Croatia-Zagreb: Evaluation consultancy services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Croatia-Zagreb: Evaluation consultancy services
OJEU (High Value) 592113-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 13:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Centeral Government
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta
National registration number: 22413472900
Postal address: Ulica grada Vukovara 78
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 16106873
E-mail: nabava@mingo.hr
NUTS code: HR
Main address (URL): www.mingo.hr
Address of the buyer profile (URL): www.mingo.hr

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://eojn.nn.hr/SPIN/application/ipn/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?OznakaDokumenta=2019/S+0F2-0048604

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://eojn.nn.hr/Oglasnik
I.4) Type of the contracting authority: MINISTRY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ECONOMIC AND FINANCIAL AFFAIRS

Section II: Object of Contract


Title:

Nabava usluga stručnjaka za podršku u provedbi aktivnosti u nadležnosti Posredničkog tijela razine 1

Reference number: 5/2019/E-VV

II.1.4) Short description

Nabava usluga stručnjaka za podršku u provedbi aktivnosti u nadležnosti Posredničkog tijela razine 1.

II.01) Estimated value excluding VAT:
HRK 5000000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Nabava usluga stručnjaka za podršku u provedbi aktivnosti u nadležnosti Posredničkog tijela razine 1 - Grupa 1 - Usluge stručnjaka za državne potpore

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:

RH.

II.1.4) Short description

Grupa 1.: Usluge stručnjaka za državne potpore.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Stručnjaci - Specifično iskustvo
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: HRK 1125000.00
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Tehnička pomoć iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020


Description: Item/Lot 2
Title:

Nabava usluga stručnjaka za podršku u provedbi aktivnosti u nadležnosti Posredničkog tijela razine 1 - Grupa 2. - Usluge ekonomsko-financijskih stručnjaka

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:

RH.

II.1.4) Short description

Grupa 2.: Usluge ekonomsko-financijskih stručnjaka.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Specifično iskustvo stručnjaka.
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: HRK 1125000.00
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Tehnička pomoć iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020


Description: Item/Lot 3
Title:

Nabava usluga stručnjaka za podršku u provedbi aktivnosti u nadležnosti Posredničkog tijela razine 1 - Grupa 3. - Usluge građevinskih stručnjaka

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:

RH.

II.1.4) Short description

Grupa 3.: Usluge građevinskih stručnjaka.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Spcifično iskustvo stručnjaka
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: HRK 1125000.00
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Tehnička pomoć iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020


Description: Item/Lot 4
Title:

Nabava usluga stručnjaka za podršku u provedbi aktivnosti u nadležnosti Posredničkog tijela razine 1 - Grupa 4. - Usluge znanstveno tematsko tehnoloških stručnjaka

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:

RH.

II.1.4) Short description

Grupa 4.: Usluge znanstveno tematsko tehnoloških stručnjaka.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Specifično iskustvo stručnjaka
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: HRK 1125000.00
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Tehnička pomoć iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020


Description: Item/Lot 5
Title:

Nabava usluga stručnjaka za podršku u provedbi aktivnosti u nadležnosti Posredničkog tijela razine 1 - Grupa 5. Usluge stručnjaka za pravna pitanja

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: HR
II.2.3.2) Main site or place of performance:

RH.

II.1.4) Short description

Grupa 5.: Usluge stručnjaka za pravna pitanja.

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Specifičnoiskustvo stručnjaka
Weighting: 40
Cost/Price
Weighting: 60
Value excluding VAT: HRK 500000.00
II.02.07) Duration in months 24
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Tehnička pomoć iz Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

4.1. Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti za sve grupe

Gospodarski subjekt mora dokazati upis u sudski, obrtni, strukovni ili drugi odgovarajući registar u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja gore navedenog, gospodarski subjekt u ponudi dostavlja:

— ispunjeni eESPD obrazac u kojem mora biti popunjeno: ispunjeni eESPD obrazac u dijelu IV. Kriteriji za odabir gospodarskog subjekta, Odjeljak A: Sposobnost za obavljanje profesionalne djelatnosti, za ponuditelja i člana zajednice gospodarskih subjekata.

Naručitelj će prije donošenja odluke o odabiru od ponuditelja koji je dostavio ekonomski najpovoljniju ponudu zatražiti da u primjerenom roku, ne kraćem od 5 (pet) dana, dostavi ažurirane popratne dokumente kojim dokazuje uvjete sposobnosti, osim ako već posjeduje te dokumente:

— izvadak iz sudskog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra koji se vodi u državi njegova poslovnog nastana.

Sukladno čl. 20. st.3. Pravilnika o Dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17) je propisano da se smatra da naručitelj posjeduje ažurirane popratne dokumente ako istim ima izravan pristup elektroničkim sredstvima komunikacije putem besplatne nacionalne baze podataka na jeziku iz čl. 280. st. 2. ZJN-a 2016 ili putem EOJN-a RH.

Sukladno članku 20. stavak 2. Pravilnika o Dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17) ažurirani popratni dokument je svaki dokument u kojem su sadržani podaci važeći, odgovaraju stvarnom činjeničnom stanju u trenutku dostave naručitelju te dokazuju ono što je gospodarski subjekt naveo u eESPD-u.

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.2.2) Contract performance conditions

Sukladno DON-u.

III.2.3) Obligation to indicate the names and professional qualifications of the staff assigned to performing the contract

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open
IV.1.3) The procurement involves the establishment of a framework agreement


IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 13:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 3
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 13:00
IV.02.07) Place

MINGO, Ulica grada Vukovara 78, prizemlje, ured 046, Zagreb, HRVATSKA.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave
Postal address: Koturaška cesta 43/IV
Town: Zagreb
Postal code: 10000
Country: HR
Telephone: +385 14559930
E-mail: dkom@dkom.hr
Fax: +385 14559933
URL: www.dkom.hr

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
79419000; 85312320; 80500000; Evaluation consultancy services; Counselling services; Training services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions