Czechia-Pardubice: Security services

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Czechia-Pardubice: Security services
OJEU (High Value) 592182-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-13
Deadline 2020-01-15 10:00:00
Nature Of Contract Service contract
Awarding Authority Other
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
National registration number: 27520536
Postal address: Kyjevská 44
Town: Pardubice
Postal code: 532 03
Country: CZ
Contact person: Ing. Zdeněk Kohoutek
Telephone: +420 466011117
E-mail: verejne.zakazky@nempk.cz
NUTS code: CZ053
Main address (URL): http://www.nempk.cz/
Address of the buyer profile (URL): https://zakazky.pardubickykraj.cz/profile_display_1965.html

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00002228

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://zakazky.pardubickykraj.cz/vz00002228
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority:
Akciová společnost

Main Activity
I.5.1) Main Activity: HEALTH

Section II: Object of Contract


Title:

Zajištění fyzické ostrahy majetku a osob společnosti Nemocnice Pardubického kraje, a.s. – 2. kolo


II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění fyzické ochrany osob a majetku zadavatele vykonávané fyzickou ostrahou včetně poskytování dalších služeb specifikovaných v jednotlivých částech veřejné zakázky na územních pracovištích zadavatele, jimiž jsou objekty Pardubická nemocnice, Chrudimská nemocnice, Litomyšlská nemocnice, Svitavská nemocnice a Orlickoústecká nemocnice na základě uzavřených smluv na jednotlivé části veřejné zakázky.

II.01) Estimated value excluding VAT:
CZK 17600000.00

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Zajištění ostrahy - objekt Pardubická nemocnice

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: CZ053
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 532 03 Pardubice, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejné zakázky v této části je zajištění fyzické ochrany osob a majetku zadavatele vykonávané fyzickou ostrahou včetně poskytování služby PCO a služby výjezdu zásahové jednotky na územním pracovišti zadavatele, jímž je objekt Pardubická nemocnice. Specifikace požadavků pro tuto část veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách. Předpokládaná hodnota za dobu 4 roků (48 měsíců) je pro tuto část zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná, maximálně možná a nepřekročitelná nabídková cena. Nabídnutí částky vyšší je porušením zadávacích podmínek vedoucích k vyloučení účastníka z této části zadávacího řízení.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Nabídková cena celkem v CZK bez DPH za 4 roky (48 měsíců)
Weighting: 99
Cost/Price
Criteria: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 výjezd zásahové jednotky
Weighting: 1
Value excluding VAT: CZK 2430960.00
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-03
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Zajištění ostrahy - objekt Chrudimská nemocnice

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: CZ053
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Chrudimská nemocnice, Václavská 570, 537 27 Chrudim, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejné zakázky v této části je zajištění fyzické ochrany osob a majetku zadavatele vykonávané fyzickou ostrahou včetně poskytování služby výjezdu zásahové jednotky na územním pracovišti zadavatele, jímž je objekt Chrudimská nemocnice. Specifikace požadavků pro tuto část veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách. Předpokládaná hodnota za dobu 4 roků (48 měsíců) je pro tuto část zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná, maximálně možná a nepřekročitelná nabídková cena. Nabídnutí částky vyšší je porušením zadávacích podmínek vedoucích k vyloučení účastníka z této části zadávacího řízení.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Nabídková cena celkem v CZK bez DPH za 4 roky (48 měsíců)
Weighting: 99
Cost/Price
Criteria: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 výjezd zásahové jednotky
Weighting: 1
Value excluding VAT: CZK 2358960.00
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-03
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Zajištění ostrahy - objekt Litomyšlská nemocnice

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: CZ053
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Litomyšlská nemocnice, J. E. Purkyně 652,570 14 Litomyšl, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejné zakázky v této části je zajištění fyzické ochrany osob a majetku zadavatele vykonávané fyzickou ostrahou včetně poskytování služby výjezdu zásahové jednotky na územním pracovišti zadavatele, jímž je objekt Litomyšlská nemocnice. Specifikace požadavků pro tuto část veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách. Předpokládaná hodnota za dobu 4 roků (48 měsíců) je pro tuto část zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná, maximálně možná a nepřekročitelná nabídková cena. Nabídnutí částky vyšší je porušením zadávacích podmínek vedoucích k vyloučení účastníka z této části zadávacího řízení.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Nabídková cena celkem v CZK bez DPH za 4 roky (48 měsíců)
Weighting: 99
Cost/Price
Criteria: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 výjezd zásahové jednotky
Weighting: 1
Value excluding VAT: CZK 2358960.00
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-03
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

Zajištění ostrahy a bezpečnostního ochranného doprovodu - objekt Svitavská nemocnice

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: CZ053
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Svitavská nemocnice, Kollárova 643/7, 568 25 Svitavy, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejné zakázky v této části je zajištění fyzické ochrany osob a majetku zadavatele vykonávané fyzickou ostrahou včetně služby bezpečnostního ochranného doprovodu a služby výjezdu zásahové jednotky na územním pracovišti zadavatele, jímž je objekt Svitavská nemocnice. Specifikace požadavků pro tuto část veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách. Předpokládaná hodnota za dobu 4 roků (48 měsíců) je pro tuto část zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná, maximálně možná a nepřekročitelná nabídková cena. Nabídnutí částky vyšší je porušením zadávacích podmínek vedoucích k vyloučení účastníka z této části zadávacího řízení.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Nabídková cena celkem v CZK bez DPH za 4 roky (48 měsíců) stanovená v příloze č. 3 - Kalkulace ceny pro část 4 veřejné zakázky
Weighting: 95
Cost/Price
Criteria: Nabídková cena za službu bezpečnostního ochranného doprovodu vozidlem poskytovatele a asistence při výběru výplat za 4 roky (48 měsíců)
Weighting: 4
Cost/Price
Criteria: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 výjezd zásahové jednotky
Weighting: 1
Value excluding VAT: CZK 2474160.00
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-03
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 5
Title:

Zajištění ostrahy a obsluhy vrátnice - objekt Orlickoústecká nemocnice

II.2.1) Lot No: 5
NUTS code: CZ053
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Orlickoústecká nemocnice, Čs. Armády 1076, 562 18 Ústní nad Orlicí, ČESKÁ REPUBLIKA.

II.1.4) Short description

Předmětem plnění veřejné zakázky v této části je zajištění fyzické ochrany osob a majetku zadavatele vykonávané fyzickou ostrahou a obsluhou vrátnice včetně poskytnutí služby výjezdu zásahové jednotky na územním pracovišti zadavatele, jímž je objekt Orlickoústecká nemocnice. Specifikace požadavků pro tuto část veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách. Předpokládaná hodnota za dobu 4 roků (48 měsíců) je pro tuto část zároveň stanovena jako nejvyšší přípustná, maximálně možná a nepřekročitelná nabídková cena. Nabídnutí částky vyšší je porušením zadávacích podmínek vedoucích k vyloučení účastníka z této části zadávacího řízení.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Criteria: Nabídková cena celkem v CZK bez DPH za 4 roky (48 měsíců)
Weighting: 99
Cost/Price
Criteria: Nabídková cena v CZK bez DPH za 1 výjezd zásahové jednotky
Weighting: 1
Value excluding VAT: CZK 7976960.00
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-03
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Dodavatel prokazuje profesní způsobilost dle § 77 odst. 1 a odst. 2 písm. a) ZZVZ:

- ve vztahu k České republice předložením výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje.

- předložením dokladu o oprávnění podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Není zadavatelem požadováno.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Není zadavatelem požadováno.

III.1.3) Technical and professional ability
III.1.3.1.2) Selection criteria as stated in the procurement documents

Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:00


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 10:15

Additional information:

Oddíl IV.2.7.) nepřichází jako relevantní, neboť zadavatel určil pouze elektronickou formu nabídek, jejichž otevírání probíhá bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení.


Section V: Complementary informationReview body:
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Podmínkou pro podání návrhu k ÚOHS je podání námitek k Zadavateli, které je nutné doručit do 15 dnů ode dne, kdy se stěžovatel dozvěděl o domnělém porušení zákona Zadavatelem, nejpozději však do uzavření smlouvy nebo do chvíle, kdy se soutěž o návrh považuje po výběru návrhu za ukončenou.

Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, které je Zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat stěžovateli, musí být doručeny Zadavateli do 15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání žádostí o účast, musí být námitky proti podmínkám vztahujícím se ke kvalifikaci dodavatele doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty.

Pokud je v zadávacím řízení stanovena lhůta pro podání nabídek, musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení této lhůty, v případě jednacího řízení s uveřejněním musí být námitky proti zadávací dokumentaci doručeny Zadavateli nejpozději do skončení lhůty pro podání předběžných nabídek.

Námitky proti dobrovolnému oznámení o záměru uzavřít smlouvu podle § 212 odst. 2 zákona musí být doručeny Zadavateli do 30 dnů od uveřejnění tohoto oznámení.

Zadavatel je povinen námitky vyřídit do 15 dnů. Návrh je nutné doručit ÚOHS i Zadavateli do 10 dnů ode dne, v němž stěžovatel obdržel rozhodnutí, kterým Zadavatel námitky odmítl nebo do 25 dnů od odeslání námitek, pokud Zadavatel o námitkách nerozhodl.

Po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku či rámcové dohody lze podat pouze návrh na uložení zákazu plnění smlouvy, a to i bez předchozího podání námitek. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy způsobem podle § 212 odst. 2 zákona s uvedením důvodu pro zadání veřejné zakázky bez uveřejnění oznámení o zahájení zadávacího řízení, předběžného oznámení nebo výzvy k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy. Návrh na uložení zákazu plnění smlouvy podle § 254 odstavce 1 písm. d) zákona doručí navrhovatel ÚOHS a ve stejnopisu Zadavateli do 1 měsíce ode dne, kdy Zadavatel uveřejnil oznámení o uzavření smlouvy na základě rámcové dohody podle § 137 zákona nebo oznámení o uzavření smlouvy v dynamickém nákupním systému podle § 142 zákona, nejpozději však do 6 měsíců od uzavření této smlouvy.

Ve lhůtě pro doručení návrhu je navrhovatel povinen složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z nabídkové ceny navrhovatele za celou dobu plnění veřejné zakázky nebo za dobu prvních 4 let plnění v případě smluv na dobu neurčitou, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že navrhovatel nemůže stanovit celkovou nabídkovou cenu, je povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK. Jde-li o řízení o přezkoumání postupu pro zadávání koncesí, je navrhovatel povinen ve lhůtě pro doručení návrhu složit na účet ÚOHS kauci ve výši 1 % z předpokládané hodnoty koncese uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele, nejméně však ve výši 50 000 CZK, nejvýše ve výši 10 000 000 CZK. V případě, že Zadavatel neuveřejní ve Věstníku veřejných zakázek nebo na profilu Zadavatele předpokládanou hodnotu koncese, je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 100 000 CZK. V případě návrhu na uložení zákazu plnění koncesní smlouvy je navrhovatel povinen složit kauci ve výši 200 000 CZK.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Úřad pro ochranu hospodářské soutěže
Postal address: tř. Kpt. Jaroše 7
Town: Brno
Postal code: 604 55
Country: CZ
Telephone: +420 542167111
E-mail: posta@uohs.cz
Fax: +420 542167112
URL: https://www.uohs.cz/

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-10

English Language Unavailable

CPV Codes
79710000; 79992000; Security services; Reception services;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions