Poland-Olsztyn: Tree-maintenance services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Poland-Olsztyn: Tree-maintenance services
OJEU (High Value) 592089-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
National registration number: REGON 281358034
Postal address: ul. Knosały 3/5 B
Town: Olsztyn
Postal code: 10-015
Country: PL
Contact person: Lucyna Brejnak
Telephone: +48 895443262
E-mail: przetargi@zdzit.olsztyn.eu
Fax: +48 895443113
NUTS code: PL622
Main address (URL): www.zdzit.olsztyn.eu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html
I.3.8) to the above mentioned address
https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja
I.4) Type of the contracting authority:
jednostka organizacyjna administracji samorządowej

Main Activity
I.5.1) Main Activity: GENERAL PUBLIC SERVICES

Section II: Object of Contract


Title:

Pielęgnacja, leczenie i wycinka drzew na terenie miasta Olsztyna w latach 2020-2022

Reference number: NZ.2521.94.2019

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z podstawową pielęgnacją, leczeniem oraz wycinką drzew na terenie miasta Olsztyna w latach 2020-2022. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes

II.1.6.5) maximum number of lots
2

Description: Item/Lot 1
Title:

Zadanie I: Centrum, Park Centralny i Park Podzamcze

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: PL622
II.2.3.2) Main site or place of performance:

miasto Olsztyn

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z podstawową pielęgnacją, leczeniem oraz wycinką drzew na terenie miasta Olsztyna w latach 2020-2022. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 80 %
Cost/Price
Criteria: czas przystąpienia do pracy od momentu zgłoszenia [godzina] (min. 0,5 godziny – max. 2 godziny)
Weighting: 20 %
II.2.7) End 2022-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

2. Zamówienie dotyczyć będzie realizacji wszystkich prac określonych w kosztorysie i SzOPZ do przetargu np.: „Pielęgnacja, leczenie i wycinka drzew na terenie miasta Olsztyna w latach 2020-2022” do 100 % zakresu zamówienia podstawowego część I Centrum, Park Centralny i Park Podzamcze.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i 150 ustawy Pzp w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla danej części, najpóźniej do dnia podpisania umowy.

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium dla części I - 11 000 PLN.

Termin rozpoczęcia realizacji od dnia podpisania umowy.


Description: Item/Lot 2
Title:

Zadanie II: Dajtki, Słoneczny Stok, Likusy i Gutkowo

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: PL622
II.2.3.2) Main site or place of performance:

miasto Olsztyn

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z podstawową pielęgnacją, leczeniem oraz wycinką drzew na terenie miasta Olsztyna w latach 2020-2022. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 80 %
Cost/Price
Criteria: czas przystąpienia do pracy od momentu zgłoszenia [godzina] (min. 0,5 godziny – max. 2 godziny)
Weighting: 20 %
II.2.7) End 2022-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.

2. Zamówienie dotyczyć będzie realizacji wszystkich prac określonych w kosztorysie i SzOPZ do przetargu „Pielęgnacja, leczenie i wycinka drzew na terenie miasta Olsztyna w latach 2020-2022” do 100 % zakresu zamówienia podstawowego część II Dajtki, Słoneczny Stok, Likusy i Gutkowo.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art.147 i 150 ustawy Pzp w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla danej części, najpóźniej do dnia podpisania umowy.

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium dla części II - 12 000 PLN.

Termin rozpoczęcia realizacji od dnia podpisania umowy.


Description: Item/Lot 3
Title:

Zadanie III: Pojezierze, Park im. Janusza Kusocińskiego, Park Jar I i Park Jar II

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: PL622
II.2.3.2) Main site or place of performance:

miasto Olsztyn

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z podstawową pielęgnacją, leczeniem oraz wycinką drzew na terenie miasta Olsztyna w latach 2020-2022. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 80 %
Cost/Price
Criteria: czas przystąpienia do pracy od momentu zgłoszenia [godzina] (min. 0,5 godziny – max. 2 godziny)
Weighting: 20 %
II.2.7) End 2022-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamówienie dotyczyć będzie realizacji wszystkich prac określonych w kosztorysie i SzOPZ do przetargu np.: „Pielęgnacja, leczenie i wycinka drzew na terenie miasta Olsztyna w latach 2020-2022” do 100 % zakresu zamówienia podstawowego część III Pojezierze, Park im. J. Kusocińskiego, Park Jar I i II.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i 150 ustawy Pzp w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla danej części, najpóźniej do dnia podpisania umowy.

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium dla część III - 13 000 PLN.

Termin rozpoczęcia realizacji od dnia podpisania umowy.


Description: Item/Lot 4
Title:

Zadanie IV: Nagórki, Jaroty, Brzeziny, Bajkowe i Generałów

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: PL622
II.2.3.2) Main site or place of performance:

miasto Olsztyn

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z podstawową pielęgnacją, leczeniem oraz wycinką drzew na terenie miasta Olsztyna w latach 2020-2022. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 80 %
Cost/Price
Criteria: czas przystąpienia do pracy od momentu zgłoszenia [godzina] (min. 0,5 godziny – max. 2 godziny)
Weighting: 20 %
II.2.7) End 2022-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamówienie dotyczyć będzie realizacji wszystkich prac określonych w kosztorysie i SzOPZ do przetargu np.: „Pielęgnacja, leczenie i wycinka drzew na terenie miasta Olsztyna w latach 2020-2022” do 100 % zakresu zamówienia podstawowego część IV Nagórki, Jaroty, Brzeziny, Bajkowe i Generałów.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i 150 ustawy Pzp w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla danej części, najpóźniej do dnia podpisania umowy.

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium dla części IV - 14 000 PLN.

Termin rozpoczęcia realizacji od dnia podpisania umowy.


Description: Item/Lot 5
Title:

Zadanie V: Zatorze, Podleśna, Zielona Górka, Park Jakubowo i Park Rataja

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: PL622
II.2.3.2) Main site or place of performance:

miasto Olsztyn

II.1.4) Short description

Przedmiotem zamówienia jest realizacja prac związanych z podstawową pielęgnacją, leczeniem oraz wycinką drzew na terenie miasta Olsztyna w latach 2020-2022. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 3 do SIWZ.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: cena
Weighting: 80 %
Cost/Price
Criteria: czas przystąpienia do pracy od momentu zgłoszenia [godzina] (min. 0,5 godziny – max. 2 godziny)
Weighting: 20 %
II.2.7) End 2022-12-31
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.

Zamówienie dotyczyć będzie realizacji wszystkich prac określonych w kosztorysie i SzOPZ do przetargu np.:„Pielęgnacja, leczenie i wycinka drzew na terenie miasta Olsztyna w latach 2020-2022” do 100 % zakresu zamówienia podstawowego część V Zatorze, Podleśna, Zielona Górka, Park Jakubowo i Rataja.

II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy, zgodnie z art. 147 i 150 ustawy Pzp w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie dla danej części, najpóźniej do dnia podpisania umowy.

Wykonawca przystępujący do postępowania zobowiązany jest wnieść wadium dla części V - 1 5000 PLN.

Termin rozpoczęcia realizacji od dnia podpisania umowy.


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.

W tym zakresie zamawiający wymaga, aby wykonawca do realizacji zamówienia dysponował:

1) co najmniej 2 osobami, które ukończyły kurs pilarzy drzew ozdobnych II lub III stopnia lub kurs treeworkera.

Dopuszcza się uznanie kursów pilarzy pod warunkiem wykazania w zakresie kursu zajęć dotyczących cięć pielęgnacyjnych drzew, zabezpieczania ran oraz ubytków. Zamawiający nie dopuszcza kursu obsługi piły – kurs nie spełnia wymogów.

2) co najmniej 1 osobą, która ukończyła kurs inspektora nadzoru terenów zieleni lub pielęgnacji i ochrony drzew ozdobnych PTCHD – NOT.

Warunek, o którym mowa w ust. 1 pkt. 1 i 2 dotyczy wszystkich części zamówienia tj.: w przypadku złożenia oferty na dwie części zamówienia Zamawiający wymaga aby wykonawca do realizacji zamówienia dysponował:

— co najmniej 4 osobami o których mowa w ust. 1 pkt 1

oraz

— co najmniej 2 osobami o których mowa w ust. 1 pkt 2.

2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

3. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

4. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1. Dokumenty składane przez Wykonawców wraz z ofertą:

1) oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że wykonawca:

a) nie podlega wykluczeniu,

b) spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie o którym mowa powyżej Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE, zwanego dalej „jednolitym dokumentem”. Jednolity dokument wypełniony przez Zamawiającego w zakresie części I zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego wraz z SIWZ – załącznik nr 2 do SIWZ.

W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w ust. 1 pkt. 1 lit. b niniejszego rozdziału i szczegółowo opisanych w rozdz. V ust. 1 niniejszej SIWZ, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja α jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia.

Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji α w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, wówczas nie musi wypełniać żadnej z pozostałych sekcji (A, B, C, D) w części IV jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, ponieważ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca potwierdził spełnienie wszystkich wymaganych warunków udziału w postępowaniu (kryteriów kwalifikacji) określonych w SIWZ.

Uwaga

a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu: składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów,

b) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców jednolity dokument składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia;

2) dokumenty stanowiące dowód, w szczególności zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia

— w przypadku Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów.

Uwaga:

— dokumenty mają określać w szczególności:

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,

d) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

— zobowiązanie można złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ.

2. Oświadczenie składane przez wszystkich Wykonawców po otwarciu ofert:

1) oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

Uwaga:

a) wykonawca przedmiotowe oświadczenie przekazuje Zamawiającemu w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych,

b) wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje, potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

c) oświadczenie można złożyć zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ.

d) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

III.2.2) Contract performance conditions

Zgodnie ze wzorem umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:30
IV.02.07) Place

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Szrajbera 9/10, 10-007 Olsztyn, pokój nr 209, POLSKA za pośrednictwem Platformy przetargowej https://gminaolsztyn.logintrade.net/


Section V: Complementary informationWRZESIEŃ 2021

VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Additional information:

1. Oświadczenia lub dokumenty, składane przez Wykonawcę na wezwanie Zamawiającego na podstawie art. 26 ust. 1 Pzp (po otwarciu ofert):

1) w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

a) wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego,

W szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami,

2) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia:

a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Prawo zamówień publicznych, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji

O działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

c) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

d) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

Uwaga:

— w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia dokumenty powyższe składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

— w przypadku wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, dokumenty powyższe należy złożyć także w odniesieniu do tych podmiotów.

2. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 2:

1) lit. a - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania

Lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp,

2) lit. b - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 10, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis ust. 3 stosuje się.


Review body:
Official name: Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
Postal address: Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Krajowa Izba Odwoławcza
Postal address: ul. Postępu 17A
Town: Warszawa
Postal code: 02-676
Country: PL
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
URL: http://www.uzp.gov.pl

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
77211500; Tree-maintenance services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions