Notice Summary

To get tender notifications and more sign up now and never miss a notice again.

Tile Romania-Bistrița: Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products
OJEU (High Value) 596566-2019
Type Invitation to tender
Date Published 2019-12-17
Deadline 2020-01-15 15:00:00
Nature Of Contract Supply contract
Awarding Authority Local authorities
Awarding Criteria Lowest price
Procedure Open procedure

Description :
CONTRACT NOTICE


Section I: Contracting authority

I.1) Name and addresses:
Official name: Direcția Municipală de Servicii Sociale
National registration number: 28749733
Postal address: Str. Dornei nr. 12
Town: Bistrița
Postal code: 420032
Country: RO
Contact person: Camelia Iuliana Nicolae
Telephone: +40 263211940
E-mail: kamy_nico2007@yahoo.com
Fax: +40 263211940
NUTS code: RO112
Main address (URL): www.primariabistrita.ro
Address of the buyer profile (URL): www.e-licitatie.ro

Communication
I.3) Procurement documents
(URL):https://sicap-prod.e-licitatie.ro/pub/notices/c-notice/v2/view/100083650

Additional Information
I.3.4) Additional information can be obtained from:
I.3.8) to the above mentioned address
I.4) Type of the contracting authority: REGIONAL AUTHORITY

Main Activity
I.5.1) Main Activity: SOCIAL PROTECTION

Section II: Object of Contract


Title:

Furnizare dotări locuințe protejate conform loturilor 1, 2, 3, 4 în cadrul proiectului „Venus – Împreună pentru o viață în siguranță!”

Reference number: 2

II.1.4) Short description

Furnizare dotari locuinte protejate conform loturilor 1, 2, 3, 4 în cadrul proiectului „Venus – Împreună pentru o viață în siguranță!”.

Valoarea estimata totala este de 29 049,00 RON fara TVA, din care:

— lot 1 – mobilier si accesorii de mobilier – valoare estimata 13 277,00 RON,

— lot 2 – aparate de uz casnic – valoare estimata – 10 714,00 RON,

— lot 3 – articole textile – valoare estimata – 4 638,00 RON,

— lot 4 – echipament de bucatarie – valoare estimata – 420,00 RON.

Termenul limită pentru publicarea răspunsului consolidat la solicitările de clarificări adresate de operatorii economici este a 4-a zi înainte de termenul limită de depunere a ofertelor.

Termenul limită până la care se pot solicita clarificări de către operatorii economici interesați de accesul la procedura de atribuire este pana in a 10-a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Daca aceste termene vor fi zile nelucratoare, […] detalii pe www.e-licitatie.ro

II.01) Estimated value excluding VAT:
RON 29049

Information about lots
II.1.6) This contract is divided into lots: yes


II.1.6.6) Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 4

Description: Item/Lot 1
Title:

3-3) Furnizare articole textile pentru dotarea locuințelor protejate în cadrul proiectului „Venus – Împreună pentru o viață în siguranță!”

II.2.1) Lot No: 3
NUTS code: RO112
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sediul Directiei de Asistenta Sociala, Str. Dornei nr. 12, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud.

II.1.4) Short description

Lot 3 – articole textile: lenjerie pat – 12 buc., perne – 6 buc., pilote – 6 buc., set perdele 180 cm x 20 ml, set draperii 180 cm x 20 ml, covor 200 x 300 cm – 3 buc., prosop fata – 18 buc., prosop corp – 12 buc., cuvertura – 6 buc.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 4638
II.02.07) Duration in months 1
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Da Identificarea proiectului: Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN... detalii pe www.e-licitatie.ro


Description: Item/Lot 2
Title:

2-2) Furnizare aparate de uz casnic pentru dotarea locuințelor protejate în cadrul proiectului „Venus – Împreună pentru o viață în siguranță!”

II.2.1) Lot No: 2
NUTS code: RO112
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sediul Directiei de Asistenta Sociala, Str. Dornei nr. 12, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud.

II.1.4) Short description

Lot 2 – aparate de uz casnic: frigider – 1 buc., masina de spalat rufe – 1 buc., cuptor cu microunde – 1 buc., robot bucatarie – 1 buc., fier de calcat – 1 buc., cafetiera – 1 buc., uscator par – 1 buc., televizor – 3 buc., aparat aer conditionat – 2 buc., aragaz – 1 buc.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 10714
II.02.07) Duration in months 1
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman(POCU) 2014-2020 Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei Obiectiv ... detalii pe www.e-licitatie.ro


Description: Item/Lot 3
Title:

4-4) Furnizare echipament bucătărie pentru dotarea locuințelor protejate în cadrul proiectului „Venus – Împreună pentru o viață în siguranță!”

II.2.1) Lot No: 4
NUTS code: RO112
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sediul Directiei de Asistenta Sociala, Str. Dornei nr. 12, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud.

II.1.4) Short description

Lot 4 – echipament de bucatarie: 1 set oale 8 piese, 1 set vesela 30 piese, 1 set tacamuri 24 piese, 1 set cutite 7 piese, 1 set ustensile de bucatarie 5 piese.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 420
II.02.07) Duration in months 1
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman(POCU) 2014-2020 Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei Obiectiv ... detalii pe www.e-licitatie.ro


Description: Item/Lot 4
Title:

1-1) Furnizare mobilier și accesorii de mobilier pentru dotarea locuințelor protejate în cadrul proiectului „Venus – Împreună pentru o viață în siguranță!”

II.2.1) Lot No: 1
NUTS code: RO112
II.2.3.2) Main site or place of performance:

Sediul Directiei de Asistenta Sociala, Str. Dornei nr. 12, Bistrita, judetul Bistrita-Nasaud.

II.1.4) Short description

Lot 1 – mobilier si accesorii de mobilier: pat de o persoana cu saltea – 6 buc., dulap/sifonier – 6 buc., noptiera – 6 buc., comoda TV – 3 buc., cuier – 3 buc., comoda bucatarie – 1 buc., masa bucatarie – 1 buc., scaune bucatarie – 6 buc.

II.2.5) Award criteria:
Cost/Price
Value excluding VAT: RON 13277
II.02.07) Duration in months 1
II.2.7.5) This contract is subject to renewal: no
II.2.10) Variants will be accepted: no

II.02.13) The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds)

Proiect cofinantat din FONDUL SOCIAL EUROPEAN Programul Operaţional Capital Uman(POCU) 2014-2020 Axa prioritară 4: Incluziunea sociala si combaterea saraciei Obiectiv ... detalii pe www.e-licitatie.ro


Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1.1) List and brief description of conditions

1) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa DUAE de catre operatorii economici participanti la procedura de atribuire, direct in SICAP, cu informatiile aferente situatiei lor. Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor.

Documente justificative sunt:

— certificat constatator privind plata obligatiilor catre bugetul general consolidat de stat eliberat de D.G.F.P. din care sa reiasa faptul ca ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentarii,

— certificat privind plata obligatiilor catre bugetul local care sa ateste ca operatorul economic nu are datorii restante la momentul prezentarii,

— cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC/actul constitutiv.

— persoanele juridice straine vor prezenta la data depunerii ofertei documente echivalente, emise in conformitate cu legislatia aplicabila in tara de rezidenta,

— daca este cazul operatorii economici vor prezenta documente prin care se demonstreaza faptul ca pot beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2) si art. 171 din Legea 98/2016;

2) Ofertantii, tertii sustinatori si subcontractantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 58-63, din Legea 98/2016.

Modalitatea prin care poate fi demonstrata indeplinirea cerintei: se va completa Formularul 1 – declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 58-63 din Legea 98/2016.

Persoane cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire:

— Dreptate Radu Ioan, director executiv (coordonator local),

— Magerusan Onita Ioana, sef Serv. Financiar (responsabil financiar),

— Nicolae Camelia, sef birou (responsabil achizitii),

— Orsan Liana, consilier, inspector,

— Simon Floarea, consilier,

— Scarli Iulia, consilier,

— Gherman Doina, consilier.

Observatie: in cazul in care documentele solicitate nu sunt emise in limba romana se va prezenta si traducerea autorizata in limba romana.

Operatorii economici ce participa la depunerea unei oferte trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara sa de rezidenta, respectiv ca este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii si ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul acordului-cadru si care cad in sarcina sa conform ofertei depuse.

Modalitate de indeplinire: ofertantii (inclusiv asociatii/tertii sustinatori) au obligatia completarii si prezentarii initiale a unui DUAE distinct.

Documentele justificative care probeaza îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea autoritatii contractante, doar de cãtre ofertantul clasat pe primul loc în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluarii ofertelor (inclusiv asociatii/subcontractantii/tertii sustinatori).

Aceste documente sunt:

— pentru persoanele juridice române: se va solicita certificatul constatator emis de Ministerul Justitiei – Oficiul Registrului Comertului din care sa rezulte denumirea completa, sediul social si punctul/punctele de lucru, persoanele autorizate (administratori/persoane imputernicite), domeniul de activitate principal/domeniile de activitate secundare si codurile CAEN aferente acestora,

— pentru persoanele juridice straine: se vor solicita documente edi […] detalii pe www.e-licitatie.ro

III.1.2) Economic and financial standing
III.1.2.2) Selection criteria as stated in the procurement documents
III.1.3.2) List and brief description of selection criteria

Loturile 1, 2, 3, 4. Pentru contractele de achizitie de bunuri: executarea de livrari de tipul specificat. Lista principalelor livrari de produse dotari locuinte cu mobilier si aparatura necesara efectuate în ultimii 3 ani, continând valori, perioade si beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Pentru contractul/contractele propus/propuse pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţei minime privind experienţa similară se vor prezenta certificări de bună prestație care vor indica beneficiarii, valoarea si perioada. Se pot depune parti relevante din contract, certificate, documente. Prin experinta similara se întelege: furnizare mobilier dormitor si bucatarie precum si aparatura necesara dotarii unei locuinte.

Loturile 1, 2, 3, 4. Proportia de subcontractare. Informatii privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenţia să o subcontracteze. Operatorii economici participanţi la procedură au obligaţia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza să le subcontracteze şi datele de recunoaştere ale subcontractanţilor propuşi.

III.1.3.3) Minimum level(s) of standards possibly required

Completarea DUAE. Operatorii economici vor fi obligati sa prezinte documente justificative respectiv certificari/documente/recomandari/procese-verbale de receptie/etc. emise sau contrasemnate de catre autoritatea sau clientul beneficiar care sa confirme derularea corespunzatoare a livrarilor de produse similare, se vor prezenta doar de ofertantul clasat pe primul loc la finalizarea evaluarii ofertelor.

Completarea DUAE. Operatorii economici vor fi obligati sa prezinte acordurile de subcontractare din care sa reiasa partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.


Section IV: Procedure

IV.1.1) Type of procedure: Open

IV.02.01) Time limit for receipt of tenders or requests to participate
IV.02.02) Date 2020-01-15
IV.02.02) Local time 15:00


IV.2.6) Tender must be valid until
2020-03-15
IV.02.07) Conditions for opening of tenders
IV.02.07) Date 2020-01-15
IV.02.07) Local time 15:00
IV.02.07) Place

In SEAP.


Section V: Complementary information



Additional information:

Operatorii economici interesati vor putea accesa DUAE la urmatorul link: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter

Reguli de comunicare si transmitere a datelor: solicitarile de clarificari referitorare la prezenta documentatie de atribuire se vor adresa în mod exclusiv în SEAP la sectiunea „Întrebari” din cadrul procedurii de atribuire derulate prin mijloace electronice, iar raspunsurile la acestea vor fi publicate în SEAP la sectiunea „Documentatie, clarificari si decizii” din cadrul anuntului/invitatiei de participare.

Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operatori economici si ca participanti la procedura de atribuire. Pentru comunicarile ulterioare depunerii ofertelor, comisia de evaluare va transmite solicitarile de clarificare în legatura cu oferta prin utilizarea facilitatilor tehnice disponibile în SEAP (sectiunea „Întrebari”).

Operatorii economici vor transmite raspunsurile la clarificari si eventualele documente solicitate pe parcursul evaluarii ofertelor prin intermediul SEAP (sectiunea „Întrebari”), în format electronic, semnate cu semnatura electronica.

Modalitatea de departajare a ofertelor cu punctaj egal clasate pe primul loc: in cazul in care 2 sau mai multe oferte contin, in cadrul propunerii financiare, acelasi pret, se va solicita ofertantilor care au ofertat pret egal sa depuna o noua oferta financiara in SEAP.


Review body:
Official name: Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
Postal address: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
Town: București
Postal code: 030084
Country: RO
Telephone: +40 213104641
E-mail: office@cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / +40 218900745
URL: http://www.cnsc.ro

VI.04.04) Service from which information about the review
Official name: Compartimentul Juridic și Evidență Documente din cadrul Primăriei Municipiului Bistrița
Postal address: Piața Centrală nr. 6
Town: Bistrița
Postal code: 420040
Country: RO
Telephone: +40 263223923
E-mail: primaria@primariabistrita.ro
Fax: +40 263231046
URL: www.primariabistrita.ro

Section VI

VI.05.00) Date of dispatch of this notice 2019-12-12

English Language Unavailable

CPV Codes
39000000; 39510000; 39511100; 39512000; 39515100; 39515200; 39700000; 32324100; 39711210; 39711310; 39711362; 39712210; 39713200; 39713500; 39721100; 39221000; Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products; Textile household articles; Blankets; Bed linen; Curtains; Drapes; Domestic appliances; Colour televisions; Food blenders; Electric coffee makers; Microwave ovens; Hair dryers; Clothes-washing and drying machines; Electric irons; Domestic cooking appliances; Kitchen equipment;

Signup now to receive weekly OJEU reports for the UK, your sector and/or elsewhere in the EU. We also report on the procurement of EC Institutions.

All content is copyright (c) htps://www.ojeu.com OJEU Finder Ltd, for more information see our Terms & Conditions