pzp, przed wykluczeniem wykonawcy, zamawiający zapewni temu wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji.

6. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

1. Wykonawca w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia, składa wraz z ofertą aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ). 2. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie3. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia składa także jednolite europejskie dokumenty zamówienia (JEDZ) dotyczące tych podmiotów4. Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa jednolite europejskie dokumenty zamówienia (JEDZ) dotyczące podwykonawców

B. DOKUMENTY SKŁADANE PRZEZ WYKONAWCĘ NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO

1.1 Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.2 Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

c.d z III.1.1)

Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

1.3 Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

1.4 Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.

1.5 Oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz

1.6 Oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, sporządzone zgodnie z załącznikiem nr 3 do siwz

1.7 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów:

1.7.1 o których mowa w rozdz. VI B ust. 1.1 siwz– składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.7.2 o których mowa w rozdz. VI B ust. 1.2 – 1.4 siwz – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1.7.2.1 nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu,

1.7.2.2 nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

1.8 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdz. VI B ust. 1.7.1 – 1.7.2 siwz, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Do terminów wystawienia, o których mowa w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio terminy, o których mowa w rozdz. V B ust.1.7.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

1.9 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdz. VI B ust. 1.1, składa dokument, o którym mowa w rozdz. VI B ust. 1.7.1 siwz, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp.

Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Do terminów wystawienia, o których mowa w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio terminy, o których mowa w rozdz. VI B ust. 1.7.1 siwz.

W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w rozdziale VI. B siwz, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zamawiający może żądać od wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez wykonawcę i pobranych samodzielnie przez zamawiającego dokumentów.

W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w Rozdz. VI.B, które znajdują się w posiadaniu zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

C. INNE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ

1. Wypełniony formularz ofertowy zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ

2. Wypełniony załącznik nr 5 do SIWZ – parametry techniczne – dla każdego z pakietów na który Wykonawca składa ofertę

3. Wypełnione formularze cenowe zgodnie z zał. nr 8 – dla każdego z pakietów na który Wykonawca składa ofertę

4. pełnomocnictwo określające zakres umocowania oraz podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy – jeżeli Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia reprezentuje pełnomocnik.

5. pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – o ile dotyczy.

6. Dowód wniesienia wadium.

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na Platformie Zakupowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. I pkt 23 ustawy Pzp. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie

III.2.2) Contract performance conditions

Zgodnie z warunkami zawartymi we wzorze umowy - załącznik nr 4 do SIWZ


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych Zaopatrzenia i Gospodarki Materiałowej Blok H pokój 140 Al. Kraśnicka 100, Lublin.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

1. wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości:

Nr pakietu Kwota wadium w zł

1 2 300,00

2 5 448,50

3 180,00

4 13 429,00

5 1 280,00

6 1 391,00

7 6 450,50

8 4 186,00

9 223,50

10 1 770,00

11 216,00

12 574,50

13 2 514,00

14 1 175,00

15 80,00

16 879,80

17 4 770,00

18 168,00

19 6 330,00

20 190,00

21 507,50

22 5 401,60

23 1 400,00

Dowód wniesienia/wpłacenia wadium należy dołączyć do oferty.

2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert.

3. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, za termin jego wniesienia zostanie przyjęty termin uznania rachunku bankowego wskazanego przez zamawiającego.

4. Termin ważności wadium nie może być krótszy niż termin związania ofertą.

5. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

5.1 pieniądzu;

5.2.poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

5.3 gwarancjach bankowych;

5.4 gwarancjach ubezpieczeniowych;

5.5 poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz.U. z 2018r poz. 110).

Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona.

6. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń musi spełniać następujące wymogi:

6.1 być wystawione na Zamawiającego;

6.2 zawierać w swej treści oświadczenie gwaranta (poręczyciela), w którym zobowiązuje się on do bezwarunkowej i nieodwołalnej wypłaty kwoty wadium na pierwsze żądanie Zamawiającego, zawierające oświadczenie, iż zaszła jedna z przesłanek wymienionych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP.

6.3 w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – obejmować zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) z tytułu związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia działań lub zaniechań opisanych w art. 46 ust. 4a i 5 PZP każdego z tych Wykonawców.

7. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego:

PKO BP S.A. XVII DOKK. 52 1440 1101 0000 0000 0939 4028,

Tytuł przelewu: „Wadium - WSS SP ZOZ DZP 382/ 57 /2019” cz.

Zamawiający zaleca, aby wykonawca przed złożeniem dyspozycji przelewu wadium upewnił się w swoim banku, czy wpłacone przez niego wadium dotrze na konto zamawiającego przed terminem składania ofert.

Zamawiający informuje, iż w sytuacjach pilnych wykonawca może skorzystać z przelewu SORBNET, Ekspresowy.

8. Wadium wnoszone w formie gwarancji i poręczeń Wykonawca składa w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy zakupowej, Zamawiający wymaga złożenia dokumentu na zasadach określonych w Rozdziale VII siwz – z zastrzeżeniem, iż będzie on podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez Gwaranta tj. wystawcę gwarancji/poręczenia.

9. Zamawiający dopuszcza złożenie wadium w formie gwarancji i poręczeń, w postaci elektronicznej kopii dokumentu gwarancji lub poręczenia, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez wykonawcę, co jest równoznaczne z poświadczeniem elektronicznej kopii tego dokumentu za zgodność z oryginałem, z zastrzeżeniem, że gwarancja / poręczenie będzie spełniała również następujące wymogi:

1) z treści gwarancji / poręczenia nie może wynikać, że zwrot oryginału powoduje wygaśnięcie gwarancji / poręczenia;

2) Zamawiający będzie uprawniony do realizacji gwarancji / poręczenia, bez konieczności posiadania i przedłożenia Gwarantowi / Poręczycielowi oryginału dokumentu gwarancji / poręczenia, w szczególności z treści gwarancji / poręczenia nie może wynikać, że do jej realizacji konieczne jest posiadanie i okazanie Gwarantowi / Poręczycielowi oryginału dokumentu gwarancji / poręczenia.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
Fax: +48 224587700
URL: http://www.uzp.gov.pl
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy a także innym podmiotom, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz ponieśli szkodę lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

3. Odwołanie wnosi się:

1) w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie Pzp

2) w terminie 15 dni jeżeli zostały przesłane w inny sposób niż w ust. 3.1;

3) odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej;

4) odwołanie wobec innych czynności niż ww. wnosi się w terminie 10 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia;

5) jeżeli zamawiający nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej – odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

6) jeżeli zamawiający nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

4. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. Kwestie dotyczące skargi do sądu są uregulowane w art. 198 a) – 198 g) ustawy Prawo zamówień publicznych.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza przy Urzędzie Zamówień Publicznych
Postal address: ul. Postępu 17 a
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 224587801
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Fax: +48 224587700
URL: www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-09

English Language Unavailable

CPV Codes
33111710; 33111730; 33141620; 33190000; 33141116; Angiography supplies; Angioplasty supplies; Medical kits; Miscellaneous medical devices and products; Dressing packs;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions