Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Warsaw: Laboratory reagents
OJEU (High Value) 591079-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 09:30:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
Postal address: ul. Banacha 1a
Town: Warszawa
Postal code: 02-097
Country: PL
Contact person: Elżbieta Jakoniuk
Telephone: +48 22/5991701
E-mail: zp@uckwum.pl
Fax: +48 22/5991704
NUTS code: PL911
Main address (URL): http://uckwum.pl

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://uckwum.ezamawiajacy.pl

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Dostawa odczynników dla UCK WUM, DZP.262.143.2019

Reference number: DZP.262.143.2019

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników na potrzeby Pracowni Immunogenetyki i Pracowni Zgodności Tkankowej w podziale na 7 części.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie poszczególnych części stanowią odpowiednio Załączniki nr 2.1–2.7 do SIWZ – Formularze asortymentowo-cenowe.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Odczynniki do typowania antygenów zgodności tkankowej HLA-ABDR na poziomie niskiej rozdzielczości metodą SSP-PCR wraz z Taq polimerazą

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Magazyn Szpitala, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091, POLSKA lub do Centralnego Laboratorium, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do typowania antygenów zgodności tkankowej HLA-ABDR na poziomie niskiej rozdzielczości metodą SSP-PCR wraz z Taq polimerazą.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2.1 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 5 000,00 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych). Dokładna informacja dotycząca wniesienia wadium zawarta jest w rozdziale XII SIWZ.


Description: Item/Lot 2
Title:

Odczynniki do oznaczania antygenu HLA-B27 w technice niskiej rozdzielczości PCR-SSP (zestaw z Taq polimerazą DNA)

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Magazyn Szpitala, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091, POLSKA lub do Centralnego Laboratorium, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do oznaczania antygenu HLA-B27 w technice niskiej rozdzielczości PCR-SSP (zestaw z Taq polimerazą DNA).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2.2 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 100,00 PLN (słownie: sto złotych). Dokładna informacja dotycząca wniesienia wadium zawarta jest w rozdziale XII SIWZ.


Description: Item/Lot 3
Title:

Odczynniki do genotypowania antygenów HLA metodą PCR-SSO na Luminex LABScan 100

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Magazyn Szpitala, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091, POLSKA lub do Centralnego Laboratorium, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do genotypowania antygenów HLA metodą PCR-SSO na Luminex LABScan 100.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2.3 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 4 000,00 PLN (słownie: cztery tysiące złotych). Dokładna informacja dotycząca wniesienia wadium zawarta jest w rozdziale XII SIWZ.


Description: Item/Lot 4
Title:

Testy do typowania (genotypowania) antygenów zgodności tkankowej HLA na poziomie niskiej i wysokiej rozdzielczości przy użyciu metody SSP-PCR

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Magazyn Szpitala, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091, POLSKA lub do Centralnego Laboratorium, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do typowania (genotypowania) antygenów zgodności tkankowej HLA na poziomie niskiej i wysokiej rozdzielczości przy użyciu metody SSP-PCR.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2.4 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy złotych). Dokładna informacja dotycząca wniesienia wadium zawarta jest w rozdziale XII SIWZ.


Description: Item/Lot 5
Title:

Odczynniki do genotypowania metodą PCR-SSO na aparacie Luminex FM3D z oprogramowaniem Xponent 4.2

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Magazyn Szpitala, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091, POLSKA lub do Centralnego Laboratorium, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do genotypowania metodą PCR-SSO na aparacie Luminex FM3D z oprogramowaniem Xponent 4.2.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2.5 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 7 000,00 PLN (słownie: siedem tysięcy złotych). Dokładna informacja dotycząca wniesienia wadium zawarta jest w rozdziale XII SIWZ.


Description: Item/Lot 6
Title:

Testy do oznaczania aloprzeciwciał anty-HLA – test przesiewowy oraz test do określenia swoistości anty HLA w klasie I i II z zastosowaniem analizatora Luminex FM3D/Labscan 100

II.2.1) Lot No: 6
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Magazyn Szpitala, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091, POLSKA lub do Centralnego Laboratorium, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów do oznaczania aloprzeciwciał anty-HLA – test przesiewowy oraz test do określenia swoistości anty HLA w klasie I i II z zastosowaniem analizatora Luminex FM3D/Labscan 100 (oprogramowanie Xponent 4.2).

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2.6 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 17 000,00 PLN (słownie: siedemnaście tysięcy złotych). Dokładna informacja dotycząca wniesienia wadium zawarta jest w rozdziale XII SIWZ.


Description: Item/Lot 7
Title:

Dostawa testów kontrolnych

II.2.1) Lot No: 7
NUTS code: PL911
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Magazyn Szpitala, ul. Żwirki i Wigury 63A, 02-091, POLSKA lub do Centralnego Laboratorium, ul. Lindleya 4, 02-005 Warszawa, POLSKA

II.1.4) Short description

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa testów testów kontrolnych.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 2.7 do SIWZ – Formularz asortymentowo-cenowy.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium, w wysokości 40,00 PLN (słownie: czterdzieści złotych). Dokładna informacja dotycząca wniesienia wadium zawarta jest w rozdziale XII SIWZ.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.2.2) Contract performance conditions

1. Zamawiający wymaga zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.

2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy w zakresie określonym w §9 ust. 1 wzoru umowy, stanowiącym Załącznik nr 4 do SIWZ.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 09:30


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:00
IV.02.07) Place

Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, Dział Zamówień Publicznych, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, POLSKA, blok B


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1. Przez miesiąc wskazany w sekcji IV.2.6 Zamawiający rozumie 30 dni.

2. W prowadzonym postępowaniu Zamawiający stosuje art 24 aa ust. 1 ustawy.

3. Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona:

1) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu zobowiązani są złożyć dokumenty i określone w rozdziale VII ust. 3 pkt 1 SIWZ,

2) w celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego zobowiązani są złożyć dokumenty określone w rozdziale VII ust. 3 pkt 2 SIWZ.

3. Dokumenty w języku obcym, składane są wraz z tłumaczeniem na język polski.

5. Informacja skierowana do osób fizycznych, ujawnionych w sposób bezpośredni w związku prowadzonym postępowaniem o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego:

Administratorem pani/pana danych osobowych jest Zamawiający – Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, POLSKA

1) (dane kontaktowe zawarte zostały w rozdziale I),

2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony danych, z którym może się pani/pan kontaktować w sprawach związanych z ochroną danych poprzez pocztę elektroniczną na adres: iod@spdsk.edu.pl lub listownie na adres Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”,

3) pani/pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,

4) odbiorcami pani/pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy,

5) pani/pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, przez okres 4 lat, liczonych od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy,

6) obowiązek podania przez panią/pana danych osobowych bezpośrednio pani/pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy,

7) w odniesieniu do pani/pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO,

8) posiada pani/pan:

a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych pani/pana dotyczących;

b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania pani/pana danych osobowych;

c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna pani/pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

9) nie przysługuje pani/panu:

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania pani/pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.


Review body:
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Pzp. Informacje dot. składania odwołań zawarte są w rozdziale XXIII SIWZ.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
Telephone: +48 22/458-78-00
Fax: +48 22/458-78-01

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
33696500; Laboratory reagents;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions