Belgium-Harelbeke: Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Belgium-Harelbeke: Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages
OJEU (High Value) 594255-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-16
Deadline 2020-01-15 11:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority
Awarding Criteria The most economic tender
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: IMOG
Postal address: Kortrijksesteenweg 264
Town: Harelbeke
Postal code: 8530
Country: BE
Contact person: De heer Jeroen De Craemere
Telephone: +32 56716117
E-mail: Jeroen.decraemere@imog.be
Fax: +32 56710985
NUTS code: BE254
Main address (URL): www.imog.be

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://cloud.3p.eu/Downloads/1/162/NC/2019

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
Official name: IMOG
Postal address: Kortrijksesteenweg 264
Town: Harelbeke
Postal code: 8530
Country: BE
Contact person: De heer Jeroen De Craemere
Telephone: +32 56716117
E-mail: Jeroen.decraemere@imog.be
Fax: +32 56710985
NUTS code: BE254
Main address (URL): www.imog.be
I.3.6)Tenders or requests to participate must be submitted electronically via:
https://eten.publicprocurement.be
I.4) Type of the contracting authority:
Intercommunale

Main Activity
I.5.1) Main Activity: ENVIRONMENT

Section II: Object of Contract


Title:

Leveren en plaatsen van diftaruitrusting (weegbruggen, detectielussen, slagbomen, badgelezers, automatische registratie, [...]) op diftarrecyclageparken te IMOG (Rollegem, Heule en Imog Harelbeke)

Reference number: 2019/008

II.1.4) Short description

Leveren en plaatsen van diftaruitrusting (weegbruggen, detectielussen, slagbomen, badgelezers, automatische registratie, [...]) op diftarrecyclageparken te IMOG (Rollegem, Heule en Imog Harelbeke).


Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yesDescription: Item/Lot 1
Title:

Diftaruitrusting recyclagepark Rollegem

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: BE254
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Recyclagepark Rollegem.

II.1.4) Short description

Zie II.2.1).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Technische kwaliteit
Weighting: 40

Criteria: Uitvoeringstermijn
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 50
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-05-04
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 2
Title:

Diftaruitrusting recyclagepark Heule

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: BE254
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Recyclagepark IMOG Heule.

II.1.4) Short description

Zie II.2.1).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Technische kwaliteit
Weighting: 40

Criteria: Uitvoeringstermijn
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 50
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-06-01
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 3
Title:

Diftaruitrusting recyclagepark Imog Harelbeke

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: BE254
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Recyclageparken IMOG (Rollegem, Heule en Imog Harelbeke).

II.1.4) Short description

Zie II.2.1).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Technische kwaliteit
Weighting: 40

Criteria: Uitvoeringstermijn
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 50
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-05-18
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noDescription: Item/Lot 4
Title:

Software diftar recyclageparken IMOG regio

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: BE254
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Recyclageparken IMOG.

II.1.4) Short description

Zie II.2.1).

II.2.5) Award criteria:

Criteria: Technische kwaliteit
Weighting: 40

Criteria: Uitvoeringstermijn
Weighting: 10
Cost/Price
Weighting: 50
II.2.6) Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
II.2.7) Start 2020-06-08
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: noSection III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

— Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij zich niet bevindt in een van de uitsluitingssituaties als bedoeld in de artikelen 67 tot 69 van de Wet van 17.6.2016.

III.1.2.3) List and brief description of selection criteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria.

III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Het UEA, waarmee de ondernemer verklaart dat hij voldoet aan de onderstaande selectiecriteria:

1) een lijst van de voornaamste leveringen die gedurende de laatste 3 jaar werden verricht, met vermelding van het bedrag, de datum en de publiek- of privaatrechtelijke instanties waarvoor zij bestemd waren.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

1) Minimum 3 referenties.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 11:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-07-13
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 11:00

Section V: Complementary informationAdditional information:

Plaatsbezoek vereist: de aanbieder kan zich ter plaatse van de werkomstandigheden vergewissen. Hiervoor dient er een afspraak gemaakt te worden met Jeroen De Craemere (tel. +32 056716117). De offertes kunnen alleen elektronisch ingediend worden via de e-Tendering internetsite: https://eten.publicprocurement.be/


Review body:
Official name: Griffie van de Raad van State
Postal address: Wetenschapsstraat 33
Town: Brussel (Etterbeek)
Postal code: 1040
Country: BE

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-11

English Language Unavailable

CPV Codes
30000000; 45221117; 48000000; Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages; Weighbridge construction work; Software package and information systems;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions