Lithuania-Vilnius: Checking and testing apparatus

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Lithuania-Vilnius: Checking and testing apparatus
OJEU (High Value) 594097-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-16
Deadline 2020-01-15 10:15:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Body goverened by public law
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Vilniaus universitetas
National registration number: 211950810
Postal address: Universiteto g. 3
Town: Vilnius
Postal code: LT-01513
Country: LT
Contact person: Daiva Raguotienė
Telephone: +370 52687078
E-mail: daiva.raguotiene@cr.vu.lt
NUTS code: LT
Main address (URL): http://www.vu.lt
Address of the buyer profile (URL): https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/ctm/Company/CompanyInformation/Index/6552

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/publicpurchase_docs.asp?PID=456695

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/app/rfq/rwlentrance_s.asp?PID=456695&B=PPO
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: BODY PUBLIC

Main Activity
I.5.1) Main Activity: EDUCATION

Section II: Object of Contract


Title:

Transmisinio elektroninio mikroskopo su papildoma įranga krio-EM ekspermentams pirkimas, VU12738


II.1.4) Short description

Ketinama įsigyti:

1) transmisinį elektroninį mikroskopą krio-EM eksperimentams su papildoma įranga bandinių paruošimui ir apmokymais;

2) darbines stotis ir duomenų saugyklą.


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Transmisinis elektroninis mikroskopas krio-EM eksperimentams su papildoma įranga bandinių paruošimui

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: LT
II.2.3.2) Main site or place of performance:

VU Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7, Vilnius.

II.1.4) Short description

Ketinama įsigyti:

1) transmisinį elektroninį mikroskopą krio-EM eksperimentams, 1 vnt.;

2) papildomą įrangą bandinių paruošimui:

2.1) bandinių šaldymo įrenginį, 1 vnt.;

2.2) medžiagų paruošimo analizei rinkinį, 1 vnt.;

3) 1-uosius papildomus mokymus, 1 vnt.;

4) 2-uosius papildomus mokymus, 1 vnt.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 15
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Esant aplinkybėms, nepriklausančioms nuo pardavėjo bei kurių pardavėjas iš anksto negalėjo numatyti (pvz., esant aplinkybėms, nurodytoms pirkimo dokumentų sutarties projekto 5.4 punkte), pirkėjui sutikus bei šalims pasirašius susitarimą, pardavėjo įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęstas 1 kartą, bet ne ilgiau kaip 1 mėn.

II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-07-0001


Description: Item/Lot 2
Title:

Darbinės stotys ir duomenų saugykla

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: LT
II.2.3.2) Main site or place of performance:

VU Gyvybės mokslų centras, Saulėtekio al. 7, Vilnius.

II.1.4) Short description

Ketinama įsigyti:

1) darbinę stotį baltymų struktūrų modeliavimui, 1 vnt.;

2) darbinę stotį pirminiam duomenų apdorojimui, 1 vnt.;

3) duomenų saugyklą ilgalaikiam saugojimui, 1 vnt.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
II.02.07) Duration in months 12
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: yes
II.2.7.6) Description of renewals:

Esant aplinkybėms, nepriklausančioms nuo pardavėjo bei kurių pardavėjas iš anksto negalėjo numatyti (pvz., esant aplinkybėms, nurodytoms pirkimo dokumentų sutarties projekto 5.2 punkte), pirkėjui sutikus bei sutarties šalims pasirašius susitarimą, pardavėjo įsipareigojimų įvykdymo terminas gali būti pratęstas 1 (vieną) kartą, bet ne ilgiau kaip 2 (dviem) mėnesiams.

II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Nr. 01.1.1-CPVA-V-701-07-0001


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

Tiekėjai turi pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (toliau – EBVPD) – aktualią redakciją, pakeičiančią kompetentingų institucijų išduodamus dokumentus ir preliminariai patvirtinančią, kad nėra tiekėjo pašalinimo pagrindų, nustatytų vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio nuostatomis. EBVPD parengiamas pagal standartinę formą, kuri yra patvirtinta 2016 m. sausio 5 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/7, kuriuo nustatoma EBVPD standartinė forma (OL 2016 L 3, p. 16). Norintieji pildyti EBVPD elektroniniu būdu, naudojasi Europos Komisijos sukurta elektronine forma.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Netaikoma.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Sutarties vykdymui tiekėjas turi turėti specialistus, turinčius nurodytą patirtį:

1) TEM įrengimo specialistą (taikoma I pirkimo daliai), kuris per pastaruosius 5 (penkerius) metus turi būti vadovavęs specialistų komandai, įrengusiai bent 1 (vieną) siūlomos įrangos gamintojo transmisinį elektroninį mikroskopą krio-EM ekspermentams. Reikalavimas taikomas I pirkimo daliai;

2) duomenų saugyklų specialistą (-us) (taikoma II pirkimo daliai):

a) turi ne trumpesnę kaip 3 (trejų) metų darbo patirtį diegiant duomenų saugyklas;

b) per pastaruosius 3 (trejus) metus turi būti dalyvavęs bent 1 (viename) tinkamai įvykdytame projekte, kurio metu atliko duomenų saugyklų diegimą;

c) turi turėti tarptautiniu mastu pripažintą duomenų saugyklų specialisto kvalifikaciją.

III.2.2) Contract performance conditions

1) sutarties įvykdymo užtikrinimo būdai: delspinigiai, išankstinio mokėjimo garantas arba laidavimas, sutarties įvykdymo garantas arba laidavimas ir bauda. Detalios sąlygos pateikiamos pirkimo dokumentuose – sutarties projekte;

2) sutartį numatoma finansuoti iš ES SF lėšų naudojant sąskaitų apmokėjimo būdą pagal Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316, kuriam reikalingi ilgesni nei 30 d. apmokėjimo terminai. Todėl numatoma, kad pirkėjas privalo mokėti pardavėjui sumą, patvirtintą pardavėjo pateiktuose mokėjimo dokumentuose, ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) dienų nuo tinkamų mokėjimo dokumentų gavimo dienos.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 10:15


IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00
IV.02.07) Place

Elektroninė erdvė.


Additional information:

Tiekėjai nedalyvauja vokų atplėšimo procedūroje.


Section V: Complementary information


VI.2.2) Electronic invoicing will be accepted

Review body:
Official name: Vilniaus apygardos teismas
Town: Vilnius
Country: LT
VI.04.03) Precise information on deadline(s) for review procedures

Nustatyta Viešųjų pirkimų įstatymo VII skyriuje.


Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-12

English Language Unavailable

CPV Codes
38500000; Checking and testing apparatus;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions