Hungary-Bábolna: Fertiliser minerals

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Hungary-Bábolna: Fertiliser minerals
OJEU (High Value) 594086-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-16
Deadline 2020-01-15 12:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Bábolna Nemzeti Ménesbirtok
National registration number: EKRSZ_77548775
Postal address: Mészáros út 1.
Town: Bábolna
Postal code: 2943
Country: HU
Contact person: Haál Gábor
Telephone: +36 34569204
E-mail: menesbirtok@babolnamenes.hu
Fax: +36 34569202
NUTS code: HU212
Main address (URL): http://www.babolnamenes.hu
Address of the buyer profile (URL): http://www.babolnamenes.hu

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001460852019/reszletek

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001460852019/reszletek
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC
I.5.2) Other activity -
lótenyésztés

Section II: Object of Contract


Title:

BNM 2020. évi tavaszi műtrágya beszerzése

Reference number: EKR001460852019

II.1.4) Short description

BNM 2020. évi tavaszi műtrágya beszerzése


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4

Description: Item/Lot 1
Title:

Nitrogén műtrágya

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: HU212
II.2.3.2) Main site or place of performance:

2943 Bábolna, Mészáros u. 1./Bábolna, Tárkány illetve Tata-Dióspuszta térsége

II.1.4) Short description

Beszerzendő műtrágya és mennyisége:

Leírás Beszerzendő mennyiség (tonna)

Nitrogén műtrágya 335

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Nitrogén tartalom %-ban
Weighting: 30
Cost/Price
Weighting: 70
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-19
II.2.7) End 2020-09-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

II.2.7) A szerződés kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.

Megrendelő a vételárat az igazolt teljesítést követően, megrendelésenként a tényleges mennyiség után kiállított számla ellenében, 30 napon belül banki átutalással teljesíti az ajánlattevő által megnevezett számlára. Szállító lehívások teljesítést követően megrendelésenként 1 db számla kiállítátás


Description: Item/Lot 2
Title:

Kéntartalmú nitrogén műtrágya

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: HU212
II.2.3.2) Main site or place of performance:

2943 Bábolna, Mészáros u. 1./Bábolna, Tárkány illetve Tata-Dióspuszta térsége

II.1.4) Short description

Beszerzendő műtrágya és mennyisége:

Leírás Beszerzendő mennyiség (tonna)

Kéntartalmú nitrogén műtrágya 245

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Nitrogén tartalom %-ban
Weighting: 15

Criteria: Kén tartalom %-ban
Weighting: 15
Cost/Price
Weighting: 70
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-19
II.2.7) End 2020-09-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

II.2.7) A szerződés kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.

Megrendelő a vételárat az igazolt teljesítést követően, megrendelésenként a tényleges mennyiség után kiállított számla ellenében, 30 napon belül banki átutalással teljesíti az ajánlattevő által megnevezett számlára. Szállító lehívások teljesítést követően megrendelésenként 1 db számla kiállítás


Description: Item/Lot 3
Title:

Napraforgó starter műtrágya

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: HU212
II.2.3.2) Main site or place of performance:

2943 Bábolna, Mészáros u. 1./Bábolna, Tárkány illetve Tata-Dióspuszta térsége

II.1.4) Short description

Beszerzendő műtrágya és mennyisége:

Leírás Beszerzendő mennyiség (tonna)

Napraforgó starter műtrágya 43

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Nitrogén tartalom %-ban
Weighting: 15

Criteria: Foszfor tartalom %-ban
Weighting: 15
Cost/Price
Weighting: 70
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-19
II.2.7) End 2020-09-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

II.2.7) A szerződés kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.

Megrendelő a vételárat az igazolt teljesítést követően, megrendelésenként a tényleges mennyiség után kiállított számla ellenében, 30 napon belül banki átutalással teljesíti az ajánlattevő által megnevezett számlára. Szállító lehívások teljesítést követően megrendelésenként 1 db számla kiállítás


Description: Item/Lot 4
Title:

Kukorica starter műtrágya

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: HU212
II.2.3.2) Main site or place of performance:

2943 Bábolna, Mészáros u. 1./Bábolna, Tárkány illetve Tata-Dióspuszta térsége

II.1.4) Short description

Beszerzendő műtrágya és mennyisége:

Leírás Beszerzendő mennyiség (tonna)

Kukorica starter műtrágya 115

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Nitrogén tartalom %-ban
Weighting: 10

Criteria: Foszfor tartalom %-ban
Weighting: 10

Criteria: Cink tartalom %-ban
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 70
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-02-19
II.2.7) End 2020-09-30
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noAdditional information:

II.2.7) A szerződés kezdő időpont az eljárás befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.

Megrendelő a vételárat az igazolt teljesítést követően, megrendelésenként a tényleges mennyiség után kiállított számla ellenében, 30 napon belül banki átutalással teljesíti az ajánlattevő által megnevezett számlára. Szállító lehívások teljesítést követően megrendelésenként 1 db számla kiállítás


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:

Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés hatálya alá tartozik, vagy részéről a közbeszerzési eljárás során következik be. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, illetve nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 63. § (1) bekezdésének hatálya alá tartozik.

Az igazolás módja:

A kizáró okok fenn nem állásáról ajánlattevő és az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § szerint az ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. §, illetve 6. §. szerint kitöltött EEKD III. rész EKR űrlapot köteles az ajánlattal együtt benyújtani, továbbá a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § és 10. § szerint köteles igazolni a kizáró okok fenn nem állását. Ajánlatkérő köteles elfogadni a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti formanyomtatványt is (EEKD III. rész EKR űrlap)

A kizáró okok fenn nem állásának tekintetében a fentieken túlmenően a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1-16. § rendelkezései irányadók: Rendelet 3. § (1) Az ajánlattevő az ajánlatával együtt benyújtja a 4-7. §-nak megfelelően, valamint az ajánlatkérő által a 2. § alapján kért módon kitöltött formanyomtatványt.

Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 2.§ (1) c) pontjára és a 2.§ (5) bekezdésére figyelemmel, ajánlatkérő elfogadja az ajánlatkérő egyszerű nyilatkozatát, ezért az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD EEKD IV. rész EKR űrlapban feltüntetni.

A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell (EKR űrlap), hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írja elő nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás akkor ajánlattevő nyilatkozata, hogy nincs változásbejegyzés folyamatban (EKR űrlap).

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése szerint a kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

III.1.1) Folyt:

Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint ajánlatkérő nem kérhet a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

A Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak

Megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) a kizáró okok vonatkozásában köteles az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtania a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet. 8.§ (a) pontja szerinti a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) és e) pontja tekintetében természetes személy gazdasági szereplő, valamint a Kbt. 62. § (2) bekezdésében említett személyek esetén közjegyző vagy gazdasági, illetve szakmai kamara által hitelesített nyilatkozatot.

III.1.2.4) Minimum level(s) of standards possibly required

Ajánlatkérő nem ír elő.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Az előírt igazolási mód:

A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2.§ (1) c) pontjára és a 2.§ (5) bekezdésére figyelemmel, ajánlatkérő elfogadja az ajánlatkérő egyszerű nyilatkozatát, ezért az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatványban feltüntetni.

Azokban az esetekben, amelyekben a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített ajánlattevők hivatalos jegyzéke - figyelemmel a 30. §-ban és a 39. §-ban foglaltakra is - bizonyítja, hogy a gazdasági szereplő megfelel az adott alkalmassági követelménynek, a minősített ajánlattevők elektronikusan elérhető hivatalos jegyzékén való szereplés tényét, illetve az Európai Unió egy másik tagállamában letelepedett gazdasági szereplő által benyújtott, a letelepedési helye szerinti, az elismert ajánlattevők hivatalos listáját vezető szervezettől származó jegyzék szerinti igazolást is köteles az ajánlatkérő elfogadni a 21. § (1)-(3) bekezdésében foglalt egyéb igazolási módok helyett.

Az alkalmassági feltétel és igazolás a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb.

Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevő és adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó alábbi dokumentumokat az ajánlatkérőnek a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kötelesek benyújtania:

A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés a) pontja alapján: az ajánlati felhívás feladása napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban) teljesített jelentősebb, az alkalmassági feltétel körében előírt tárgyú referenciamunka/referenciamunkák ismertetése.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §-a szerint a következő módon kell igazolni az alkalmasságot:

a) ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolással;

b) ha a szerződést kötő másik fél az a) pontban foglalthoz képest egyéb szervezet, az általa adott igazolással vagy az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával.

Az igazolásban/nyilatkozatban meg kell adni legalább a szerződést kötő másik fél részéről felvilágosítást adó személy nevét és telefonszámát, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, a leszállított műtrágya mennyiségét (tonna), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e, olyan részletességgel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen.

A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Az M.1. alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az alkalmassági követelményeknek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. Ajánlattevőnek, ha az előírt alkalmassági követelményeket más szervezet kapacitásaira támaszkodva felel meg, alkalmaznia kell a Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltakat. A benyújtott nyilatkozatoknak, igazolásoknak alkalmasnak kell lenniük a műszaki és szakmai alkalmasság megállapítására.

Az ajánlatban a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.

Kbt. 69. § (11a) bekezdése szerint ajánlatkérő nem kérhet a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtását, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben az ajánlatkérő (4) vagy (6)-(8) bekezdés szerinti felhívására a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.

Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (11) bekezdésében foglaltakra.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):

M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben

Nem rendelkezik a felhívás megküldése napjától visszafelé számított három évben (36 hónapos időszakban) szerződésszerűen teljesített egy vagy több, műtrágya szállítására/forgalmazására/értékesítésére vonatkozó pozitív tartalmú szerződéssel, amely mennyisége legalább részenként a következő:

1.rész: 250 tonna

2.rész: 180 tonna

3.rész: 30 tonna

4.rész: 85 tonna

Az ajánlatkérő a - három év - vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szállításokat veszi figyelembe.

A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint a M.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Ajánlatkérő elfogadja azt, ha ajánlattevő több rész vagy akár mindegyik rész vonatkozásában ugyan azzal referenciaszállítással/ szerződéssel igazolja alkalmasságát.

III.2.2) Contract performance conditions

Szavatosság:

Megrendelő a leszállításnál a Szállító a szerződés 1. pontjában foglaltak alapján igazolt minőségi paraméterekért a szerződés érvényességi idején belül bármely időszakban történő kitárolásnál szavatosságot vállal.

Késedelmi kötbér:

Amennyiben Szállító a meghatározott mennyiséget, a megadott határidőre, a megadott minőségben nem, vagy csak részben szállítja le Megrendelő részére, úgy a Szállító késedelembe esése esetén a nem teljesített mennyiség értéke 1 %-ának megfelelő összegű napi késedelmi kötbért köteles fizetni, melynek mértéke maximum 4 naptári nap lehet. Megrendelő a kötbérmaximum elérése esetén elállhat a szerztől, illetőleg azt azonnali hatállyal felmondani jogosult.

Meghiúsulási kötbér:

Amennyiben a teljesítés a Szállí-nak felróható vagy érdekkörében felmerült okból meghiúsul, a Szállító a teljes nettó vételár 20 %-ának megfelelő összegű meghiú. kötbér fizetésére köteles. A nem teljesítés esetére kikötött kötbér érvényesítése a telj. követelését ki. Folyt VI.4.3)


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 12:00


IV.02.06) Duration in months (from the date stated for receipt of tender): 2
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 14:00
IV.02.07) Place

https://ekr.gov.hu

Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.

Az ajánlattételi határidő nem jár le, ha az EKR vagy annak az ajánlat elkészítését támogató része az EKR üzemeltetője által közzétett tájékoztatás alapján igazoltan:


Additional information:

a) folyamatosan legalább öt percig fennálló üzemzavar(ok) folytán az ajánlatkérő által meghatározott ajánlattételi határidőt megelőző huszonnégy órában összesen legalább százhúsz percig, vagy

b) - anélkül, hogy a határidő meghosszabbítására ezt követően már sor került volna - üzemzavar folytán az ajánlattételi határidő alatt folyamatosan legalább huszonnégy óráig nem elérhető.


Section V: Complementary information2020. IV. negyedév

VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted
VI.2.3) Electronic payment will be used

Additional information:

III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek: folyt:

Követelését kizárja.

Ajánlatkérő a teljesítést meghiúsultnak tekinti, amennyiben az első szállításra kikötött határidőt a szállító 8 napot meghaladóan túllépi.

1. Az ajánlatokat hétfőtől péntekig 8:00–16:00 óráig lehet benyújtani az EKR rendszerben.

2. Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatosan a közép-európai idő az irányadó.

3. Az eljárás nyelve a magyar.

4. Az ajánlattevő ajánlattételi képességének igazolására az ajánlathoz csatolni kell az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett, cégeljáráshoz készült) aláírás-mintáját annak igazolására, hogy az ajánlatot, illetőleg az abban szereplő nyilatkozatokat az ajánlattevő képviseletére jogosult személy írta alá, továbbá Ajánlatkérő ellenőrzi a cégkivonatokat az elektronikusan elérhető cégadatbázisban. A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az ajánlathoz csatolandó a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazás is két tanúval igazoltan.

6. Az ajánlatkérő és a gazdasági szereplők között a kommunikáció és minden nyilatkozattétel az EKR rendszeren keresztül történik.

7. A jelen felhívás a 321/2015. (X. 30.) K.r. 30.§ (4)-ben, a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmassági feltételeket tartalmaz az M.1. alkalmasság vonatkozásában.

8. Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (6) bekezdése alapján nem írja elő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjának alkalmazását, mely szerint eredménytelen az eljárás amennyiben nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.

9. A felhívásban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény az irányadó. A hirdetmény a közbeszerzésekről szóló 2014/24/EU irányelv alapján kerül közzétételre.

10. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.

11. A felhívás IV.2.6. meghatározott 2 hónap ajánlati kötöttség 60 napnak felel meg.

12. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés szerint az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el részenként. Ebben az esetben csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot az adott részre vonatkozóan.

13. A módszer, amely megadja a ponthatárok közötti pontszámot: Alsó és felső határa: 0-10 1: rész: 1. ért. sz.: a legalacsonyabb ajánlati ár figyelembevételén alapuló fordított arányosítás 2,. ért. sz.: a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás. 2. rész: 1. ért. sz.: a legalacsonyabb ajánlati ár figyelembevételén alapuló fordított arányosítás 2. és 3. ért. sz.: a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás. 3. rész: 1. ért. sz.: a legalacsonyabb ajánlati ár figyelembevételén alapuló fordított arányosítás 2. és 3. ért. sz.: a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás. 4. rész: 1. ért. sz.: a legalacsonyabb ajánlati ár figyelembevételén alapuló fordított arányosítás 2., 3. és 4. ért. sz.: a megadott szélső értékek figyelembevételén alapuló egyenes arányosítás.

14. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve/lajstromszáma: Kovács Péter/00324

15. Benyújtandó iratok jegyzéke az Útmutató ajánlattevőknek dokumentum szerint.

16. Nyilatkozatminták az Iratjegyzék_formanyomtatványok BNM 2020 tavasz műtrágya.doc dokumentumban találhatóak.

Folyt: VI.4.3)-ban


Review body:
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

III.2.2) folyt:

135. § (1) Az ajánlatkérőként szerződő fél a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni.

(5) A felek az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében is megállapodhatnak, feltéve, hogy a szerződés jellege miatt ez tényszerűen indokolt. Ebben az esetben minden részletre alkalmazni kell a törvényben vagy kormányrendeletben a kifizetésre előírt szabályokat.

(6) Az ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.

A pénztartozás teljesítése vonatkozásában a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései az irányadóak.

VI.3) További információk folyt:

17. Az eljárás eredményeként mind a négy rész tekintetében 1-1 szállítási keretszerződés kerül megkötésre a részenként az adott rész nyertes ajánlattevőjével.

18. A megajánlott műtrágya termékleírását (termékspecifikációját) is szükséges az ajánlatban benyújtani.

19. A Szakmai ajánlatnak részenként az alábbi fő tartalmi részből kell állnia: Ajánlati ár bontása táblázat

20. A Kbt. 27/A. § szerint az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.

Jogorvoslati kérelem benyújtása a Kbt. 148. §-nak megfelelően.


VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postal address: Riadó u. 5.
Town: Budapest
Postal code: 1026
Country: HU
Telephone: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-11

English Language Unavailable

CPV Codes
14310000; Fertiliser minerals;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions